Kritiky.cz > Pro ženy > Ze života > S touto péčí můžete říci akné sbohem!

S touto péčí můžete říci akné sbohem!

Sníte o ala­bastro­vé ple­ti? Už dáv­no jste pře­kro­či­la puber­tu, avšak pupín­ky se na ústup dát nehod­la­jí? Co za tím vězí? A jak si pora­dit? A jaké mýty kolu­jí v péči o pokož­ku? My to víme a roz­hod­ně to řek­ne­me i vám.

Nemáte potravinovou alergii?

Musíte si ode­přít čoko­lá­du? V zása­dě nikdy se nepro­ká­za­la pří­má sou­vis­lost kon­zu­ma­ce jakých­ko­li potra­vin a vzni­ku akné. Nicméně vyzkoušela-li jste už napros­to všech­no a situ­a­ce se nelep­ší, může­te se poo­hléd­nout po pří­či­ně i v tom, co jíte. Mezi „viní­ky” se tra­dič­ně zařa­zu­je prá­vě čoko­lá­da, ale i mléč­né výrob­ky nebo tře­ba pře­mí­ra slad­kos­tí. V tom pří­pa­dě se ovšem nejed­ná v pod­sta­tě o akné, ale o pro­jev potra­vi­no­vé aler­gie.

Slunce a akné

Pomůže vám slu­níč­ko? Slunce kůži vysu­ší, což může mít krát­ko­do­bý pří­z­ni­vý efekt. Stejně je na tom i solári­um. Na opá­le­né ple­ti jsou také pupín­ky méně patr­né. Ovšem není prav­da, že slu­neč­ní paprsky vám nepo­pu­lár­ní „beďa­ry” vylé­čí.

Antikoncepce jako poslední možnost

Zabere hor­mo­nál­ní anti­kon­cep­ce? V těž­ších pří­pa­dech se k ní der­ma­to­lo­go­vé uchy­lu­jí (spo­lu s reti­no­i­dy, pří­pad­ně pře­de­pi­so­vá­ním anti­bi­o­tik). Pokud jste vysa­di­la pilul­ky a obje­vi­la se vám tvář pose­tá uhří­ky, vyčkej­te. Situace by se měla sama srov­nat do sta­vu před bra­ním pilu­lek, ačko­li to vyža­du­je lec­kdy hod­ně trpě­li­vos­ti. Začala-li jste brát anti­kon­cep­ci v raném věku, tak vás může náh­lý pro­jev čin­nos­ti vašich hor­mo­nů, kte­rá se po vyne­chá­ní anti­kon­cep­ce opět pro­je­ví, hod­ně zasko­čit.

Stres podporuje akné

Vaší kůži nepo­má­há ani stres. Znáte to už od škol­ních dob, kdy se vám před důle­ži­tou zkouš­kou z ner­vů pleť doslo­va osy­pa­la. A táh­ne se to s vámi až do dospě­los­ti. Ještě dnes máte před důle­ži­tou pra­cov­ní schůzkou jako z udě­lá­ní na tvá­ři zaní­ce­ný čer­ve­ný flí­ček.

Základem je správ­ná péče, tou nevhod­nou si totiž může­te sama nevě­dom­ky kož­ní pro­blémy ješ­tě zhor­šit. I mast­ná pokož­ka potře­bu­je šetr­né zachá­ze­ní. Rozhodně ji pří­liš nevy­su­šuj­te a dopře­jte jí také svou dáv­ku hyd­ra­ta­ce se spe­ci­ál­ní­mi krémy. Neměla bys­te pou­ží­vat agre­siv­ní pří­prav­ky s obsa­hem alko­ho­lu.


Foto: Pixabay

Redaktor webu TrendyModa.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,86334 s | počet dotazů: 218 | paměť: 46699 KB. | 26.02.2021 - 16:04:59