Kritiky.cz > Filmové recenze > Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw sází především na počítačové triky. Jedná se už v podstatě o sci-fi

Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw sází především na počítačové triky. Jedná se už v podstatě o sci-fi

RR2

Na spin-off Rychle a zbě­si­le s podti­tu­lem Hobbs a Shaw jsem si brousil zuby už něja­ký ten pátek. Podle trai­le­ru to totiž vypa­da­lo na nevšed­ní akč­ní jízdu podob­nou té, jež jsme si v hor­kých dnech vychut­na­li před rokem záslu­hou Mission: Impossible – Fallout. Toto srov­ná­ní nena­bí­zím jen tak zbůh­dar­ma, oba sním­ky mají totiž pod­le mého sou­du dosti spo­leč­né­ho.

Oba byly asi nej­o­če­ká­va­něj­ší­mi akč­ní­mi bloc­kbus­te­ry léta 2018, respek­ti­ve 2019. Oba sází také na Londýn a něko­lik dal­ších atrak­tiv­ních loka­cí. Z vel­ké čás­ti rov­něž na rvač­ky, adre­na­lí­no­vé kous­ky v heli­kop­té­rách, auto­mo­bi­lo­vé a moto­cy­klo­vé honič­ky v cen­t­ru evrop­ských vel­ko­měst nebo brit­skou hereč­ku Vannesu Kirby. A děj obou fil­mů se točil kolem spl­ně­ní „nespl­ni­tel­né“ mise.

Je tu ale jeden nej­pod­stat­něj­ší roz­díl. V šes­tém Mission: Impossible, až na pře­pá­le­nou závě­reč­nou scé­nu s vrtu­l­ní­ky, téměř všech­no vypa­da­lo dočis­ta jako živé. Tvůrci doká­za­li nafil­mo­vat kaž­dou akč­ní scé­nu tak, že z ní sála­la reál­ná atmo­sfé­ra. Jako pří­klad za všech­ny můžu uvést motocyklo-automobilovou honič­ku v Paříži.

Naproti tomu rvač­ky či zmí­ně­né auto­mo­bi­lo­vé honič­ky v nej­no­věj­ším Rychle a zbě­si­le nena­bí­zí nic pře­vrat­né­ho, co bychom už něko­li­krát dří­ve nevi­dě­li. Všechno navíc půso­bí tak nějak umě­le a až pří­liš upra­ve­né počí­ta­čo­vý­mi tri­ky. Zatímco u rvač­ky na pán­ských zácho­dech v loň­ském M:I jsem abso­lut­ně žas­nul, tady jsem u nich zíval podob­ně jako Dwayne Johnson, když Jason Statham před­vá­děl své bojo­vé umě­ní.

Johnson a Statham se po kaž­dé ráně odkle­pou jako ratlí­ci a jede se dál. Přitom všech­ny ty mega­rá­ny, kte­ré schy­ta­li od oprav­do­vé­ho Supermana (jaké­ho­si nad­člo­vě­ka) Idrise Elby, by i tako­vé chla­pá­ky mini­mál­ně při­za­bi­ly. Oni jsou ovšem stá­le čilí a plní elá­nu.

Někteří mož­ná namít­nou, že Rychle a zbě­si­le není o rea­lis­tic­ké akci, a že je tak nesmy­sl něco tako­vé­ho kri­ti­zo­vat, ale jen tak pro zají­ma­vost: Tom Cruise, ač také čás­teč­ně Superman Ethan Hunt, ve zmi­ňo­va­ném loň­ském Mission: Impossible půso­bil při pro­vá­dě­ní akč­ních kous­ků jako člo­věk z masa a kos­tí, na němž bylo vidět obrov­ské úsi­lí, kte­ré při jed­not­li­vých misích musí vyvi­nout. Navíc bylo vidět, že ho bolí kaž­dá rána, kte­rou schy­tal a přes­to­že bylo téměř nepo­chyb­ně jis­té, že pře­ži­je, báli jste se při všem tom nebez­pe­čí, jež na něj číha­lo na kaž­dém rohu, o jeho holý život (což se u Hobbse a Shawa ani v nejmen­ším říct nedá). Na kon­ci pak po té dlou­hé vyčer­pá­va­jí­cí jízdě padl napros­to zna­ven a vyčer­pán.

Závěr

Kdybych to měl shr­nout, tak Rychle a zbě­si­le: Hobbs a Shaw mě nej­víc zkla­ma­lo v tom, jak všech­no půso­bi­lo umě­le. V posled­ních letech jsme se totiž pře­svěd­či­li, co lze v rám­ci akč­ní­ho žán­ru za podob­ný nebo i niž­ší peníz nato­čit. Mimo jiné i někte­ré famóz­ní scé­ny, kte­ré nám nabíd­ly posled­ní bon­dov­ky nebo tře­ba Šílený Max z roku 2015, kte­rý půso­bil vel­ko­le­pěj­ším a reál­něj­ším dojmem než prá­vě Hobbs a Shaw.

