Kritiky.cz > Pro domov > Sám nebo raději odborník?

Sám nebo raději odborník?

eet checkout payment money cash 5200423

Pokud se roz­hod­ne­te, že si zaří­ze­ní namon­tu­je­te sami, slou­ží vám to samo­zřej­mě ke cti, ale nemu­sí to být v závě­ru ide­ál­ním řeše­ním. Samozřejmě, může­te opo­no­vat, že je pře­ce ke kaž­dé­mu zaří­ze­ní návod a pod­le něj se jen sta­čí peč­li­vě řídit. Ono to tak ale úpl­ně není. Existují někte­ré věci, kte­ré se pros­tě v návo­du nedo­zví­te.

·         Ústředna by nemě­la být umís­tě­na na chod­bě, kam ji mimo­cho­dem lidé, kte­ří si kame­ro­vé sys­témy mon­tu­jí sami, nej­čas­tě­ji umis­ťu­jí. Ústředna by měla být dob­ře ukry­ta, na roz­díl od klá­ves­ni­ce, kte­rou kódu­je­te. Pokud by totiž k poško­ze­ní ústřed­ny došlo, zne­hod­no­til by se celý sys­tém.

·         Čidlo by napří­klad nemě­lo mířit na žád­ný tepel­ný zdroj. Bývá zvy­kem namí­řit čidlo k oknu, pod kte­rým bývá nej­čas­tě­ji umís­těn radi­á­tor. Oknem také počí­tá­me, že by zlo­děj nej­spí­še vni­kl, ale není správ­né řeše­ní. Senzor na zdroj tep­la mířit nesmí!

Kolik ušetříte vlastní montáží

Jednoduše řeče­no, roz­díl je zhru­ba kolem pěti tisíc korun za mon­táž, v pří­pa­dě, že oslo­ví­te odbor­nou fir­mu + si k tomu musí­te při­po­čí­tat pro­pla­ce­ní doprav­né­ho, zále­ží, jak je fir­ma od vaše­ho domo­va vzdá­le­na. Cena v této část­ce je zhru­ba srov­na­tel­ná pro byt 3+1. Uznejte sami, že roz­díl to sice je, ale ne tak fatál­ní. Měli bys­te vzít totiž také v potaz to, že v pří­pa­dě vlast­ní mon­tá­že hro­zí pla­né popla­chy, kvů­li nespráv­ně nasmě­ro­va­ným čidlům apod. Ve finá­le to tedy vlast­ně žád­ná úspo­ra být nemu­sí.

Dobrá rada na závěr

Odborník je sice odbor­ník, ale než se za ním vydá­te, pokud se na ním vydá­te, sed­ně­te i s part­ne­rem, kama­rá­dem nebo pros­tě někým, komu věří­te, vše i nama­luj­te a sepiš­te. Odborník vám sice může pora­dit, kam nasmě­ro­vat čidla, ale už nemu­sí vědět, že exis­tu­je mís­to, kte­ré je pro vás z něja­ké­ho důvo­du nebez­peč­né. Například pro­to, že ved­le vás žijí sou­se­di, kte­ří jsou tro­chu více divo­cí. Perfektně tak zkom­bi­nu­je­te své zku­še­nos­ti a zása­dy s kom­pe­tent­nos­tí odbor­ní­ků.

Zdroj fotek: Pixabay

  • Vaše domácnost volá na poplach17. února 2020 Vaše domácnost volá na poplach Nepojištěná domácnost je jako časovaná bomba. Vlastně možná ještě horší, protože vy sami nemůžete ovlivnit, načasovat ji, kdy vybuchne. Někdy je ale rozmezí výbuchu mnohem jasnější. V […] Posted in Pro domov
  • Zahradní jezírko lehce a jednoduše13. října 2019 Zahradní jezírko lehce a jednoduše Jako první je důležité si uvědomit, zda budete jezírko budovat sami, nebo si najmete stavební firmu. Nemusím Vám asi říkat, že stavba na objednávku vyjde o něco dráž, než když Vy sami […] Posted in Pro domov
  • Vybírejte z toho, co tu pro Vás je17. prosince 2019 Vybírejte z toho, co tu pro Vás je V dnešní době má doma bazén skoro každý, není se samozřejmě čemu divit. Díky vlastnímu bazénu se můžete kdykoliv osvěžit, odpočinete si od vysokých teplot a nemusíte řešit velké […] Posted in Pro domov
  • Pusťte si kus přírody do svého bytu17. prosince 2019 Pusťte si kus přírody do svého bytu Ne každý si může dovolit mít velkou, vzrostlou zahradu a kochat se pohledem na udržovanou a nervy uklidňující zeleň. Například lidé žijící v bytech se často vydávají do přírody načerpat […] Posted in Pro domov
  • Postavit si ideální druhy pergol, můžeme všichni, ale co pravidla?30. dubna 2020 Postavit si ideální druhy pergol, můžeme všichni, ale co pravidla? Mnozí z lidí, by si přálo, mít na svých zahradách, nádherné posezení. Existují druhy pergol, jaké si lehce sami postavíme anebo necháme jejich realizaci na odborných rukách. Jak si ale […] Posted in Pro domov
  • Magnetky jako skvělá dekorace6. listopadu 2019 Magnetky jako skvělá dekorace Přemýšlíte, čím ozvláštnit prostor v bytě? Myslíte si, že už jste zkusili všechno od polštářků až po nové závěsy? Ideálním oživením jsou magnetky, které nezaberou místo jen využijí […] Posted in Pro domov
  • Jak financovat koupi či rekonstrukci chaty nebo chalupy25. dubna 2020 Jak financovat koupi či rekonstrukci chaty nebo chalupy Češi jsou vyhlášení jako nadšení chataři a chalupáři, hlavně v dobách ještě nedávných měla téměř každá domácnost chatu či chalupu, kam jezdili o víkendech, ať už kvůli relaxaci, přírodě, […] Posted in Pro domov
  • LAPAČE SNŮ - trendy amulety do vaší ložnice se skrytou symbolikou a živly přírody - mohou být nebezpečné?7. února 2020 LAPAČE SNŮ - trendy amulety do vaší ložnice se skrytou symbolikou a živly přírody - mohou být nebezpečné? Nosíte si po kapsách významné památeční předměty, které vám darovali členové vaší rodiny? Věříte na amulety a nemůžete bez nich usnout? Pak je tato oblíbená dekorace, kterou znali již […] Posted in Pro domov
  • Gauč je důležitý pro každého člena rodiny10. února 2020 Gauč je důležitý pro každého člena rodiny Sedačka bývá nejčastěji v každé rodině umístěna v obývacím pokoji. Snad každý člen rodiny ji využívá a nejinak tomu bude zřejmě i u vás. co vše je potřeba zvážit ještě předtím, než zajdete […] Posted in Pro domov
  • Stěhování na vesnici si dobře rozmyslete13. března 2020 Stěhování na vesnici si dobře rozmyslete Mnoho lidí začne uvažovat o přestěhování se z města na venkov především kvůli svým dětem.  Už v těhotenství začínají ženy přemítat o tom, kde si budou jejich děti hrát, kde se bude dát […] Posted in Pro domov

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...