Kritiky.cz > TV Recenze > S11E02: The Ghost Monument

S11E02: The Ghost Monument

vlcsnap 2018 10 17 21h47m07s242

Za dáv­ných časů v his­to­rii se byl jeden Pán času, zachra­ňo­val svět, něko­li­krát umřel a rege­ne­ro­val se, až se po posled­ní smr­ti se rege­ne­ro­val do ženy.  Nová dok­tor­ka ztra­ti­la svo­ji loď a až po jed­né krát­ké kapi­to­le na Zemi a jed­né kapi­to­le na pla­ne­tě „Zatracení“ najde svo­jí mod­rou poli­cej­ní bud­ku.

Jak jsem psal v před­cho­zí recen­zí nová Doktorka to má váž­ně těž­ké, po toli­ka dílech s muži, dostat svo­jí rege­ne­ra­ci na kva­li­tu, kte­rou celý seri­ál vyža­du­je. 50. letá his­to­rie se neza­pře a je oprav­du těž­ké najít nové pří­běhy a záplet­ky, kte­ré se nebu­dou opa­ko­vat.

Vymýšlet pří­běh Doktorky a její tří spo­leč­ní­ků je čím dál těž­ší, ale přes­to tvůr­ci vymýš­le­jí dal­ší pří­běhy kolem hlav­ní dvo­ji­ce, tro­ji­ce... 4 hlav­ních postav. Tentokrát je to jed­no­du­chý pří­běh o finál­ní ces­tě dvou závod­ní­ků, kte­ří mají blíz­ko k cíli a jejich vesmír­ná ces­ta bude zakon­če­na spo­leč­ným fini­šem.

Nová dok­tor­ka je stá­le zma­te­ná, kde jsou ty časy, kdy se před­cho­zí dok­to­ři vrh­li do řeše­ní svých cest s ver­vou a odhod­lá­ním, se kte­rým se dosta­li na záda smr­ti a doká­za­li zachrá­nit celou pla­ne­tu i své přá­te­le. Nová dok­tor­ka je stá­le nejis­tá o tom, co vlast­ně ví a co všech­no umí vyře­šit. Její ces­ta je pros­tě nepro­bá­da­ná a změ­na z x mužů na ženu pro Doktora není vůbec leh­ká.

Po dru­hém díle už víme, kdo také bude hlav­ním zápo­rá­kem série. Tím budou lov­ci lidí - Stenzanská váleč­nic­ká rasa, pro kte­rou je důle­ži­té najít zabít (ulo­vit) vyzna­če­nou oso­bu, mimozemšťana…Samozřejmě, že to urči­tě nebu­de v kaž­dém pří­bě­hu, ale urči­tě se s nimi setká­me v posled­ním díle 11. Sezóny.

Tentokrát je dru­hý pří­běh novo­do­bé Doktorky pove­de­něj­ší než před­cho­zí. Člověk Doktorce více věří a postup­ně začí­ná mít v obli­bě její spo­leč­ní­ky, kte­ří jsou kaž­dý úpl­ně jiný a Doktorku dopl­ňu­jí.

Příběh o finá­le závo­du je také pove­de­ný. Jak se mají poznat cha­rak­te­ry lidí, že… než v závo­du na život a na smrt. Finálová dvo­ji­ce závod­ní­ků se také poved­la a jejich dia­lo­gy také sto­jí za pozor­nost.

Nesmíme zapo­me­nout i na pla­ne­tu, na kte­ré se finá­lo­vý závod ode­hrá­vá. Není to mrt­vá pla­ne­ta, jak se zdá, ale na 7 oso­by  (Pán času + 4 lidé + 2 závo­dí­cí) čeká mno­ho nebez­pe­čí, kte­rá se daří zdár­ně pře­ko­nat.

A co v posled­ních minu­tách oče­ká­vá­me? Novou Tardis.. A je tam, nová, rene­ro­va­ná a čeka­jí­cí na své­ho pilo­ta v mís­tě a čase.

Je vidět, že je Doktor Who zase úpl­ně jiný než před­cho­zí. Dámská ver­ze hlav­ní posta­vy mu slu­ší a dává mu více citu, kte­rý pro lidi bude ješ­tě více zají­ma­věj­ší, když se o živo­tě Pána času dozví­me tro­chu více z jeho his­to­rie a věci, kte­ré ji během před­cho­zí rein­kar­na­cí pozna­me­na­ly.

Hodnocení: 80 %


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • The Woman Who Fell to Earth (S11E01)12. října 2018 The Woman Who Fell to Earth (S11E01) Tak znova jde do televizí (prozatím BBC v Anglii) nová série slavného Pána času – Dr. Who. Už x-tá reirkanace, tentokrát ale poprvé žena, která prožívá nové epizody se záchranou vesmíru a […]
  • S11E03: Rosa17. října 2018 S11E03: Rosa Ukázka z třetí epizody 11. sezóny seriálu Doctor Who. https://youtu.be/YCAn2lUEcg4
  • Diana - 60 %28. září 2013 Diana - 60 % Je 31.srpna 1997 a princezna Diana společně se svým přítelem Dodim opouští pařížský hotel Ritz. Doprovází je několik přátel, ochranka a jejich řidič. Jejich cestu dál ale už nesledujeme, […]
  • Dr. Who (Pán času)16. července 2017 Dr. Who (Pán času) Novým 13. Dr. Who je: Jodie Whittaker https://www.youtube.com/watch?v=_-_bSdWEYK8
  • Temný případ – If You Have Ghosts (S03E05) - a vrahem je vlastně kdo?1. února 2019 Temný případ – If You Have Ghosts (S03E05) - a vrahem je vlastně kdo? Ten kdo nechce čekat na další pondělní díl, tak se může dívat na HBO GO. Tam je už pátý díl ke sledování a přináší další "oddychovou" epizodu dvou starých „dědků“. Předchozí díl jsme […]
  • Červeny trpaslík - Zlatý dvacátý (Twentica) S11E0122. listopadu 2018 Červeny trpaslík - Zlatý dvacátý (Twentica) S11E01 Tak se nám vrátil na internetový svět Červený trpaslík. Je tomu vážně už skoro třicet let, co začal. 16.9. 2016 měl premiéru v Anglii další díl. V ČR bude mít tento pátek. První […]
  • Sherlock: Přízračná nevěsta - 95 %3. ledna 2016 Sherlock: Přízračná nevěsta - 95 % Tak včera šel na České televizi jubilejní desátý díl krimi série Sherlocka. Bylo to také Vánoční a zároveň i novoroční speciál a tak se všichni těšili na to, až zase hlavní postava […]
  • Novinka mezi seriály: Vice Principals31. července 2016 Novinka mezi seriály: Vice Principals Seriál Vice Principals se odehrává převážně ve škole. Stávající ředitel školy odchází a někdo musí nastoupit na jeho místo, ale jsou tu rovnou dva zástupci ředitele, kteří mají o toto […]
  • Novinka mezi seriály: American Gothic29. července 2016 Novinka mezi seriály: American Gothic American Gothic mě zaujal především svým plakátem/logem a také svým názvem. Proto jsem ze samotného seriálu byla spíše zklamaná. Vše se točí kolem jedné velké rodiny, která se po delší […]
  • Pán času (Doctor Who) - The Doctor Falls (S10E12) - 70 %6. července 2017 Pán času (Doctor Who) - The Doctor Falls (S10E12) - 70 % Čím završit 10. sezonu novodobého Pána času? Asi tím, že zase zachrání svět a ztratí svoji pobočnici. S novou pobočnicí Bill zažil pouze 12 dílů, než se z ní stala znovu, jako z předchozí […]