Kritiky.cz > Filmové recenze > Scary Movie 3 - To nemyslíte vážně?

Scary Movie 3 - To nemyslíte vážně?

„Děsnej biják“ pokra­ču­je. Děsnej... a to doslo­va!Scary Movie 3

Popravdě řeče­no, tak abych byl upřím­ný, ani poma­lu nevím, o čem bych tady měl psát. Je to tepr­ve má pátá recen­ze a už budu muset být kri­tic­ký a to nema­lou měrou. Mám-li to říct na rovi­nu, hor­ší film už jsem dlou­hou dobu nevi­děl a dou­fám, že ani neu­vi­dím.
Jedná se o napros­to bez­du­chý, jaký­ko­li smy­sl postrá­da­jí­cí film, s mno­ha situ­a­ce­mi, kdy se dané­mu gagu či hláš­ce sice smě­je­te, ale ne snad pro­to, že by byla tak vtip­ná, jako spí­še pro­to, že vám při­pa­dá vtip­ná ta samot­ná „nevtip­nost“. Celé tohle dílo je jen zou­fa­lý pokus o vytvo­ře­ní kon­ku­ren­ce tako­vým sním­kům, jako je Bláznivá stře­la, Připoutejte se, pro­sím, nebo nako­nec i oba před­cho­zí díly Scary Movie, kte­ré byly roz­hod­ně coby do kva­li­ty posa­ze­ny o not­ný kus výše.
V celém fil­mu vlast­ně o nic pořád­né­ho nejde (naroz­díl od jed­nič­ky a dvoj­ky, kte­ré měly aspoň jakž­takž smys­lu­pl­ný děj) a bohu­žel to neza­chrá­ní ani spous­ta paro­dic­kých prv­ků, kte­ré se stří­da­jí takřka jeden za dru­hým. Někdo by si mož­ná řekl „tak o co ti jde? Je to pře­ce paro­die!“ Ano, ale i paro­die se dá udě­lat dob­ře, nebo špat­ně. A nezlob­te se na mě, když se někdo tři­krát „nechtě­ně“ bouch­ne do hla­vy o tu samou věc, nebo když „otlou­ká­te“ dítě i něko­li­krát během jed­né minu­ty, to bych spíš zapa­so­val do tako­vých těch dět­ských ske­čů od Walta Disneyho, ale ne do paro­die toho­to for­má­tu!
Tvůrci troj­ky ten­to­krá­te vsa­di­li spí­še na zná­má jmé­na fil­mo­vé­ho prů­mys­lu, než na kva­li­tu díla samot­né­ho, a tak se na obra­zov­ce mimo ostat­ních postav z jed­nič­ky a dvoj­ky, obje­ví také Charlie Sheen, Leslie Nielsen a taky (a teď něco pro pány) Pamela Anderson! Bohužel, ani tato zvuč­ná jmé­na ten­to pro­pa­dák neza­chrá­ní.
Závěrem nemo­hu říct nic jiné­ho, než ubo­host, ubo­host, nic než ubo­host, u kte­ré se oprav­du upřím­ně zasmě­jí jen sil­něj­ší jedin­ci. Ty, kte­ří za ten­to film zapla­ti­li poměr­ně tuč­nou sumič­ku a šli do kina, tak ty litu­ji za zby­teč­ně utra­ce­né pení­ze. Kolega tady před časem napsal, že se těší na dal­ší pokra­čo­vá­ní. Já osob­ně bych se na něj radě­ji netě­šil. Nic hor­ší­ho už si snad ani nedo­ká­žu před­sta­vit.

Hodnocení toho­to fil­mu: 1/5 (mizer­né)

  • PlayAllspoluprace125. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […] Posted in Filmové recenze
  • Diego Maradona (2019)14. července 2019 Diego Maradona (2019) Maradonu zná asi každý včetně lidí, kteří si o fotbalu myslí, že je to zábava pro omezené pitomce. Je to jednoduše fenomén, který překračuje hranice svého oboru. Režisér Asif Kapadia […] Posted in Filmové recenze
  • Děsnej doják29. dubna 2006 Děsnej doják Pod scénář Děsného dojáku se podepsali dva z 6 autorů Scary Movie. Dokonce se tím chlubil trailer. Dá se tak odhadovat, že Date Movie měl zaplnit časovou mezeru mezi třetím a čtvrtým dílem […] Posted in Filmové recenze
  • PUSINKY20. dubna 2007 PUSINKY Konečně český film s mladými hrdinkami, který se nechová jako parodie na sebe sama.První zamyšlení nad tímto filmem bych asi věnovala jeho přístupnosti, která je označna dvěma pé, tedy PP […] Posted in Filmové recenze
  • O koních a lidech (Hross í oss) 201318. září 2014 O koních a lidech (Hross í oss) 2013 Island je zvláštní země. Malý počet obyvatel a přitom takřka každý je tam nějaký umělec. Bůhví, čím to bude. Možná tou bezprostřední láskou ke koním.. Film O koních a lidech […] Posted in Filmové recenze
  • Divočina - recenze15. května 2006 Divočina - recenze Ve čtvrtek měl v kinech premiéru nový anomovaný gfilm Divočina a my jsme se mu podívali na zoubek. Jak dopadl? Upřímně - žádná sláva to tedy není... Recenze našeho partnera:  Viděli […] Posted in Filmové recenze
  • Mezinárodní filmový festival Sitges 2019 – První dojmy (Bacurau, I Lost My Body a další)13. října 2019 Mezinárodní filmový festival Sitges 2019 – První dojmy (Bacurau, I Lost My Body a další) Bacurau (Kleber Mendonca Filho + Juliano Dornelles, Brazílie) – Společensko-politicky angažované drama, které začíná jako nenápadný intimní náhled do života semknuté vesnické komunity na […] Posted in Filmové recenze
  • Cypher3. dubna 2005 Cypher Představte si že žijete ve světě, který tak úplně není takový jaký se vám zdál. Představte si že vás firma najme jako tajného agenta. Představte si že nic okolo vás není pravda.Pokud […] Posted in Filmové recenze
  • Domestik – Recenze – 70%4. září 2018 Domestik – Recenze – 70% Snímek Domestik celovečerně debutujícího režiséra a scenáristy Adama Sedláka, tvůrce populárního a na české poměry značně progresivního internetového seriálu Semestr, je popisován jako […] Posted in Filmové recenze
  • Mládeži nepřístupno | Movie 43 [10%]8. května 2013 Mládeži nepřístupno | Movie 43 [10%] Žijeme ve světě, kde se Česká republika plete za Čečensko, hlavní kulturní událostí v tuzemsku jsou excesy rádoby celebrit a v kinech se z tuzemské produkce objevuje jen několik snímků […] Posted in Filmové recenze

Scary Movie 3 - To nemyslíte vážně?
Hodnocení: 2.8 - ‎4 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...