Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Rychle a zběsile: Tokijská jízda - recenze

Rychle a zběsile: Tokijská jízda - recenze

Rychle a zbě­si­le je tu po tře­tí. Nadupané auťá­ky jsou zpět a pro­bí­ha­jí zbě­si­lé závo­dy o nej­lep­ší­ho drift kin­ga. Ano, jsme v Tokiju, a co v Japonsku frčí? Drift - ele­gant­ní jíz­da, kte­rá je dola­dě­ná smy­ky v ost­rých zatáč­kách. Jak film dopa­dl v našem hod­no­ce­ní? Čtěte dále, dozví­te se tra­dič­ně více.

Máte rádi vyšper­ko­va­né vozy? Jestli ano, tak je pro vás Rychle a zbě­si­le: Tokijská jíz­da to pra­vé. Režie se ujal Justin Lin a hlav­ní roli obsa­dil Lucas Black, kte­rý si mimo jiné zahrál ve fil­mu Mariňák. Ano, kdo viděl všech­ny díly série, tak jis­tě postře­hl, že Paul Walker zmi­zel.

Příběh pojed­ná­vá o  nezle­ti­lém ame­ric­kém chlap­ci, kte­rý stu­du­je a je záro­veň milov­ní­kem rych­lých kol. Má ovšem pro­blémy s poli­cií, pro­to­že je po  závo­du vždy chy­cen. Má posled­ní šan­ci se uklid­nit, ješ­tě jeden prů­švih a putu­je do věze­ní. Odjíždí do Tokija, kde opět závo­dí. Mluvím o  totál­ním out­si­de­ro­vi - Sean Boswell (Lucas Black), kte­rý rád závo­dí, ale není dosta­teč­ně zku­še­ný. Bohužel i  v Tokiju se dosta­ne do pro­blé­mů, dokon­ce s  míst­ní obá­va­nou mafií, a to Yakuzou. Zakoukal se do pří­tel­ky­ně šéfa zmí­ně­né mafie. Kde na kon­ci si dají roz­ho­du­jí­cí závod, kdo ode­jde z měs­ta - samo­zřej­mě v drif­tu a  hádej­te kdo vyhra­je. Ano, Sean.

V kost­ce jsem vám shr­nul pří­běh, ale cel­kem o  ničem nevy­po­ví­dá, pro­to­že film kon­čí začát­kem nové­ho pří­bě­hu. Co se týče tech­nic­ké­ho zpra­co­vá­ní, tak je zvlád­nu­to na výbor­nou a hud­ba rov­něž. Herci nic moc a vyja­d­řo­vat se k nim nebu­du – Sean, pros­tě jedi­ný, čím se před­ve­de, je drs­ný­mi pohle­dy, idi­ot­ským úsmě­vem a drzos­tí – nic víc a nic míň.

No, co na závěr. Hodnocení - tak pokud máte rádi nadu­pa­né káry a  zbě­si­lé závo­dy, či fan­dí­te drif­tu, tak nemá­te co řešit a dáte tako­vých 75%. Kdo je tako­vým neut­rál­ním divá­kem, tak dá sla­bouč­kých 50%.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,39089 s | počet dotazů: 223 | paměť: 55860 KB. | 22.05.2022 - 03:48:38