Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Profily osob > SAMUEL L. JACKSON

SAMUEL L. JACKSON

Samuel L Jackson featured

SAMUEL L. JACKSON je prá­vem ozna­čo­ván za jed­no­ho z nej­ak­tiv­něj­ších her­ců v Hollywoodu. Jackson se do dějin ame­ric­ké­ho fil­mu nesma­za­tel­ně zapsal svou rolí Julese, filo­zo­fu­jí­cí­ho zabi­já­ka, ve fil­mu Quentina Tarantina Pulp Fiction. Za svůj výkon byl nomi­no­ván na Oscara a Zlatý glo­bus a také na cenu BAFTA. Do fil­mo­vé his­to­rie se zno­vu zapsal rolí muže, závis­lé­ho na dro­gách, kte­ré­ho ztvár­nil ve fil­mu Spikea Leeho Tropická horeč­ka, kdy za něj obdr­žel jedi­nou cenu za nej­lep­ší herec­ký výkon ve ved­lej­ší roli, kte­rá kdy byla na fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Cannes udě­le­na.
Samuel-L-Jackson-featured

V roli Nicka Furyho je stá­lým návštěv­ní­kem fil­mů spo­leč­nos­ti Marvel. K vidě­ní byl ve fil­mech Iron Man, Iron Man 2, Thor, Captain America a Avengers. Mezi jeho dal­ší aktu­ál­ní sním­ky pat­ří kome­die Benga v zálo­ze s Willem Farrellem a Markem Wahlbergem, film Petera Woodwarda Odpočítávání, sní­mek Franka Millera Spirit, dabing jed­né z postav ve fil­mu Astro Boy a vypra­věč ve sním­ku Hanebný pan­char­ti. Objevil se také ve sci­fi thrille­ru Douga Limana Jumper či v dra­ma­tu Zametač stop v režii Rennyho Harlina. K vidě­ní byl i ve fil­mu Roda Lurieho Reportér v rin­gu či v horo­ru Pokoj 1408 na moti­vy povíd­ky Stephena Kinga. Mezi jeho dal­ší fil­my z posled­ní doby pat­ří i V řetě­zech, dra­ma Irwina Winklera Země zatra­ce­ných, sní­mek Dům na špat­né adre­se či kome­die Duše muže s Berniem Macem.

Mezi jeho dal­ší fil­my pat­ří napří­klad Hadi v leta­dle, Coach Carter, tri­lo­gie Star Wars, Country of My Skull, Policajtem pro­ti své vůli, Úžasňákovi, SWAT: Jednotka rych­lé­ho nasa­ze­ní, Vyvolený, Evina záto­ka, Jackie Brown, Vyjednavač, Čas zabí­jet, Smrtonosná past 3, Dlouhý poli­bek na dobrou noc a Útok z hlu­bin.

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,06823 s | počet dotazů: 236 | paměť: 51670 KB. | 24.10.2021 - 02:56:55