Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > SCARLETT JOHANSSON

SCARLETT JOHANSSON

SCarlet
SCarlet

SCARLETT JOHANSSON (Nataša Romanoff / Black Widow) se doká­za­la vypra­co­vat na pozi­ci jed­né z nej­ta­len­to­va­něj­ších mla­dých here­ček v Hollywoodu. Před nedáv­nem zís­ka­la cenu Tony za svůj výkon ve hře Arthura Millera A View from a Bridge po boku Lieva Schreibera. Aktuálně byla také k vidě­ní ve fil­mu Camerona Crowea Koupili jsme zoo a v kasov­ním trhá­ku Iron Man 2, v němž si zahrá­la roli Black Widow. Nedávno dokon­či­la natá­če­ní nezá­vis­lé­ho sním­ku Under the Skin v režii Jonathana Glazera.

Johansson vzbu­di­la pozor­nost kri­ti­ky na fes­ti­va­lu v Benátkách svou rolí po boku Billa Murrayho ve fil­mu Ztraceno v pře­kla­du, úspěš­ném dru­hém sním­ku reži­sér­ky Sofie Coppola, za kte­rou na tom­to fes­ti­va­lu také zís­ka­la cenu v kate­go­rii Nejlepší žen­ský herec­ký výkon. Před nedáv­nem jsme ji moh­li spat­řit v hitu Až tak moc tě neže­re. Předtím se obje­vi­la ve fil­mu Woodyho Allena Vicky Cristina Barcelona a zahrá­la si Marii Boleynovou ve fil­mu Králova pří­zeň.

            Ve svých dva­nác­ti letech se pro­sla­vi­la po celém svě­tě rolí trau­ma­ti­zo­va­né žokej­ky ve fil­mu Roberta Redforda Zaříkávač koní. Poté se obje­vi­la ve fil­mu Terryho Zwigoffa Přízračný svět, kte­rý jí vyne­sl cenu za nej­lep­ší žen­ský herec­ký výkon ve ved­lej­ší roli od Toronto Film Critics Circle. Johansson byla také k vidě­ní v tem­ném dra­ma­tu brat­ří Coenů Muž, kte­rý nebylBillym Bobem Thorntonem a Frances McDormand.

Mezi její dal­ší fil­my pat­ří kri­ti­kou vel­mi ceně­ný film brat­ří Weitzových V dob­ré spo­leč­nos­ti, stej­ně jako sní­mek Píseň lás­ky samo­tář­ky, ve kte­rém si zahrá­la po boku Johna Travolty a byla za něj nomi­no­vá­na na Zlatý glo­bus (potře­tí v prů­bě­hu dvou let), či film Match Point: Hra osu­du Woodyho Allena, kte­rý jí vyslou­žil čtvr­tou nomi­na­ci na Zlatý glo­bus v prů­bě­hu tří let. K dal­ším fil­mům, v nichž se obje­vi­la, pat­ří Spirit, Dívka s per­lou s Colinem Firthem, OstrovEwanem McGregorem, sní­mek Briana DePalmy Černá Dahlia, film Christophera Nolana Dokonalý trik či sní­mek Holka na hlí­dá­ní.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,40206 s | počet dotazů: 244 | paměť: 57376 KB. | 25.06.2022 - 21:35:57