Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog| Rick a Morty| Rozčarování
Kritiky.cz > Recenze knih > S.K. Tremayne - Dítě ohně

S.K. Tremayne - Dítě ohně

s k tremayne dítě ohně

Když se Rachel pro­vdá za okouz­lu­jí­cí­ho boha­té­ho Davida, mys­lí si, že její  život se změ­nil k lep­ší­mu. Opouští Londýn a pře­stě­hu­je se do Cornwallu, kde její man­žel vlast­ní nád­her­nou vilu Carnhallow. Získává nejen lás­ku a bohat­ství, ale i milé­ho nevlast­ní­ho syna Jamieho, se kte­rým si v Londýně skvě­le rozu­mě­li. V Carnhallow se ale Jamie začne cho­vat zvlášt­ně.

Tvrdí, že ho pro­ná­sle­du­je duch jeho zemře­lé mat­ky a vyslo­vu­je před­po­vě­di budouc­nos­ti. Nejdřív tomu Rachel nevě­nu­je pozor­nost, ale když se sta­ne něko­lik nevy­svět­li­tel­ných udá­los­tí a zopár Jamieho před­po­vě­dí se spl­ní, začne se bát. Je mož­né, že po Carnhallow se pohy­bu­je duch zesnu­lé ženy? Nebo je Jamieho trau­ma vět­ší, než si Rachel mys­le­la? A proč David odmí­tá mlu­vit o minu­los­ti a o tom, co se děje? Po tom, co Jaime před­po­ví její smrt o Vánocích, se Rachel pus­tí do hle­dá­ní prav­dy. Prosinec se však rych­lé blí­ží...

V Dítěti ohně pou­žil S.K. Tremayne stej­ný vzo­rec jako v Ledových sestrách. Máme zde rodi­nu žijí­cí na opuš­tě­ném a izo­lo­va­ném mís­tě, nád­her­né opi­sy pro­stře­dí, trau­ma­ti­zo­va­né dítě s podiv­ným cho­vá­ním a man­že­le, kte­ři mají mezi sebou tajem­ství a poma­lu si pře­stá­va­jí důve­řo­vat. Zápletka je ale děsi­věj­ší a ori­gi­nál­něj­ší a posta­vy jsou taky mno­hem víc sym­pa­tic­ké a pro­pra­co­va­né než v auto­ro­vě pře­de­šlé kni­ze. 

Na začát­ku vše vypa­dá doko­na­le. Jamieho cho­vá­ní však vná­ší mezi man­že­le napě­tí a ide­ál­ní život zís­ká­vá trh­li­ny. Napětí se postup­ně stup­ňu­je, obje­vu­jí se nové tajem­ství a pochyb­nos­ti a nikdy si nemůžete být jis­tí, že zná­te prav­du, pro­to­že i když se David a Rachel stří­da­jí ve vyprá­vě­ní, svá tajem­ství nepro­zra­zu­jí, tak­že si můžete jen domýš­let, co se kdy­si sta­lo. Někdy máte při čte­ní pocit, že už vám je všech­no jas­né - a prá­vě teh­dy, když si mys­lí­te, že už víte, o co jde, odha­lí autor dal­ší sku­teč­nos­ti a vy zjis­tí­te, že se mýlí­te. Pokud se vám líbi­li Ledové sest­ry, bude se vám líbit i Dítě ohně. Pokud ne, i tak zkus­te dát téhle kni­ze šan­ci. Je nejen děsi­vá, zne­po­ko­ju­jí­cí a pře­kva­pi­vá, ale už teď se zara­zu­je med­zi nej­lep­ší psy­cho­lo­gic­ké thrille­ry letoš­ní­ho roku.

Hodnocení: 95%

DÍTĚ OHNĚ

Autor: S.K. Tremayne

Originální název: The Fire Child

Vydáno: Motto, 2018

Počet stran: 344

Za recenz­ní výtisk děku­ji nakla­da­tel­ství Albatrosmedia. Pokud vás kni­ha zau­ja­la, můžete ji zakou­pit napří­klad zde.

  • Tři ženy jednoho muže27. března 2019 Tři ženy jednoho muže Zdá se, že Ruby, Imogen a Naomi nic nespájí. Pokud tedy nepočítáme Phillipa Rochestera, který byl nebo je partnerem každé z nich. Když se Phillip rozhodne opustit Imogen kvůli mladší a […] Posted in Recenze knih
  • B. A. Paris - V pasti lží12. června 2018 B. A. Paris - V pasti lží Zdá se, že Cassie začína selhávat pamět. Nepamatuje si, kde zaparkovala své auto, neví, jaký dárek má koupit pro přítelkyni, zapomíná na domluvené schůzky a občas se stane, že domů dorazí […] Posted in Recenze knih
  • Náš manžel3. září 2021 Náš manžel Náš manžel od Jo Jakemana je psychologický thriller, jehož ústředním tématem je domácí násilí, manipulace, lhaní a touha vymanit se z těchto sevřených pout a žít svobodný život bez […] Posted in Recenze knih
  • Válka matky a snoubenky14. září 2019 Válka matky a snoubenky Emily si nikdy nemyslela, že by mohla potkat dokonalého muže. Přesně to se jí ale stalo. Její vyvolený se jmenuje Adam a je nejen hezký, ale i laskavý, chápavý a zábavný. Navíc je skvělý […] Posted in Recenze knih
  • Budu tě hledat, dokud tě nenajdu16. července 2019 Budu tě hledat, dokud tě nenajdu Zdravotní sestra Emily se nečekaně ocitla v roli pacientky, a to jen několik týdnů po svém nástupu do nové práce. Je z toho trochu nervózní, ale uklidňuje ji fakt, že má operaci absolvovat […] Posted in Recenze knih
  • Je možné najít cestu zpátky?19. června 2019 Je možné najít cestu zpátky? Byli mladí, šťastní a zamilovaní. Finn a Layla tvořili dokonalý pár. Na dovolené ve Francii se ale stalo něco, co jejich štěstí zničilo. Když zastavili u benzínové pumpy, Finn si odskočil, […] Posted in Recenze knih
  • Hříšnice7. března 2019 Hříšnice Thriller Hříšnice je velmi promyšlený a dobře propracovaný psychologický román, ve kterém není radno uvěřit všemu, co hlavní hrdinka vypovídá. Nikdy si nemůžete být jisti tím, co pravda je […] Posted in Recenze knih
  • V zajetí strachu30. ledna 2019 V zajetí strachu Lou Wandsworthová si před téměř dvaceti lety užila pozornosti médií vrchovatou měrou. Nebyl to však ten typ slávy, který byste chtěli zažít. Lou ve čtrnácti letech utekla do Francie se […] Posted in Recenze knih
  • Pokoj zázraků10. prosince 2018 Pokoj zázraků Co všechno je schopná udělat matka pro to, aby zachránila život svého syna? Thelmin život naplňuje práce a péče o dvanáctiletého syna Louise. Většinu času věnuje práci, kterou považuje za […] Posted in Recenze knih
  • Navždy spolu, v dobrém i zlém12. listopadu 2018 Navždy spolu, v dobrém i zlém Američané Merry, Sam a Connor jsou dokonalá rodina, která žije na dokonalém místě na švédském venkově. Merry si svůj nový život nemůže vynachválit. Miluje pečení, práci na zahradé i svého […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 7,62944 s | počet dotazů: 222 | paměť: 55014 KB. | 18.01.2022 - 17:29:42