Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Scooby-Doo: Začátek

Scooby-Doo: Začátek

Zemanta Related Posts Thumbnail
Zemanta Related Posts Thumbnail
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Je tu dal­ší recen­ze a dnes sli­bo­va­ný Scooby-Doo: Začátek. Bude to tako­vá mini recen­ze, pro­to­že si to už přes­ně nepa­ma­tu­ji a tak pou­ži­ju ofi­ci­ál­ní text dis­tri­bu­to­ra a pak napíšu můj názor 🙂 Recenze bez obráz­ků!

OFICIÁLNÍ TEXT DISTRIBUTORA
Co pojí nej­lep­ší kama­rá­dy? V pří­pa­dě Daphne, Velmy, Freda, Shaggyho a Shaggyho odváž­né­ho ště­ně­te Scooby-Dooa jsou to záha­dy! Celovečerní hra­ný Scooby-Doo: Začátek nás zavá­dí do doby, kdy se čty­ři dospí­va­jí­cí slí­di­lo­vé (plus jeden psí detek­tiv) setka­li popr­vé. Byli teh­dy neprá­vem obvi­ně­ni z nastro­je­ní duchař­ské­ho žer­tí­ku a vylou­če­ni z Coolsvilleské střed­ní. Spojili se, aby očis­ti­li své jmé­no a vyře­ši­li tu nad­při­ro­ze­nou záha­du... a vyda­li se tak rov­nou vstříc neu­tu­cha­jí­cí legra­ci a dob­ro­druž­ství. Speciální zába­va, spe­ci­ál­ní přá­te­lé a extra-speciální efek­ty děla­jí z toho­to pří­bě­hu na téma „jak to všech­no zača­lo“ (počí­na­je setká­ním chlap­ce a psa až po prv­ní výpra­vu v kara­va­nu Mystery Machine) zatra­ce­ně báječ­nou podí­va­nou!
MŮJ NÁZOR
Na to, že se jed­ná o tele­viz­ní film je to hod­ně poda­ře­ný počin. Ikdyž mís­ty se mi Scooby zdál až moc digi­tál­ní, ducho­vé byli vytvo­ře­ni oprav­du skvě­le. Mělo to pár dob­rých hlá­šek 😀 😀 Kámoš pak udě­lal paro­dii z „Poznávám u tebe rus­ký pří­zvuk“ na „Poznávám u tebe cha­char­ský pří­zvuk“ a pru­dil mě s tím téměř celé léto. Prostě fajn film a jsem doce­la zvě­da­vý na dal­ší díl, kte­rý bude mít pod­ná­zev Prokletí nestvů­ry z jeze­ra.
MOJE HODNOCENÍ: 55%
+: Zajímavý pří­běh o zalo­že­ní Záhad s.r.o., dob­ré hláš­ky, na TV film dob­ré herec­ké výko­ny
-: Fred tady není blonďák, někdy se mi nelí­bi­ly efek­ty
BONUS: CZ Plakát/DVD obal k Scooby-Doo! Prokletí nestvů­ry z jeze­ra: ZDE!

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,93229 s | počet dotazů: 239 | paměť: 58077 KB. | 10.08.2022 - 12:18:30