Rychle a zběsile 3: Tokijská jízda

261

Rychle a zbě­si­le se opět vra­cí! Vrací se na plát­na kin, na dvd a v budouc­nu také na tele­viz­ní obra­zov­ky. Ano je to ta zná­má auto­mo­bi­lo­vá podí­va­ná, ale již tře­tí v pořa­dí.

Rychle a zbě­si­le popr­vé spat­ři­lo svět­lo svě­ta v roce 2001, kdy skli­di­lo vel­ký úspěch a vel­ké pení­ze. Dvojka byla ješ­tě úspěš­něj­ší, ale jen co se tržeb týče. Film už tak pove­de­ný nebyl. No asi zapů­so­bi­la klet­ba dru­hých, pří­pad­ně tře­tích dílů.

Protože dvoj­ka na sobě vydě­la­la ješ­tě víc, tvůr­ci po třech letech udě­la­li díl tře­tí.

V pří­bě­hu se nyní nevy­sky­tu­jí původ­ní posta­vy a hrdi­no­vé, jak to bylo v minu­lých dvou dílech.
Vlastně film vyprá­ví o jed­nom typa­no­vy, kte­rý v Americe dělá prů­švih za prů­švi­hem a kvů­li němu se musí s mat­kou pořád stě­ho­vat po kon­ti­nen­tě. Prostě poru­šu­je pra­vi­dla sil­nič­ní­ho pro­vo­zu, jak to momen­tál­ně pře­sta­lo v ČR být popu­lár­ní. Jednou už to pře­že­ne a zase bude závo­dit, chyt­nou jej poli­caj­ti, kte­ří mat­ce ozná­mí dal­ší stě­ho­vá­ní. No mat­ka toho už má plné zuby, pošle syna za tatíč­kem do Tokia. Tam se spo­jí s jed­nou ban­dou a začne zase závo­dit, ale bohu­žel mu to vůbec nejde, pro­to­že v Tokiu se jenom drif­tu­je a on je zvyk­lý pěk­ně na rovin­ky, na dragy, pří­pad­ně na okru­hy. Nakonec se nau­čí drif­to­vat, nau­čí se dokon­ce i Japonsky(to tro­chu tvůr­ci fil­mu pře­hna­ly). Vyhraje závod, ve kte­rém se vsa­dil s míst­ním bos­sem o to, kdo bude muset po pro­hra­ném závo­du vypad­nout navždy z měs­ta. Jo a ješ­tě mu naba­lu­je jeho sta­rou. No pros­tě ame­ric­ká pohád­ka.

No musím tvůr­ce pochvá­lit za skvě­lou gra­fic­kou strán­ku fil­mu, parád­ní auta a za skvě­lou hud­bu. Takový mínus bych při­če­tl slab­ší­mu pří­bě­hu. O fil­mu si řek­ne­te že byl dob­rý, ale moc vás neza­ujme.

 

Další obráz­ky k fil­mu! 


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […]
  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […]
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […]
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • Super Size Me17. března 2006 Super Size Me Režisér Morgan Spurlock si dal nelehký úkol. Po dobu jednoho měsíce se bude stravovat výhradně v McDonaldu, bude tam jíst 3 jídla denně, nesmí jíst stále to samé, rsp. musí vyzkoušet […]
  • Tsotsi1. července 2006 Tsotsi Film o tom, jak se z velkého chuligána jako mávnutím kouzelného proutku citlivý dobrák stal, to je Tsotsi. Snímek, který letos získal Oscara za nejlepší cizojazyčný film a bude promítán na […]
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • Paparazzi18. dubna 2005 Paparazzi Paparazzi - to je chlap (většinou), který stráví celou noc na stromě až mu mrzne zadek jen proto, aby vás vyfotil v co nejchoulostivější situaci. Teda ne vás, ale samozřejmě nějakou […]
  • Piková trojka3. listopadu 2004 Piková trojka Tajemné znamení na těle muže, které náhodou zahlédne mladá profesorka Frannie a které ji má později upozornit na hrozící smrtelné nebezpečí. Děj Pikové trojky se točí kolem základních […]
  • District!18. května 2006 District! Další maďarská záležitost dorazila do našich kin. Nepočítám-li filmy typu Škyt, které stály na pokraji zájmu divácké veřejnosti, jde po loňském úspěchu Revizorů o druhý snímek, u kterého […]
Další naše články...