Kritiky.cz > Pro domov > Sauna jako součást domova

Sauna jako součást domova

finske sauny na miru

Saunu by si doma přál mít kaž­dý. A dnes je to i doce­la mož­né a dokon­ce až téměř snad­né. Finská sau­na je čím dál tím moder­něj­ší a na trhu jsou i zave­de­né fir­my, kte­ré jsou schop­né sau­nu navrh­nout a vyro­bit na míru. Samozřejmostí je pak i jejich posta­ve­ní na urče­ném mís­tě a to během jedi­né­ho dne, aby se tím­to nena­ru­ši­la pra­cov­ní a rodin­ná ruti­na kli­en­ta.

Proč si postavit saunu doma?

Finská sau­na má mno­ho pro­ka­za­tel­ných bene­fi­tů, kte­ré jsou pře­de­vším v dneš­ní době čím dál tím žáda­něj­ší. To nej­dů­le­ži­těj­ší je, že sau­na umož­ňu­je se uvol­nit, zapo­me­nout na kaž­do­den­ní sta­ros­ti a umož­ňu­je rela­xo­vat. Právě uvol­ně­ní se a zba­ve­ní se stre­su je z hle­dis­ka zdra­ví to nej­dů­le­ži­těj­ší, co pro sebe člo­věk může udě­lat.

Další výho­dy také nejsou zane­dba­tel­né. Finská sau­na pomá­há cir­ku­la­ci krve a pro­kr­ve­ní všech orgá­nů a pokož­ky. Zvýšená tep­lo­ta také zvy­šu­je funk­ci pot­ních a mazo­vých žláz, kte­ré zlep­šu­jí kva­li­tu kůže a vla­sů. A navíc díky nabu­ze­ný meta­bo­lis­mus pomá­há spa­lo­vat kalo­rie a napo­má­há tak hub­nu­tí.

finska sauna na miru
fin­ska sau­na na miru

Jaký je postup?

Postup stav­by sau­ny je tak jed­no­du­chý jako samot­né sau­no­vá­ní. Jelikož sau­ny jsou vyro­be­ny na zakáz­ku, přes­ně pod­le přá­ní kli­en­ta, nej­pr­ve zaměst­na­nec při­jde obhléd­nout mís­to, kde bude fin­ská sau­na stát a změ­ří potřeb­né roz­mě­ry. Zákazník si poté může vybrat dře­vo. Záleží jen na tom, zda mu více vyho­vu­je cedr, kte­rý má výraz­něj­ší vůni, či osi­ka, kte­rá má krás­nou bar­vu, či snad olše, smrk ane­bo boro­vi­ce. Dřev je k výbě­ru mno­ho a zále­ží na osob­ním vku­su. Po vyro­be­ní sau­ny je tato při­ve­ze­na a během jedi­né­ho dne insta­lo­vá­na. A ješ­tě ten samý den je při­pra­ve­na k prv­ní­mu pou­ži­tí.

Jaké další doplňky jsou potřeba?

K sau­ně je poté potře­ba vybrat i vhod­né doplň­ky, aby se kli­ent cítil oprav­du jako doma a aby se fin­ská sau­na sta­la jeho nej­ob­lí­be­něj­ší míst­nos­tí. Může vybí­rat mezi nej­roz­lič­něj­ší­mi lehát­ky, na výběr je také mno­ho typů kamen, kde si zákaz­ník vybe­re, jaký typ sau­ny přes­ně chce. Zda má zájem i o páru, či o infra­sau­nu. Dále pak může vybí­rat i mezi sty­lo­vý­mi hodi­na­mi ane­bo tře­ba mezi aro­ma ole­ji, kte­ré záži­tek povzne­sou na dal­ší úro­veň.

