Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Schwarzenegger je pri chuti,ide z filmu do filmu.

Schwarzenegger je pri chuti,ide z filmu do filmu.

arnie1
arnie1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Ako by to bolo vče­ra čo nám nezni­či­teľ­ný ter­mi­ná­tor oznámil,že odchá­d­za do herec­ké­ho dôchod­ku a ide do politiky.Po pár rokoch úspeš­né­ho pôso­be­nia vo vrchol­nej politike,sa obja­vil v malej cameo scé­ne v The Expendables.Nedávno sa nám pred­sta­vil v novom trai­le­ry na The Expendables 2,kde jas­ne hovorí I´m back,pred pár dňa­mi dokon­čil natá­ča­nie na The Last Stand,v kto­rom chy­til obá­va­né­ho nar­ko­ba­ró­na a musel sa brá­niť pred jeho oslo­bo­di­teľ­mi a teraz natá­ča so svo­jim dob­rým pri­a­teľom Slyom Stallonom útek z väze­nia vo fil­me Tomb.Aby toho nebo­lo málo,na sto­le má ponu­ku na Unknown Soldier,no a pred­ne­dáv­nom pod­pí­sal zmlu­vu na film TEN.O čo ide?Arnie si zahrá šéfa komanda,ktorý usku­toč­nia útok na šéfa dro­go­vé­ho kartelu,misia dopad­ne na výbor­nú len chlap­ci majú pri­dlhé prs­ty a roz­hod­nú sa mili­ó­no­vý úlo­vok nechať si pre seba.Následne ale niek­to začne čle­nov koman­da po jed­nom zabíjať,niekto vie ich tajom­stvo ale­bo je lako­mec med­zi nimi?To je jedno,hlavne nech Arniemu vydr­ží chuť natá­čať akč­né pec­ky a mi bude­me v sied­mom nebi.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,66292 s | počet dotazů: 245 | paměť: 58083 KB. | 10.08.2022 - 13:32:55