Samotáři

s11

Vesna:„já si mys­lím že lidi jsou tady na sebe zlí,protože češ­ti­na je zlá“

Jakub:„já si zase mys­lim že tady lidi málo hulej,hulení tady pros­tě nemá žád­nou tra­di­ci“

Petr a han­ka se milují,ale né tak úplně.Oba ale hle­da­jí něko­ho jiného,někoho kdo by pro kaž­dé­ho z nich byl ten praví.Robert tedy jed­noho dne sezná­mit Petra s tou kte­rá by měla být ta pra­vá („hol­ka, kte­rou ti teď ukážu,je chytrá,hezké a skromná,což je dost vzác­ná kombinace“),k jeho udí­vu ho však sezná­mí zase s Hankou,to zapří­či­ní jejich roz­chod. Hanka se od Petra stě­hu­je a prá­vě v tu dobu se sezná­mí se stě­ho­vá­kem Jakubem,Jakub je zhu­lé­ná lid­ská troska,hulí mařku,sotva ví jak se jmenuje,nepozná národ­ní hym­nu a přes­ně ani neví jest­li mu je dva­cet devět nebo tři­cet let.Jednoho veče­ra když Jakub odvá­ží věci k Hančině mat­ce nara­zí v jed­né Pražské ulič­ce na pře­vra­ce­né auto a v něm sko­re mrt­vé­ho chlápka,který je jak pra­vil Jakub,„fakt per­fekt­ně zaháknutej.„Z Hankou ho odve­zou do nemoc­ni­ce. Robert si mezi­tím uži­vá v baru kde se sezná­mi s bar­man­kou Vesnou (Labina Mitevská-Before the Rain) ‚ta příští­ho dne poslou­ží jako herečka,před jeho mat­kou zahra­je že Robert nebyl v Bankoku kvů­li tomu aby si kou­pil prostitutky,že už ani nehu­lí („já mu nabí­zím a on si už ani nevezme“)A že v Bankoku psal scé­nář k něja­ký­mu filmu.Petr zatím vysí­lá smut­ný vlny z rádia v kte­rym dělá, Hanka poslou­chá šíle­ný žvás­ty svo­ji šíle­ný matky,Jakub dál hulý a pře­mýš­lí jest­li se nedá na koka­in (že prej by mu to tolik nevy­pla­cho­va­lo mozek). Na scé­ně se ale obje­ví nová postava-Dr.Ondřej a jeho milá rodinka,Ondřej poslou­chá radio a když v  něm usly­ší ze slov Petra že se roze­šel s Hankou, má chuť ji zase dostat. Převléká se za insta­la­té­ra aby se vlou­dil do domu Hanky atd.Hanka se však zami­lo­va­la do krás­ně „zhu­le­ný­ho“ Jakuba.Ondřej už nemá šanci.Robertovi umře­la matka,po pohřbu se mís­to smut­ku roz­pou­tá sko­ro divo­ká jízda,svou šan­ci vyson­do­val i  Ondřej a tak se chce vetřít a napo­sle­dy zau­to­čit na city Hanky.Když ho však Jakub nado­pu­je mari­hu­a­nou vyva­ře­nou s makem,Ondřej se chys­tá Jakuba a Hanku zapálit,nakonec z toho vznik­ne jen pro­pá­le­ná bun­da. Jakub se krát­ce na to doví­dá že už jed­nu hol­ku má,rozchází se z Hankou,dokouří sví­ho posled­ní jointa,Petr začne zno­vu cho­dit s Hankou a Robert dojde k nové řeše­ní mezi vzta­hem jeho se ženou a Ondřej se vrá­tí zpět do své rodi­ny.

Ačkoliv nemám rád čes­ké filmy,tenhle je nej­lep­ší za celou dobu čes­ký kine­ma­to­gra­fie, zapo­meň­te na svě­rá­kov­ský­ho Kolju,na Báječná léta pod Psa nebo na Idiota.Tenhle film je fakt „the best“,češi koneč­ně uká­za­li že umě­jí dělat fil­my a já dou­fám že budou v tom­to žán­ru smě­le pokra­čo­vat.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • PlayAllspoluprace125. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […]
  • Fotograf - 65 %13. ledna 2015 Fotograf - 65 % Fotograf Jan je obklopen ženami a není tak divu, že mu výrazně zasahují do života. Modelky potřebuje, protože fotografováním je Janova profese a posedlost. Kromě modelek však se o […]
  • Kniha džunglí - 75 %28. dubna 2016 Kniha džunglí - 75 % Když se malý chlapec Mauglí snaží uniknout před černým panterem, vypadá jeho běh jako zoufalý pokus o záchranu života, ale ve skutečnosti  je to jen jedna z mnoha výchovných lekcí, které […]
  • Zuřivost v krvi - Jing mo gaa ting26. ledna 2007 Zuřivost v krvi - Jing mo gaa ting Vždy jsem věděl, že jsem se narodil na špatném kontinentu. Knedlo-vepřo-zelo bych hned vyměnil za pravou „čínu“, tělocvik v červených trenýrkách a „jarmilách“ za kung fu a Karlův most za […]
  • Mimoni (The Minions) – Recenze – 60%24. června 2015 Mimoni (The Minions) – Recenze – 60% Předem jsem se animáku Mimoni trochu bál, a to oprávněně. Ve dvojici filmů Já, padouch totiž dotyční žlutí pomocníčci titulního antihrdiny doposud plnili výhradně funkci takových […]
  • Image126. března 2005 Roboti - recenze Bylo nebylo, za dávných robotických časů žil otec s matkou, narodil (byl sestrojen) se jim synek, velice zlobivý, ale velice šikovný, ze kterého stal se z něho vynálezce. Pubertu prožil […]
  • Do posledního dechu - 60 %29. ledna 2016 Do posledního dechu - 60 % Odvaha a pořádná dávka zkušeností nechybí hlavním hrdinům filmu, který připomíná skutečnou událost z roku 1952. Pro někoho to je už doba „pravěku“, ale skuteční hrdinové se rodí v každé […]
  • n200808031231 020. srpna 2008 The Mist Natáčet filmy podle známých knih je pocta i těžká dřina. Režisér, který byl vybrán pro ztvárnění kultovního díla na filmovém plátně, nesmí zklamat ani důvěru autora, ani jeho obdivovatelů. […]
  • Jako malé děti (Little Children)5. března 2007 Jako malé děti (Little Children) Lákalo vás někdy být voyeurem? Sledovat životy druhých, jejich lásky, jejich hádky, jejich intimnosti? Potom je pro vás tento film jako stvořený. Nechybělo mnoho, a tento film jsem […]
  • Klik - život na dálkové ovládání - Tak trochu jiný Božský Bruce.21. září 2006 Klik - život na dálkové ovládání - Tak trochu jiný Božský Bruce. V dnešní době je docela obtížné vypravit se do kina na komedii a navracet se domů s patřičně promasírovanou bránicí. Vlastně si už ani nepamatuji, kdy mě nějaká taškařice takto obsloužila. […]