Kritiky.cz > Recenze knih > Sága rodu Hardacrů - generační román plný zvratů

Sága rodu Hardacrů - generační román plný zvratů

large
large
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte rádi rodin­né ságy? Chcete pro­ží­vat rados­ti i sta­ros­ti rodi­ny Hardacrů? Tak je tato novin­ka urče­na prá­vě vám. Sága rodu Hardacrů je gene­rač­ní román plný napě­tí, zra­dy, lás­ky i tvr­dé prá­ce. Budete s nedo­čka­vos­tí otá­čet dal­ší a dal­ší stra­ny. 

Děj se ode­hrá­vá v době vik­to­ri­án­ské až po 50. léta 20. sto­le­tí. Sleduje osu­dy rodi­ny Sama Hardacra a jeho ženy Mary a jejich čtyřech dětí od naro­ze­ní až smrt Sama a Mary. Díky své píli a vytr­va­los­ti, kdy Sam začí­ná jako zpra­co­va­tel ryb, ve vel­ké chu­do­bě, jako pro­da­vač uze­ných ryb na dosti­zích, či pár­ků v roh­lí­ku se nako­nec dosta­ne do vyso­ké spo­leč­nos­ti a vlast­ní něko­lik nemo­vi­tos­tí. Chce tak svým synům zajis­tit krás­né dět­ství i vzdě­lá­ní na Oxfordu. Cesty jejich synů se roz­chá­zí. Harry vystu­du­je vyso­kou ško­lu, kdež­to Joe se roz­hod­ne pod­ni­kat a pozná při­tom vypo­čí­ta­vou Helen. Jeho rodi­na zaží­vá mno­ho rados­ti, lás­ky, ale také nená­vis­ti i neštěs­tí. Jejich živo­ty ovliv­ní vál­ky i dal­ší neštěs­tí, při nichž při­jdou o vět­ši­nu majet­ku,  přes­to stá­le drží pohro­ma­dě a schá­ze­jí se v jejich rodin­ném síd­le.

Román je roz­dě­len na tři kni­hy, má cel­kem 567 stran. Kniha se mě moc líbi­la, čte se veli­ce dob­ře. Zaujala mě svou obál­kou, na kte­ré je žena v krás­ných šatech s vel­kým psem. Vyvolává to ve mně pocit vzne­še­nos­ti, bohat­ství a krá­sy. Způsob, jakým autor vyprá­ví pří­běh je nesmír­ně zají­ma­vý. Od toho­to auto­ra je to moje prv­ní kni­ha a musím říci, že ne roz­hod­ně posled­ní. Tento román jsem si k recen­zi nevy­bra­la náho­dou. Byl mně dopo­ru­čen a musím říci, že jsem za to moc ráda. Jelikož milu­ji rodin­né ságy, tato ve mně bude oprav­du dlou­ho dozní­vat. Místy drs­né vyprá­vě­ní, rea­li­ta chu­do­by je v kon­tras­tu s bohat­stvím a vyso­kou spo­leč­nos­tí vás nene­chá jen tak chlad­ný­mi. Moje sub­jek­tiv­ní hod­no­ce­ní romá­nu je urči­tě pozi­tiv­ní. Dechberoucí čte­ní, kte­ré vás bude hnát dál, bude­te se chtít dozvě­dět, jak to nako­nec vše skon­čí.

Ukázka z kni­hy:

O pár met­rů dál dospě­li Hardacrovi k dvou­kříd­lé kovo­vé brá­ně zasa­ze­né v cihel­né zdi. Po jed­né stra­ně stál malý vrát­ní domek, od brá­ny ved­la uhra­ba­ná štěr­ko­vá ces­ta lemo­va­ná vyso­ký­mi jil­my a mize­la někde v tajem­né hlou­bi pozem­ku. Sam zasta­vil Adama před ote­vře­nou brá­nou a zadí­val se na ces­tu.

„Tady bys měla byd­let Mary,“ usmál se.

„Ale Same,“ Mary mu vrá­ti­la úsměv,„vždyť bych ani nevě­dě­la, jak se mezi těma nóbl lid­ma cho­vat.“

„Prostě by ses cho­va­la jako nor­mál­ně,“ odpo­vě­děl. „Jsi stej­ně dob­rá jako oni.“

V jeho hla­se zazně­la bojov­nost. Sam na svo­je nej­bliž­ší neda­la dopus­tit.

Dveře vrát­ní­ho domu se ote­vře­ly a vyšel z nich něja­ký muž.

Změřil si Hardacrovy pode­zí­ra­vým pohle­dem.

„Co tady chce­te? Tady nemá­te co pohle­dá­vat,“ odhá­něl je.

„Pozor na pusu, mlá­den­če, mož­ná mlu­víš s příš­tím šéfem,“ káral ho Sam s před­stí­ra­nou přís­nos­tí.

