Kritiky.cz > Pro domov > Saténové povlečení - luxus, na který si snadno zvyknete

Saténové povlečení - luxus, na který si snadno zvyknete

bedroom 3778695 1920

Když se řek­ne satén, vět­ši­ně z nás se vyba­ví lesk­lé poly­este­ro­vé povle­če­ní, kte­ré neu­stá­le klou­že a je nepří­jem­né na kůži. Takže radě­ji sáh­ne­me po povle­če­ní z bavl­ny. Je to pro­vě­ře­ná jis­to­ta. Jenže, moder­ní saté­no­vé povle­če­ní je uši­té ze sto­pro­cent­ní, vyso­ce kva­lit­ní bavl­ny. Bavlněná pří­ze je spe­ci­ál­ně upra­ve­ná, pro­chá­zí “mer­ce­ro­vá­ním”, díky němuž zís­ká jem­ný lesk a dal­ší spe­ci­fic­ké vlast­nos­ti. Bavlněný satén je heb­ký, na omak jem­ný a měk­ký, při­tom je oprav­du pev­ný. Vyznačuje se výbor­nou savos­tí a pro­dyš­nos­tí a je pří­jem­ný a šetr­ný k pokož­ce.

Proč mít saténové povlečení

Jestli hle­dá­te důvo­dy, proč inves­to­vat do saté­no­vé­ho povle­če­ní, ten nej­dů­le­ži­těj­ší je váš spá­nek. V ničem jiném se vám nebu­de lépe usí­nat a klid­ně­ji spát, než v povle­če­ní z bavl­ně­né­ho saté­nu. Jak už bylo zmí­ně­no, je jem­ný, měk­ký, hebouč­ký. Navíc má výbor­nou ter­mo­re­gu­lač­ní schop­nost, tak­že ho může­te pou­ží­vat po celý rok. Budete se v něm cítit pří­jem­ně upro­střed mra­zi­vých dnů stej­ně jako v hor­kých let­ních nocích. Díky hus­té a pev­né struk­tu­ře a vyš­ší gra­má­ži je bavl­ně­ný satén odol­ný a trvan­li­vý, lépe fixu­je bar­vy, tak­že je i stá­lo­ba­rev­ný. Ke všem těm­to kla­dům při­po­čí­tej­te oprav­du luxus­ní vzhled. Saténové povle­če­ní zved­ne vaši lož­ni­ci o úro­veň výš.

Co je dobré vědět o saténu

Údržba saté­no­vé­ho povle­če­ní není nijak slo­ži­tá, jen je vhod­né prát ho při tep­lo­tě do 60 °C, obrá­ce­né na rub a zapnu­té. Jistě oce­ní­te, že vět­ši­na saté­no­vé­ho povle­če­ní se vel­mi snad­no žeh­lí, mno­hem snad­ně­ji než jiné bavl­ně­né lát­ky.

Kvalita saté­nu se samo­zřej­mě může lišit, pro­to je dob­ré naku­po­vat u pro­vě­ře­ných obchod­ní­ků a ide­ál­ně od tuzem­ských výrob­ců. Protože České lůž­ko­vi­ny jsou záru­kou kva­li­ty.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...