Kritiky.cz > Recenze knih > Sám mezi ženami. Kohout

Sám mezi ženami. Kohout

Sam
Sam
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Netradiční pohled do muž­ské duše nabí­zí Aleš Vogel ve své nové kni­ze Sám mezi žena­mi s podti­tu­lem Kohout. Odhaluje čte­ná­řům niter­né poci­ty muže, kte­rý se hříč­kou osu­du ocit­nul… sám mezi žena­mi a nikterak si svo­je výsad­ní posta­ve­ní neu­ží­vá.

Učitel Alexander na vlast­ní kůži zaží­vá postu­pu­jí­cí femi­ni­za­ci čes­ké­ho škol­ství, kdy je, se stří­da­vý­mi pře­stáv­ka­mi, jedi­ným mužem v celé sbo­rov­ně. Zcela nespra­ved­li­vě je záro­veň man­že­lem své ženy a otcem dvou dcer. Jeho už tak dosti růžo­vá domác­nost při­ví­tá nové­ho čle­na v podo­bě jeho mat­ky, kte­rou vzá­pě­tí násle­du­je i jeho tchy­ně. Obklopen žena­mi jako růže trním hlav­ní hrdi­na zou­fa­le potře­bu­je spo­leč­nost muže, kte­rý by měl pocho­pe­ní pro jeho potře­by, přá­ní a tuž­by. A tak se v Alexandrově hla­vě uhnízdí myš­len­ka, že je za kaž­dou cenu nut­né nalézt muž­ské­ho kama­rá­da.

Všechny ces­ty vedou do Říma a tak se náš muž roz­hod­ne vzít svůj život pev­ně do vlast­ních rukou a koná. Standardní postu­py k nale­ze­ní život­ní­ho pří­te­le neve­dou a tak se Alexander v nou­zi nej­vyš­ší zapí­še do kur­zu pře­ži­tí, kde oče­ká­vá pří­val nad­še­ných kur­zis­tů muž­ské­ho pohla­ví. Ale nebyl by to Alexander, kdy­by… Do prá­ce nastou­pí nový kole­ga, ale…

Autor své život­ní štra­páce pro­dá­vá s humo­rem sobě vlast­ním nepo­strá­da­jíc vel­kou dáv­ku sebe­i­ro­nie, tak­že čte­nář neví, jest­li jej má lito­vat nebo se smát. Záměrem bylo patr­ně vyvo­lat smích, což se ve vět­ši­ně pří­pa­dů i daří, i přes­to, že někte­ré z his­to­rek se mís­ty lehce táh­nou a snes­ly by rych­lej­ší poin­tu.

Nabízí se otáz­ka, pro koho autor svo­ji kni­hu spí­še psal. Cílil na muž­ské­ho čte­ná­ře, kte­rý se ním má zto­tož­nit nebo spíš na žen­skou čte­nář­skou obec, kte­rou text v drti­vé vět­ši­ně poba­ví? To ví jen on sám, stej­ně jako to, kolik je v pří­bě­hu prav­dy a kolik fik­ce pro vět­ší atrak­ti­vi­tu. Každopádně Sám mezi žena­mi nabí­zí pří­jem­ný oddech a změ­nu v námě­tu, kte­rý nebý­vá až tak čas­tý a při­ná­ší víta­né osvě­že­ní na poli lite­ra­tu­ry pro zába­vu.

  • Název kni­hy Sám mezi žena­mi. Kohout
  • Autor Aleš Vogel
  • Nakladatelství C press
  • Místo vydá­ní Praha
  • Rok vydá­ní 2021
  • Vydání (1., 2. atd.) 1.
  • Počet stran 119
  • ISBN/EAN 978-80-264-3701-7

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,65992 s | počet dotazů: 260 | paměť: 61727 KB. | 30.09.2023 - 13:25:03