Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Technika > Samsung Galaxy Note Metallic Black – Smartphone, který musíte mít!

Samsung Galaxy Note Metallic Black – Smartphone, který musíte mít!

Doba, kdy nám mobil­ní tele­fo­ny slou­ži­li pou­ze k tele­fo­no­vá­ní a k posí­lá­ní SMS zpráv, je už dáv­no pryč. Dnes vlast­nit mobil­ní tele­fon zna­me­ná vlast­nit také vel­mi výkon­ný malý net­book! To, že toto tele­fo­ny zvlá­da­jí, je oprav­du pře­kva­pu­jí­cí a dnes vel­mi víta­né. Přeci jenom je poho­dl­něj­ší nést mobil, než net­book!

Samsung Galaxy Note Metallic Black je osa­zen skvě­lým dvou­já­d­ro­vým pro­ce­so­rem, kdy kaž­dé jádro běží na frek­ven­ci 1,4 GHz. Velmi pěk­ný je veli­ký dis­plej, kte­rý se chlu­bí veli­kos­tí 5,3“. Samozřejmě dis­plej zvlá­dá pře­hrá­vat fil­my, ale i hry v úchvat­ném HD roz­li­še­ní, kte­ré je zpro­střed­ko­vá­no díky HD Super Amoled dis­ple­ji. Rozlišení je úcty­hod­ných 1280x800 pixe­lů. To najde­te jen u málo­kte­ré­ho mobil­ní­ho tele­fo­nu.

Dále se mobil pyš­ní osmi mega­pi­xe­lo­vým foto­a­pa­rá­tem a video­ka­me­rou, dále 16GB inter­ní pamě­tí, kte­rou lze roz­ší­řit pomo­cí microSD karet až o 32 GB. Samozřejmostí je blu­e­to­o­th 3.0, USB, Wifi při­jí­mač, akce­le­ro­me­tr, svě­tel­ný sen­zor, digi­tál­ní kom­pas, baro­me­tr a Google Androids 2.3 Gingerbread.

Jak vidí­te, tak Samsung Galaxy Note Metallic Black je úžas­ný Smarphone, kte­rý roz­hod­ně sto­jí za to vlast­nit. Protože se blí­ží Vánoce, tak může­te nao­pak udě­lat něko­mu radost. Tento úžas­ný Smartphone sto­jí cca 15 500,-Kč a může­te ho kou­pit vel­mi lev­ně napří­klad ZDE! Rozhodně ten­to kou­sek dopo­ru­ču­ji. Je o co stát! Pokud na něj nemá­te, pak nezou­fej­te. Můžete si ho vzít na splát­ky s nulo­vým navý­še­ním!

Tento člá­nek byl sou­čás­tí zanik­lé­ho webu 3Dmovie.cz.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,54985 s | počet dotazů: 240 | paměť: 53164 KB. | 28.09.2021 - 04:10:55