Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Technika > Samsung PS64D8000 – plazmová 3D televize, která nemá konkurenci!

Samsung PS64D8000 – plazmová 3D televize, která nemá konkurenci!

Skvost! Nádhera! Dokonalost! – to jsou ty správ­ná slo­va, kte­rá vás napad­nou, když se podí­vá­te na ten­to doko­na­lý 3D plazmo­vý tele­vi­zor od Samsungu. Jeho křiv­ky jsou tak pře­krás­né, že se tele­vi­zor hodí do kaž­dé míst­nos­ti, i do designo­vě strikt­ních. Plazmová 3D tele­vi­ze Samsung PS64D8000 dis­po­nu­je pře­krás­ně vel­kou 64“ (163 cm) úhlo­příč­kou, kte­rá má, jak jinak, než Full HD roz­li­še­ní s 1920x1080 body. To z ní dělá vel­ké­ho hrá­če a bojov­ní­ka v kaž­dé bitvě!

Díky 600Hz tech­no­lo­gii zob­ra­ze­ní všech­ny detai­ly vypa­da­jí napros­to úchvat­ně a dá se říci, že lep­ší již těž­ko mohou být. Díky něko­li­ka fil­t­rům si může­te 3D svět upra­vit přes­ně na míru, což jis­tě uví­tá­te s ote­vře­nou náru­čí. Samozřejmostí je, že si může­te na tele­vi­zi, díky WiFi při­jí­ma­či, pro­hlí­žet své oblí­be­né inter­ne­to­vé strán­ky, nebo se dívat na úchvat­ná inter­ne­to­vá videa. Také se může­te při­dat do spe­ci­ál­ní soci­ál­ní sku­pi­ny Social TV, kte­rá vám nabíd­ne mno­ho vychy­tá­vek, kte­ré na své tele­vi­zi jis­tě pou­ži­je­te.

Samsung PS64D8000 je pros­tě to nej­lep­ší, co v dneš­ní době může­te dostat. Krásný design, krás­né zpra­co­vá­ní barev, jedi­neč­né nástro­je, kte­ré uleh­ču­jí život. Nic víc si od tele­vi­ze nemů­že­te přát.

Cena je poně­kud vyš­ší, pohy­bu­je se kolem 75 000,-Kč a nej­lev­ně­ji se dá tato tele­vi­ze poří­dit ZDE, ale věz­te, že za tako­vou inves­ti­ci sto­jí. Udělejte své rodi­ně radost a daruj­te jim tuto pře­krás­nou tele­vi­zi k Vánocům. Pokud nemá­te dosta­tek peněz, pak si ji může­te vzít na splát­ky s nulo­vým navý­še­ním. Rozhodně se to vypla­tí!

Tento člá­nek byl sou­čás­tí zanik­lé­ho webu 3Dmovie.cz.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,06163 s | počet dotazů: 246 | paměť: 53175 KB. | 27.09.2021 - 21:21:49