Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Santa je úchyl

Santa je úchyl

200510101531 santa4
200510101531 santa4
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Už název pro­zra­zu­je, že tady něco nehra­je. Film Santa je úchyl roz­hod­ně není vánoč­ní kome­dií pro celou rodi­nu, nejen pro­to, že nej­čas­těj­ší­mi slo­vy jsou slo­va spros­tá. Santa v tomhle fil­mu nesná­ší děti, mlu­ví spros­tě a vůbec dělá věci, kte­ré bys­te od Santy Klause neo­če­ká­va­li.

Willie je chlá­pek ve střed­ních se svým par­ťá­kem, trpas­lí­kem Marcusem celý rok nepra­cu­jí. Willie se pros­tě a vydat­ně se věnu­je svým hob­by, kte­rý­mi jsou alko­hol a ženy. Vždy před váno­ce­mi se sejdou a děla­jí ve vybra­ném domě Santu Klause s trpas­lí­kem. Sehraná dvoj­ka, kdy­by však na sebe Willie nena­ba­lo­val jeden pro­blém za dru­hým. Neustále cho­dí poz­dě, lije do sebe jed­nu láhev alko­ho­lu za dru­hou, mlu­ví k dětem nesluš­ně („Jakýpak chceš dáre­ček? Cože, tako­vou kra­vi­nu? To bude mít fotřík radost!“) a v kabin­kách pro nad­měr­nou veli­kost se věnu­je anál­ní­mu sexu se zákaz­ni­ce­mi obchod­ní­ho domu. Vskutku zář­ný pří­klad cho­vá­ní Santy Clause!

Ŕíkáte si, proč tedy vlast­ně Willie tuhle prá­ci bral, že? Inu, je to pro­za­ic­ké. Vždy posled­ní den, když ochran­ka popře­je zákaz­ní­kům hez­ké váno­ce a zamkne obchod­ní dům, Marcus vyu­ži­je svých těles­ných pro­por­cí, aby se něku­dy pro­tá­hl dovnitř, odblo­ko­val alarm a spo­leč­ně s Williem, jehož spe­ci­a­li­za­cí je kasa­ři­na, obchod­ní dům vykra­dl a na rok se zase uchý­lil do chlád­ku.

Takhle to už pro­běh­lo sedm­krát a neji­nak by tomu mělo být i v letoš­ním roce. Jenže díky výše zmi­ňo­va­ným pro­blé­mům si šéf ochran­ky vší­má pove­de­né dvo­ji­ce čím dál víc....

Ve vskut­ku ori­gi­nál­ním námě­tu této vánoč­ní kome­die mají prs­ty brat­ři Coenovi a nebe­rou si ve spo­je­ní se sce­náris­tou ser­vít­ky. I když se Santa (Willie) o malin­ko pod vli­vem oko­lí během fil­mu polep­ší, stej­ně to pořád nesta­čí. Je jas­né, že DVD s fil­mem Santy je úchyl dopo­ru­ču­ju všem, kte­ří nesná­ší váno­ce, a těm, kte­ré někdy napadlo, že může exis­to­vat jaká­si „san­to­fi­lie“, tj. úchyl­ka na kos­tým Santy Klause. Ale urči­tě zasmě­jí se i ostat­ní, kte­ří netr­pí za kaž­dou cenu před­sta­vou, že Santu Klause může před­sta­vo­vat jen někdo pokud mož­no zbož­ný.

O filmu:

Bad Santa
Scénář: Glenn Ficarda, John Requa
Režie: Terry Zwigoff
V hlav­ních rolích: Billy Bob Thornton, Tony Cox, Lauren Graham, Brett Kelly, Cloris Leachman, Bernie Mac, John Ritter, Lauren Tom
USA 2003, 93 minut


Podívejte se na hodnocení Santa je úchyl na Kinoboxu.Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,83875 s | počet dotazů: 271 | paměť: 61728 KB. | 03.10.2023 - 16:25:49