 

  • Neslavnější postavy, ve kterých herce nepoznáte.27. ledna 2021 Neslavnější postavy, ve kterých herce nepoznáte. Filmový make-up a masky jsou v amerických filmech ty nejlepší. Vybrali jsem 10 neslavnějších filmů, ve kterých pod make-upem a maskou herce vůbec nepoznáte. Hellboy […] Posted in Zajímavosti
  • TOP seriály z produkce Netflixu v roce 202022. ledna 2021 TOP seriály z produkce Netflixu v roce 2020 Rok 2020 nás všechny překvapil, a hlavně zbrzdil a zahnal do našich domovů. Mnoho lidí a firem se potýkalo s ekonomickými problémy a naopak, například velkému zájmu se těšily streamovací […] Posted in Zajímavosti
  • Víte co je to Kratom (Mitragyna Speciosa) ?19. ledna 2021 Víte co je to Kratom (Mitragyna Speciosa) ? Dle mého názoru nejzázračnější strom na naší planetě. Roste už stovky, možná tisíce let v oblasti Indonésie a jejího okolí. Tamní lidé využívají listů tohoto stromu k přípravě […] Posted in Zdraví
  • Je zima, tak co bychom si tedy na tento čas mohli koupit?11. ledna 2021 Je zima, tak co bychom si tedy na tento čas mohli koupit? Jak první, co si určitě dámy koupí, je dámská zimní parka s kožíškem, která je opravdu moc hezká. Má odnímatelnou kožešinu s kapucí, je ze stoprocentní bavlny a samozřejmě ji lze prát na […] Posted in Trendy
  • 5 tipů: Jak získat vysněnou práci?10. ledna 2021 5 tipů: Jak získat vysněnou práci? Změna práce občas potká každého z nás. V letošním roce se navíc dá očekávat velký nárůst nezaměstnanosti vzhledem k vývoji situace okolo covidu. Na jedno pracovní místo se tedy bude hlásit […] Posted in Návody
  • Jak bojovat se suchým vzduchem v místnosti?30. listopadu 2020 Jak bojovat se suchým vzduchem v místnosti? Máte pocit, že vás stále častěji škrábe v krku? Do toho máte suchou pokožku, pálí vás oči a nemůžete se zbavit chronické rýmy, opakující se laryngitidy či častých zánětů průdušek? Své […] Posted in Pro ženy
  • Pro vánoční dárky nemusíte do obchodu – vytvořte blízkým fotoknihu od HappyFoto!26. listopadu 2020 Pro vánoční dárky nemusíte do obchodu – vytvořte blízkým fotoknihu od HappyFoto! Nudíte se? Tak to tedy vážně nemusíte. Vyrobte báječný vánoční dárek, kterým potěšíte každého ve svém okolí. Máte-li chytrý telefon nebo počítač plný pěkných fotek, je to jasné: můžete se […] Posted in Návody
  • Kam uložit fotografie?9. listopadu 2020 Kam uložit fotografie? Pro tuto dobu nejoptimálnější variantou, jak uložit své fotografie, je zálohování do tzv. "cloudu", na internet, kde si fotografové můžou své fotografie bez problémů prohlížet a nesdílet […] Posted in Jak...
  • Rozhovory se známými osobnostmi2. listopadu 2020 Rozhovory se známými osobnostmi Každý z nás během svého života objeví zálibu nebo koníček, který ho bude naplňovat. Ať už to jsou automobily, psaní blogu nebo šití. Rozhodně se nemáte za co stydět. Někoho naopak mohou […] Posted in Zajímavosti
  • Internetové stránky jsou klíčem k úspěšnému podnikání27. října 2020 Internetové stránky jsou klíčem k úspěšnému podnikání V dnešní době se pouští do nějaké formy podnikání stále větší množství lidí. Spousta z nich bohužel velmi brzy neúspěšně skončí. Přitom možná stačilo málo a mohli se i oni zařadit mezi ty, […] Posted in Zajímavosti
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,75341 s | počet dotazů: 234 | paměť: 46694 KB. | 28.02.2021 - 07:10:36