Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmové premiéry > SCARY MOVIE 4 - Zapomeňte na Mezinárodní den dětí! Byli jsme napadeni!!!

SCARY MOVIE 4 - Zapomeňte na Mezinárodní den dětí! Byli jsme napadeni!!!

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Možná se bude­te divit, ale je tu čtvr­tá a závě­reč­ná kapi­to­la tri­lo­gie!Co dosta­ne­te, když smí­chá­te nebo­jác­né­ho kome­di­ál­ní­ho genia s nej­no­věj­ší­mi kasov­ní­mi trhá­ky? Uhodli jste to. 1. červ­na je gang Scary Movie zpět s  dosud nej­vy­da­ře­něj­ším a  nej­ko­mič­těj­ším pokra­čo­vá­ním!
SCARY MOVIE 4 je nato­če­no tak, aby kolem vás roze­hrá­lo před­sta­ve­ní s  fan­tas­tic­ký­mi  paro­di­e­mi na „Válku svě­tů“, „Nenávist“, „Vesnici“, „Saw“ a  „Saw II“ i „Million Dollar Baby“ a mno­hé dal­ší. Legendární reži­sér slav­ných kome­dií David Zucker („Připoutejte se, pro­sím!“, „Bláznivá stře­la“ a  „Scary Movie 3“) se vra­cí zpět, aby si vzal na muš­ku někte­ré z  nejdě­si­věj­ších fil­mů, nej­no­věj­ších kasov­ních hitů, hudeb­ní scé­nu, sou­čas­né udá­los­ti, popo­vou kul­tu­ru a vaše oblí­be­né celebri­ty.
 
Anna Faris a Regina Hall jsou zpět jako vše­mi milo­va­ná zabed­ně­ná Cindy Campbell a  její kámo­š­ka Brenda, kte­rá se sta­rá jen o svůj pro­spěch a je posed­lá sexem. Tentokrát se spo­ji­ly spo­lu s Craigem Bierkem („Těžká váha“), jako maza­ným, ale totál­ně bez­rad­ným Tomem Ryanem.  Spolu boju­jí o záchra­nu svě­ta před inva­zí nelí­tost­ných nepřá­tel. A jako v tra­dič­ním oprav­do­vém Scary Movie se tu neu­stá­le stří­da­jí celebri­ty, mezi kte­ré pat­ři Carmen Electra, Shaquille O´Neal, Dr. Phil, Bill Pullman, Chris Elliott, Molly Shannon, Michael Madsen, rap­pe­ři Chingy a Lil“ John, Leslie Nielsen (kte­rý se vra­cí jako náš nebo­jác­ný Vrchní veli­tel ozbro­je­ných sil) a mno­ho, mno­ho dal­ších pře­kva­pe­ní.

Ve SCARY MOVIE 4 není nic – a zdů­raz­ňu­je­me NIC – zaká­zá­no!

Tři před­cho­zí díly Scary Movie vydě­la­ly v USA v  prů­mě­ru více než 100 mili­ó­nů dola­rů a stej­nou sumu také na celém svě­tě. Ve Spojeném krá­lov­ství při svém uve­de­ní do kin dosáh­lo SCARY MOVIE hra­ni­ce 10 mili­ó­nů liber. Po pokle­su v trž­bách ze Scary Movie 2,  se výděl­ky zno­vu zved­ly pří­cho­dem kome­di­ál­ní­ho genia Davida Zuckera, kte­rý se ujal kor­mi­d­la a SCARY MOVIE 3 vydě­la­lo 9 mili­ó­nů liber.

Scary Movie 4 uvá­dí V ČR spo­leč­nost FALCON a.s. 1. červ­na 2006.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,77591 s | počet dotazů: 266 | paměť: 59762 KB. | 17.08.2022 - 21:01:10