Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Rýchlo a zbesilo 6,o čom bude?

Rýchlo a zbesilo 6,o čom bude?

fast5
fast5

Nikoho neprekva­pi­la infor­má­cia po pre­miére Rýchlo a zbe­si­lo 5,že bude nasle­do­vať 67 a že sa budú točiť na jeden záťah.Po mega­úspe­chu päť­ky z roz­počtom 125 mil. trž­by celo­sve­to­vé 627 mil. bolo len otáz­kou času kedy začnú prí­pra­vy na ďal­šie pokračovania.A o čom vlast­ne 6 bude?Nakoľko sa začí­na už zachviľu natáčať,sa postup­ne k nám dostá­vajú detail­nej­šie infor­má­cie o prí­be­hu a fil­me samotnom.To že sa ban­da pre­sunie do Európy,nejaký ten pia­tok už vieme,ale čo tam bude okrem scho­vá­va­nia sa pred The Rockom robiť?Vykrádať za pomo­ci svo­jich vyso­ko­vý­kon­ných moto­ro­vých vozidiel.Presne tak,z Vinovej par­ty sa sta­la svoj­ská Dannyho par­ta,kto­rá vykrá­da boha­tých a s korum­po­va­ných boháčov.Koho budú ten­to­krát okrá­dať nevieme,ale vie­me že budú súpe­riť z konkurenčnou(tunajšou)bandou o ten istý úlovok,ktorej vod­ca je Luke Evans.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,39419 s | počet dotazů: 244 | paměť: 56624 KB. | 28.06.2022 - 21:20:42