Na úpl­ný závěr pár pozi­tiv. Musím uznat, že závě­reč­ná scé­na s heli­kop­té­rou, ač opět pře­pá­le­ná a z vel­ké čás­ti počí­ta­čo­vě vymaz­le­ná, byla nápa­di­tá. A hod­ně se mi líbi­ly i let­mé pro­stři­hy na znač­ky aut při auto­mo­bi­lo­vých honič­kách (zřej­mě hod­ně dob­ře zpra­co­va­ný pro­duct pla­ce­ment). Jak se čas­to omí­lá, čeští tvůr­ci by se moh­li učit…

Pažótí verdikt: 55 %

Shrnutí
Datum recen­ze
Název polož­ky
Rychle a zbě­si­le: Hobbs a Shaw
Hodnocení polož­ky
31star1star1stargraygray

  • Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw - Recenze - 75%31. července 2019 Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw - Recenze - 75% Konečně máme v kinech pořádnou letní popcornovou zábavu, kterou nám přináší režisér David Leitch. Rovnou s klidem můžu prozradit, že tento spin-off Rychle a zběsile je zábava. Tedy pokud […] Posted in Filmové recenze
  • Rychle a zběsile 7 - Vítejte v našem světě: Nové tváře v sérii1. dubna 2015 Rychle a zběsile 7 - Vítejte v našem světě: Nové tváře v sérii Do svých rolí se vrátil celý hvězdný soubor a filmaři opět hledali nové tváře, které by s nimi rezonovaly. V galerii Rychlých zločinců je Owen Shaw nejpůsobivějším soupeřem, s kterým […] Posted in Speciály
  • Deadpool 2 - JULIAN DENNISON coby RUSSELL / FIREFIST18. května 2018 Deadpool 2 - JULIAN DENNISON coby RUSSELL / FIREFIST             Hvězda filmu „Hon na pačlověky“, nejvýdělečnějšího snímku v novozélandské historii, Julian Dennison hraje Russela, který se stane Firefistem. Dennisonovi bylo v době natáčení […] Posted in Speciály
  • Deadpool 2 - MORENA BACCARIN coby VANESSA18. května 2018 Deadpool 2 - MORENA BACCARIN coby VANESSA             Morena Baccarin se vrací jako Vanessa, životní láska Wadea Wilsona. „Stejně jako první film je i tento zábava, akce a láska. Je to krásný příběh o životě a smrti, o lásce a o […] Posted in Speciály
  • Deadpool 2 - COLOSSUS18. května 2018 Deadpool 2 - COLOSSUS             Colossuse během natáčení fyzicky ztvárnil Andre Tricoteux, hlas a tvář postavě dal Stefan Kapičić. „Colossus pochází z Ruska a je jedním z původních X-Men. Je vzdělaný, […] Posted in Speciály
  • Deadpool 2 - T.J. MILLER coby WEASEL18. května 2018 Deadpool 2 - T.J. MILLER coby WEASEL T.J. Miller je zpět jako Deadpoolův důvěrník Weasel. „Krom baru pro žoldáky Škola Sestry Margaret pro děvčata na scestí taky prodává zbraně. Nemá žádné přátele kromě Deadpoola. Jediný […] Posted in Speciály
  • Deadpool 2 - JOSH BROLIN coby CABLE18. května 2018 Deadpool 2 - JOSH BROLIN coby CABLE             Na Cenu Akademie nominovaný herec Josh Brolin zazářil v hromadě filmů, od „Tahle země není pro starý“ a „Sicario: Nájemný vrah“ až po „Rošťáky“. V „Deadpool 2“ hraje Brolin […] Posted in Speciály
  • Deadpool 2 - OBLEČENÍM K ÚSPĚCHU SUPERHRDINY18. května 2018 Deadpool 2 - OBLEČENÍM K ÚSPĚCHU SUPERHRDINY             Kostýmní návrháři Kurt & Bart navrhovali kostýmy pro filmy „Duch ve stroji“ a „Hunger Games: Síla vzdoru – část 1 a 2“.             Kurt měl už od prvního filmu rád kostým […] Posted in Speciály
  • DEADPOOL 2 - O produkci18. května 2018 DEADPOOL 2 - O produkci             Padly rekordy návštěvnosti a Ryan Reynolds se vrací jako Deadpool a tentokrát je ukecaný žoldák ještě větší drsňák než kdy dřív. David Leitch, režisér filmů „John Wick” nebod […] Posted in Speciály
  • Deadpool 2 - PŘEKVAPENÍ!!! SETKÁNÍ S X-FORCE18. května 2018 Deadpool 2 - PŘEKVAPENÍ!!! SETKÁNÍ S X-FORCE             Kvůli utajení dostaly všechny postavy ve scénáři krycí názvy, podobně jako název filmu. Později museli mít všichni při ruce seznam názvů k rozklíčování postav. Dokonce i pro […] Posted in Speciály

Ohodnoťte článek


Sebastian Pažót

Autor je šéfredaktorem webu Pažót.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...