Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Technika > Samsung Galaxy Tab 10.1 P7500 64GB černý – ideální věcička pro milovníky IT

Samsung Galaxy Tab 10.1 P7500 64GB černý – ideální věcička pro milovníky IT

Po chyt­rých tele­fo­nech jsou dal­ší oblí­be­nou věcí Tablety, kte­ré lidem šet­ří čas, pení­ze, ale také se s nimi dá zažít mno­ho zába­vy. Proto je Samsung Galaxy Tab 10.1 P7500, 64GB, čer­ný ide­ál­ní pro kaž­dé­ho IT nad­šen­ce, nebo pro něko­ho, kdo pro­gra­mu­je a den­ně s IT tech­no­lo­gi­e­mi pra­cu­je.

Samsung Galaxy Tab 10.1 P7500, 64GB, čer­ný je roz­hod­ně špič­ko­vým table­tem a svo­je mís­to na výslu­ní drží již del­ší dobu. Pohání ho ope­rač­ní sys­tém Android 3.1 CZ. Disponuje 64 GB pamě­ti, což je hod­ně pro uklá­dá­ní pro­jek­tů, hud­by, ale i fil­mů, kte­ré může­te pře­hrá­vat v úchvat­né HD kva­li­tě. Dotykový dis­plej má výteč­né roz­li­še­ní 1280x800 bodů a úhlo­příč­ka je krás­ných 10.1“. Samsung Galaxy Tab 10.1 P7500, 64GB, čer­ný plně pod­po­ru­je Adobe Flash, mobil­ní kan­ce­lář­ský soft­ware, orga­ni­za­ci a kom­plex­ní pro­po­je­ní se soci­ál­ní­mi sítě­mi, čteč­ku e-knih. Dále také vlast­ní úchvat­ný medi­ál­ní pře­hrá­vač, či vyso­ko­rych­lost­ní 3G, EDGE, GPRS, WiFi, AGPS, BT 3.0 sítě. Baterie se vyzna­ču­je vel­mi dlou­hou výdr­ží a jed­ná se o kou­sek se 7000 mAh.

Jak vidí­te, tak tako­vý­to tablet nesmí ve vaší domác­nos­ti chy­bět. Samsung Galaxy Tab 10.1 P7500, 64GB, čer­ný je oprav­du výbor­ným mul­ti­me­di­ál­ním cen­t­rem, kte­ré si zami­lu­je­te. Na trhu se pro­dá­vá za 17 900,-Kč a nej­lev­ně­ji ho může­te kou­pit ZDE! Pokud na něj nemá­te a chce­te udě­lat něko­mu radost na Vánoce, pak nezou­fej­te. Můžete si ho vzít na splát­ky s nulo­vým navý­še­ním.

Tento člá­nek byl sou­čás­tí zanik­lé­ho webu 3Dmovie.cz.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,83693 s | počet dotazů: 247 | paměť: 53199 KB. | 25.09.2021 - 23:22:51