Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > SAM RAIMI

SAM RAIMI

sam raimi Sinful Celluloid
sam raimi Sinful Celluloid

SAM RAIMI , cha­rak­te­ris­tic­ký svým ori­gi­nál­ním fil­mař­ským sty­lem a smys­lem pro humor, je zná­mý pře­de­vším jako sce­náris­ta a reži­sér kul­tov­ní­ho horo­ro­vé­ho fil­mu The Evil Dead, kte­rý zazna­me­nal oka­mži­tý úspěch po pre­mi­é­ře na fes­ti­va­lu v Cannes v roce 1982. Následovala též úspěš­ná horo­ro­vá kome­die Smrtelné zlo 2. Raimi zakon­čil tri­lo­gii horo­ro­vou fan­ta­sy Armáda tem­not. Tato tri­lo­gie si našla davy nad­še­ných fanouš­ků horo­ro­vé­ho žán­ru a pod­le její před­lo­hy vznik­ly dokon­ce komiksy a broadwa­yský muzi­kál. Mezi jeho dal­ší režij­ní poči­ny pat­ří: Jednoduchý plán s Billy Bob Thorntonem; mys­te­ri­óz­ní thriller Téměř doko­na­lý zlo­čin s Cate Blanchett, Hilary Swank, a Keanu Reevesem; ane­bo Rychlý a mrt­vý s Leonardem DiCapriem, Sharon Stone, Russellem Croweem a Gene Hackmanem. Raimi také reží­ro­val tri­lo­gii Spider-Man. Společně so svým pro­dukč­ním part­ne­rem ROBERTEM TAPERTEM  zalo­žil roku 2002 spo­leč­nost Ghost House Pictures, kte­rá se spe­ci­a­li­zu­je na finan­co­va­ní, výro­bu a dis­tri­buci horo­ro­vých fil­mů. Na svém kon­tě má Ghost House Pictures napří­klad: Nenávist; Noc dlou­há 30 dní; Kletba domu slu­neč­nic; Stáhni mě do pek­la; a jiné. Tapert and Raimi byli výkon­ný­mi pro­du­cen­ty oblí­be­ných tele­viz­ních seri­á­lů “Xena” a “Herkules”. Raimi bol také výkon­ným pro­du­cen­tem fil­mu Živý terč reži­sé­ra Johna Woo.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,40563 s | počet dotazů: 219 | paměť: 55798 KB. | 24.05.2022 - 13:35:49