Kritiky.cz > Recenze knih > Salman Rushdie - Hanba

Salman Rushdie - Hanba

Hanba je v pořa­dí tře­tí Rushdieho kni­ha. U nás vyšla popr­vé - tuším - v Odeonu v roce 1990. Osobně jsem krom slav­ných Satanských veř­sů a Hanby nic jiné­ho od Rushdieho neče­tl, ale i tak nemám vel­ké pro­blémy s žán­ro­vým zařa­ze­ním jeho tvor­by. Troufám si říci, že magic­ký rea­lis­mus s drob­nou pří­mě­sí his­to­ric­ké­ho romá­nu je asi tou pra­vou kolon­kou. Žánrově je Salmanovi patr­ně nej­blí­že jiho­a­me­ric­ký G. G. Márquez, byť i mezi těmi­to veli­ká­ny by šlo nalézt něko­lik drob­ných roz­dí­lů (zejmé­na v úče­lu pou­ži­tí fan­tas­tic­kých prv­ků).

Román Hanba je vyprá­vě­ním, kte­ré se ode­hrá­vá zhru­ba po dobu 65 let v Indii a Pákistánu. Rushdie v něm sice nene­chá­vá vystu­po­vat mno­ho sku­teč­ných postav, ale znal­ci tam­ní­ho pro­stře­dí (mezi něž bohu­žel nepa­t­řím) jis­tě najdou spo­ji­tos­ti např. mezi posta­vou „kru­té svě­ti­ce“ a býva­lou poli­tič­kou Bénazír Bhuttovou (kte­rá byla zabi­ta kon­cem roku 2007). Na poza­dí živo­ta dvou počet­ných rodin (v úvo­du kni­hy je las­ka­vé­mu čte­ná­ři do las­ka­vé­ho auto­ra k dis­po­zi­ci pře­hled­ný rodokmen) Rushdie líčí politicko-společenské osu­dy obou těch­to zemí. Nebyl by to ale on, kdy­by tu a tam do tex­tu nevmí­sil něja­kou autor­skou poznám­ku, psal občas tro­chu neli­ne­ár­ně a nepa­ro­do­val urči­té situ­a­ce.

Moc zají­ma­vá kni­ha, ze kte­ré mi v pamě­ti ulpěl asi nej­ví­ce výtah a jeho vskut­ku ori­gi­nál­ní vyu­ži­tí v závě­ru vyprá­vě­ní :-).

  • P. K. Dick - Zlatý muž25. dubna 2020 P. K. Dick - Zlatý muž P. K. Dick je mým oblíbeným autorem, takže i k tomuto textu je nutno patřičně přistupovat. Berte na vědomí, že před psaním jsem si klávesnici za zpěvu temných songů kapely Lunetic […] Posted in Recenze knih
  • Pavel Kohout - Hodina tance a lásky9. května 2020 Pavel Kohout - Hodina tance a lásky Pavel Kohout je uznávaný autor, který má za sebou dosti bohatou literární tvorbu, jež zahrnuje jak prózu, tak i poesii (byť hlavně ta jeho raná se bohužel nese silně v duchu komunistických […] Posted in Recenze knih
  • Luboš Brabec - Maraton a jiné pošetilosti29. února 2020 Luboš Brabec - Maraton a jiné pošetilosti Luboš Brabec je celkem slušný sportovní novinář, který vtrhl na území spisovatelů s dodnes hojně kupovanou knihou "Dlouhý běh" (vypráví příběh Dana Orálka, našeho ultra běžce). Už předtím […] Posted in Recenze knih
  • Neil Gaiman - Koralina21. března 2020 Neil Gaiman - Koralina Koralina je název knihy britského autora (žijícího v USA) Neila Gaimana, o jehož slavné knize Nikdykde jsem již něco psal zde. V podstatě se jedná o jakousi pohádku, do které se nám ale […] Posted in Recenze knih
  • Saki - Léčba neklidem13. června 2020 Saki - Léčba neklidem Saki, vlastním jménem Hector Hugh Munro, je relativně známým britským spisovatelem, který proslul zejména svými krátkými humornými povídkami. Některé z nich jsem četl už dříve (Kocomour, […] Posted in Recenze knih
  • Uvařte si chutná jídla podle Kurkumové kuchařky26. ledna 2019 Uvařte si chutná jídla podle Kurkumové kuchařky Pro všechny, kdo mají rádi kurkumu a chtějí s touto jedinečnou surovinou v kuchyni pracovat o něco víc, než s ní čas od času posypat rýži se zeleninou, je tu Kurkumová kuchařka. Díky této […] Posted in Recenze knih
  • Shigor Birdman - Kronika konce světa20. června 2020 Shigor Birdman - Kronika konce světa Postapokalyptických románů u nás moc nevychází. Nejsem zrovna odborník, ale snad krom geniálního díla Tma od Neffa je v této kolonce Birdmanova kniha osamocena.Shigor Birdman je samozřejmě […] Posted in Recenze knih
  • Jitka Lenková: Tajemná místa Česka28. února 2016 Jitka Lenková: Tajemná místa Česka Máte rádi záhady, tajemství a navíc s oblibou putujete po pestrých koutech naší země? Pak by tato knížka rozhodně neměla uniknout vaší pozornosti. S knížkou se vydáte na „vzrušující […] Posted in Recenze knih
  • Stanislaw Lem - Návrat z hvězd27. června 2020 Stanislaw Lem - Návrat z hvězd Spousta sci-fi knih pojednává o tom, kterak se skupina odvážných poutníků kosmem vydá k nějaké vzdálené galaxii, něco tam zažije, něco ji třeba zabije, něco tam objeví, atd. (variace mohou […] Posted in Recenze knih
  • Paul Johnson - Ježíš (životopis pro 21. století)5. května 2020 Paul Johnson - Ježíš (životopis pro 21. století) Životopis Ježíše Krista od historika Paula Johnsona je velmi čtivou a zajímavou knihou, kterou autor věnoval této významné osobnosti (nejenom) starověku. Johnson je věřící člověk a na jeho […] Posted in Recenze knih

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...