Kritiky.cz > Filmové premiéry > SCARY MOVIE 4 - Zapomeňte na Mezinárodní den dětí! Byli jsme napadeni!!!

SCARY MOVIE 4 - Zapomeňte na Mezinárodní den dětí! Byli jsme napadeni!!!

Možná se bude­te divit, ale je tu čtvr­tá a závě­reč­ná kapi­to­la tri­lo­gie!Co dosta­ne­te, když smí­chá­te nebo­jác­né­ho kome­di­ál­ní­ho genia s nej­no­věj­ší­mi kasov­ní­mi trhá­ky? Uhodli jste to. 1. červ­na je gang Scary Movie zpět s  dosud nej­vy­da­ře­něj­ším a  nej­ko­mič­těj­ším pokra­čo­vá­ním!
SCARY MOVIE 4 je nato­če­no tak, aby kolem vás roze­hrá­lo před­sta­ve­ní s  fan­tas­tic­ký­mi  paro­di­e­mi na „Válku svě­tů“, „Nenávist“, „Vesnici“, „Saw“ a  „Saw II“ i „Million Dollar Baby“ a mno­hé dal­ší. Legendární reži­sér slav­ných kome­dií David Zucker („Připoutejte se, pro­sím!“, „Bláznivá stře­la“ a  „Scary Movie 3“) se vra­cí zpět, aby si vzal na muš­ku někte­ré z  nejdě­si­věj­ších fil­mů, nej­no­věj­ších kasov­ních hitů, hudeb­ní scé­nu, sou­čas­né udá­los­ti, popo­vou kul­tu­ru a vaše oblí­be­né celebri­ty.
 
Anna Faris a Regina Hall jsou zpět jako vše­mi milo­va­ná zabed­ně­ná Cindy Campbell a  její kámo­š­ka Brenda, kte­rá se sta­rá jen o svůj pro­spěch a je posed­lá sexem. Tentokrát se spo­ji­ly spo­lu s Craigem Bierkem („Těžká váha“), jako maza­ným, ale totál­ně bez­rad­ným Tomem Ryanem.  Spolu boju­jí o záchra­nu svě­ta před inva­zí nelí­tost­ných nepřá­tel. A jako v tra­dič­ním oprav­do­vém Scary Movie se tu neu­stá­le stří­da­jí celebri­ty, mezi kte­ré pat­ři Carmen Electra, Shaquille O´Neal, Dr. Phil, Bill Pullman, Chris Elliott, Molly Shannon, Michael Madsen, rap­pe­ři Chingy a Lil“ John, Leslie Nielsen (kte­rý se vra­cí jako náš nebo­jác­ný Vrchní veli­tel ozbro­je­ných sil) a mno­ho, mno­ho dal­ších pře­kva­pe­ní.

Ve SCARY MOVIE 4 není nic – a zdů­raz­ňu­je­me NIC – zaká­zá­no!

Tři před­cho­zí díly Scary Movie vydě­la­ly v USA v  prů­mě­ru více než 100 mili­ó­nů dola­rů a stej­nou sumu také na celém svě­tě. Ve Spojeném krá­lov­ství při svém uve­de­ní do kin dosáh­lo SCARY MOVIE hra­ni­ce 10 mili­ó­nů liber. Po pokle­su v trž­bách ze Scary Movie 2,  se výděl­ky zno­vu zved­ly pří­cho­dem kome­di­ál­ní­ho genia Davida Zuckera, kte­rý se ujal kor­mi­d­la a SCARY MOVIE 3 vydě­la­lo 9 mili­ó­nů liber.

Scary Movie 4 uvá­dí V ČR spo­leč­nost FALCON a.s. 1. červ­na 2006.

  • SCARY MOVIE III.9. října 2003 SCARY MOVIE III. Další "děsnej biják" útočí na naše bránice..........Po úspěchu prvních dvou dílů přichází další a vypadá, že mnohem drsnější pokračování. Tentokrát třetí díl opustili bratři Waysové a […]
  • Manžel na zkoušku aneb i milionáři mají své dny6. června 2018 Manžel na zkoušku aneb i milionáři mají své dny Na začátku prázdnin vtrhne do kina romantická komedie s názvem Manžel na zkoušku. V hlavní roli vystupuje bohatý a rozmazlený playboy, který si celý život jen užíval. Ale jak se říká  - […]
  • Scary Movie-Děsnej biják2. února 2004 Scary Movie-Děsnej biják Tihle filmový teenageři jsou v poslední době totálně v prdeli.Zcela vytříbeným úkazem tohoto je páreček Bobby Prinze (Jon Abrahams) -Cindy Campbellová (Anna Faris).Ti se bezmezně milují a […]
  • Kino Pilotů chystá Večer íránských filmů4. října 2016 Kino Pilotů chystá Večer íránských filmů Už 6. ročník Festivalu íránských filmů se na začátku roku 2017 uskuteční v pražských kinech Světozor, Lucerna, Bio Oko, Royal a v Kině Pilotů. Ohlédnutím za 5. ročníkem a zároveň první […]
  • Želary – premiéra 4. září 20031. srpna 2003 Želary – premiéra 4. září 2003 Další nový český film půjde do české distribuce. Na začátku září nový produkční počin Ondřeje Trojana.Autobiografická novela Květy Legátové, kterou do filmového scénáře převedl Petr […]
  • Kriminální miniseriál Zrádci sleduje svět kolem drog20. února 2020 Kriminální miniseriál Zrádci sleduje svět kolem drog Scénář šestidílné minisérie vznikl podle původního námětu Jiřího Vacka, jednoho ze zakladatelů Národní protidrogové centrály, a na základě příběhů policistů. Je těžké určit, zda je hlavní […]

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...