Kritiky.cz > Články > S hudebními filmy se v poslední době roztrhl pytel. Který je ten nejlepší?

S hudebními filmy se v poslední době roztrhl pytel. Který je ten nejlepší?

s hudebn mi filmy se v posledn dob roztrhl pytel kter je ten nejlep S3vO8E2e6G0

Co hudeb­ní počin, to oče­ká­va­ný hit. Labužníci hudeb­ních či muzi­ká­lo­vých sním­ků měli v posled­ní době doslo­va fil­mo­vé hody. Navíc mezi nimi našli svůj oblí­be­ný chod jak fan­do­vé živo­to­pis­ných dra­mat, tak napří­klad i milov­ní­ci roman­tic­kých kome­dií. Naše pažó­tí jury opět po čase zased­la a poku­si­la se je seřa­dit od nej­slab­ší­ho po nej­lep­ší. Možnost hla­so­vat máte nicmé­ně pod člán­kem i vy.

5) Zrodila se hvězda (2018)

Tří a půl­mi­nu­to­vý klip Shallow mi při­jde mno­hem půso­bi­věj­ší než celý dvou a čtvrt­ho­di­no­vý fil­mo­vý pří­běh A Star Is Born. Život obou postav, na němž to má celé stát, mi byl v pod­sta­tě fuk. Navíc mi při­šlo, že se tvůr­ci až moc sna­ží ždí­mat emo­ce nás divá­ků. Za nej­lep­ší bych ozna­čil těch pár momen­tů na pódiu v čele prá­vě se zmi­ňo­va­ným osca­ro­vým son­gem.

Pažótí ver­dikt: 60 %


4) Yesterday (2019)

Nápad, že celá pla­ne­ta kro­mě do té doby neú­spěš­né­ho hudeb­ní­ka zce­la zapo­me­ne na kape­lu Beatles, byl vskut­ku zna­me­ni­tý. Ovšem, jak fil­mo­ví komen­tá­to­ři čas­to říka­jí, dalo se z toho vytě­žit dale­ko víc. Nejen pod­le mého sou­du tro­chu pro­šustro­va­ný námět. Zkrátit dvě hodi­ny tak na deva­de­sát minut by tomu taky pro­spě­lo.

Pažótí ver­dikt: 60 %


3) Rocketman (2019)

Svěží úvod muzi­ká­lo­vé­ho živo­to­pi­su, v němž sle­du­je­me zají­ma­vý pří­běh mla­dé­ho klu­či­ny Eltona Johna. Postupně se z toho ale tro­chu ke ško­dě začne klu­bat spí­še prů­měr­né dra­ma, kte­ré zachra­ňu­jí skvě­lé pís­ně a muzi­ká­lo­vá čís­la.

Pažótí ver­dikt: 70 %


2) Bohemian Rhapsody (2018)

O dal­ším živo­to­pis­ném sním­ku toho bylo napsá­no asi nej­víc. Stal se záro­veň i nejdis­ku­to­va­něj­ším a v našich kon­či­nách napros­to výji­meč­ným trhá­kem, kte­rý se zařa­dil na dru­hé mís­to nej­na­vště­vo­va­něj­ších fil­mů po roce 1989 u nás. Někteří ho nao­pak vidí jako kra­pet nad­hod­no­ce­né dílo, jemuž se dosta­lo až pří­liš pozor­nos­ti. Pro mě je Bohemian Rhapsody kva­lit­ně nato­če­ným hudeb­ním fil­mem na úrov­ni Rocketmana.

Pažótí ver­dikt: 70 %


1) La La Land (2016)

Je to sice už pře­ci jen del­ší doba – La La Land je z roku 2016 – ale z před­cho­zích čtyř sním­ků pro mě ani jeden není čís­lem jed­na.

Právě La La Land je pro mě počin s jed­no­znač­ně nej­sil­něj­ším pří­bě­hem, úžas­nou hud­bou, pohád­ko­vě vel­ko­le­pý­mi muzi­ká­lo­vý­mi čís­ly, emo­tiv­ním kon­cem a výbor­ný­mi herec­ký­mi výko­ny Ryana Goslinga a pře­de­vším Emmy Stone, kte­rá za svůj výkon zís­ka­la jed­no­ho ze šes­ti Oscarů, jenž si La La Land vyslou­žil.

Pažótí ver­dikt: 85 %

Nu posuď­te sami. Trailer nabí­zí ochut­náv­ku těch nej­lep­ších hudeb­ních hitů La La Landu.

Který z těch­to hudeb­ních fil­mů je dle vaše­ho sou­du nej­lep­ší?

Zobrazit výsled­ky

Nahrávání ... Nahrávání ...

  • Rozhovor s Petrem Novotným (herecký představitel Mater/Burák)23. dubna 2006 Rozhovor s Petrem Novotným (herecký představitel Mater/Burák) Jaké jsou vaše zkušenosti s  dabingem animovaných filmů? Naprosto nulové, je to práce, kterou jsem dělal poprvé v  životě - bál jsem se, abych nezdržoval ostatní, ale nestalo se. […] Posted in Články
  • Janák, Strach a Nvota natočili pro Českou televizi tři nové vánoční pohádky10. listopadu 2015 Janák, Strach a Nvota natočili pro Českou televizi tři nové vánoční pohádky Česká televize o letošních Vánocích nadělí divákům tři premiérové pohádky od tří výrazných režisérů, Karla Janáka, Jiřího Stracha a Juraje Nvoty. Tentokrát se jejich hrdinové musí […] Posted in Články
  • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […] Posted in Recenze knih
  • Nikdo nepodpořil Web29. září 2014 Nikdo nepodpořil Web Tak přináším výsledky z akce „podpořte web FilmCZ.Info“. Výsledky. Na účet vytvořený pro podporu webu přišlo 0,- Kč. Na PayPal účet přišlo 0,- Kč Z tohoto důvodu tuto akci […] Posted in Články
  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […] Posted in Recenze knih
  • Tisková konference - seriál Neviditelní24. července 2014 Tisková konference - seriál Neviditelní Česká televize připravila pro své diváky nový třináctidílný seriál nazvaný Neviditelní, který bude od září nasazen na páteční večery od 20.00 hodin na ČT 1. Ve stylovém prostředí Muzea […] Posted in Články
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […] Posted in Filmové recenze
  • Novinky ze světa filmu 4 - Aneb co se děje.7. prosince 2006 Novinky ze světa filmu 4 - Aneb co se děje. Superman se (zase) vrací Ačkoliv se všude přetřásalo, jak to Singer se svým „Supíkem“ neprojel, bylo by víc než podezřelé, kdyby byla jeho závěrečná bilance záporná. Ono totiž… v […] Posted in Články
  • Slunovratové Andělé krystalů: Buďte laskaví k sobě21. června 2018 Slunovratové Andělé krystalů: Buďte laskaví k sobě Byl by hřích nevyužít tak silné a třpytivé karty Andělé krystalů od Doreen Virtue při dnešním slunovratu. O to víc mne překvapilo jejich sdělení. Dvě karty velmi podobného významu a […] Posted in Články
  • Probíhá přesun serveru pod nového poskytovatele16. dubna 2012 Probíhá přesun serveru pod nového poskytovatele Pro rozhodnutí pro přesun serveru na nový hosting stojí hlavně cenová politika stávající firmy. Po shlédnutí stávající faktury jsem zjistil, že tato firma nemá pro mně cenovou […] Posted in Články

Ohodnoťte článek


Sebastian Pažót

Autor je šéfredaktorem webu Pažót.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...