Několik slov o auto­ro­vi:

C.L. Skelton se naro­dil v rodi­ně pro­fe­si­o­nál­ní­ho  vojá­ka v brit­ském Tynemouthu v roce 1919, zemřel roku 1979. Ve 14 letech ute­kl z domo­va ke kočov­né diva­del­ní spo­leč­nos­ti, herec­kou kari­é­ru dotá­hl až na lon­dýn­ský West End, zahrál si i ve fil­mu. Sloužil u váleč­né­ho letec­tva, strá­vil něko­lik let v kláš­te­ře a živil se kro­mě jiné­ho jako podo­mní obchod­ník. Je auto­rem dvou­díl­né kniž­ní série Hardacre a čtyř­díl­né série Regiment.

 • Autor: C.L. Skelton
 • Žánr: rodin­ná sága, belet­rie, his­to­ric­ký román
 • Vydáno: 2020, Brána,  Euromedia, Praha
 • Počet stran: 568
 • Vazba kni­hy: pev­ná s papí­ro­vým pře­ba­lem
 • ISBN: 978-80-242-7020-3

Foto: Euromedia Group - Knižní klub


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Utajená dcera - nádherný příběh o adopci, zlomených srdcích a mateřské lásce10. května 2021 Utajená dcera - nádherný příběh o adopci, zlomených srdcích a mateřské lásce Hledáte silný, nezapomenutelný příběh o rodině, rodinném poutu a adopci? Jste na správně adrese. Román Utajená dcera je určen právě vám.  Sabina zrovna čeká své první miminko a chce […] Posted in Recenze knih
 • Dům vůní-fascinující příběh plný vůní a snů3. srpna 2023 Dům vůní-fascinující příběh plný vůní a snů Máte rádi příběhy o silných ženách, které jsi jdou za svým cílem? Chcete si na vlastní kůži vyzkoušet, jaké to je připravit ten nejskvělejší parfém? Neváhejte a pusťte se do čtení. […] Posted in Recenze knih
 • Varšavský sirotek- boj o holý život za zdmi varšavského ghetta16. července 2023 Varšavský sirotek- boj o holý život za zdmi varšavského ghetta Baví vás romány z válečné doby? Chcete prožít emotivní příběh? Ráda bych se s vámi podělila o čtenářský zážitek z knihy Varšavský sirotek, jejíž autorkou je Kelly Rimmerová, který je […] Posted in Recenze knih
 • Zvěrolékařka -Velké naděje - 2.díl11. června 2023 Zvěrolékařka -Velké naděje - 2.díl Milujete rodinné ságy? Chcete si přečíst emotivní příběh zvěrolékařky Nellie? Zajímá vás, o čem bude druhý díl? Tak právě vám je určena novinka Zvěrolékařka - Velké naděje, kterou vydala […] Posted in Recenze knih
 • Rozmarýnová zátoka28. května 2023 Rozmarýnová zátoka Milujete vůni rozmarýnu? Máte rádi romantické příběhy opředené tajemstvím? Tak právě vám je určen román Rozmarýnová zátoka, který si užijete od začátku, až do konce.  Melanie zdění po své […] Posted in Recenze knih
 • Vesničanka-život není vypucovaná pěšinka26. března 2023 Vesničanka-život není vypucovaná pěšinka Hledáte silný příběh se zajímavou zápletkou? Milujete romány Mirky Skočílkové? Tak právě vám je určena novinka, jenž vydala Euromedia Group, a.s. a jmenuje se Vesničanka. Čeká na vás opět […] Posted in Recenze knih
 • Zimní slib-rodinu nic nerozdělí21. ledna 2023 Zimní slib-rodinu nic nerozdělí Chcete prožít emotivní příběh o naději, rodinném poutu, lásce i neskutečné touze jít dál? Tak právě vám je určen román Zimní slib, jehož autorkou je Rosie Goodwin. Pojďte se na to společně […] Posted in Recenze knih
 • Chci tě slyšet - poslouchej hudbu, uslyšíš moje srdce28. prosince 2022 Chci tě slyšet - poslouchej hudbu, uslyšíš moje srdce Milujete romány o lásce, citu a obrovském odhodlání? Chcete si přečíst novinku Alexandry Soldánové? Tak už se nenechte pobízet a pusťte se do čtení. Chci se s vámi podělit o čtenářský […] Posted in Recenze knih
 • TAJEMSTVÍ11. prosince 2022 TAJEMSTVÍ Všichni ve svém životě máme nějaká tajemství, která si neseme ve svém vlastním srdci a ne vždycky chceme, aby jej někdo cizí odhalil. A právě o tajemství je i  se stejnojmenným názvem […] Posted in Recenze knih
 • Milénium! - Jak jsme žili první roky tisíciletí16. října 2022 Milénium! - Jak jsme žili první roky tisíciletí Autorka se zaměřila na přelomový rok 2000 a na prvních pět let nového tisíciletí, na roky 2000-2005. Přáním autorky bylo vytvořit knihu, která může sloužit jako takový tištěný stroj času. […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,63483 s | počet dotazů: 260 | paměť: 61781 KB. | 28.09.2023 - 20:33:40