Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > Ryan Reynolds

Ryan Reynolds

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Ryan Rodney Reynolds (* 23. říj­na 1976, Vancouver, Britská Kolumbie, Kanada) je kanad­ský herec nej­ví­ce pro­slu­lý díky svým kome­di­ál­ním rolím ve fil­mech Sexy pár­ty, Hele kámo, kdo tu vaří?, Určitě, mož­ná, Miluji tě k sežrá­ní, Návrh nebo díky roli Deadpoola ve fil­mu X-Men Origins: Wolverine.

Životopis

Osobní život

Narodil se Jamesovi, býva­lé­mu poli­cis­to­vi a pak obchod­ní­ko­vi, a Tammy, pro­da­vač­ce, Reynoldsovým jako nejmlad­ší ze čtyř bra­trů. Střední ško­lu stu­do­val ve Vancouveru stej­ně jako vyso­kou, tu ale nedo­kon­čil.

V roce 2002 začal cho­dit s kanad­skou zpě­vač­kou Alanis Morissette a poz­dě­ji se i zasnou­bi­li, ale v roce 2007 ozná­mi­li roz­chod. Krátce poté začal cho­dit s hereč­kou Scarlett Johansson, v květ­nu 2008 ozná­mi­li zasnou­be­ní a již v září se vza­li. V pro­sin­ci 2010 nejdří­ve ozná­mi­li odlou­če­ní a pak po vzá­jem­né doho­dě požá­da­li o rozvod.Rozvedeni byli k 1. čer­ven­ci 2011.

Kariéra

Svou herec­kou kari­é­ru zahá­jil v roce 1990 v kanad­ské soap ope­ře Hillside. Jako dospě­lý účin­ko­val ve fil­mu spo­leč­nos­ti National Lampoon Sexy pár­ty v roli Vana Wildera a v tele­viz­ním seri­á­lu Two Guys, a Girl and a Pizza Place jako stu­dent medi­cí­ny Michael „Berg“ Bergen. V roce 2005 hrál číš­ní­ka Montyho ve fil­mu Hele kámo, kdo tu vaří? a hudeb­ní­ho pro­du­cen­ta Chrise Brandera v roman­tic­ké kome­dii Miluji tě k sežrá­ní s Amy Smart a Annou Faris. V roce 2009 ztvár­nil Andrewa Paxtona v úspěš­né roman­tic­ké kome­dii Návrh se Sandrou Bullock.

Ačkoli hra­je vět­ši­nou kome­di­ál­ní role, v roce 2005 hrál zápor­nou posta­vu George Lutze v horo­ro­vém rema­ku 3:15 zemřeš. Kvůli roli Hannibala Kinga ve fil­mu Blade: Trinity s Wesleyem Snipesem a Jessicou Biel pod­stou­pil inten­ziv­ní fyzic­ký tré­nink. Vedle Raye Liotty si v kri­mi­nál­ním akč­ním sním­ku Sejmi eso zahrál agen­ta FBI.

Komiksového hrdi­ny Deadpoola ztvár­nil ve spin-off série X-Men jmé­nem X-Men Origins: Wolverine a stej­nou roli bude hrát i v dal­ším spin-off Deadpool, kte­rý by měl být uve­den v roce 2016. Dalšího komik­so­vé­ho hrdi­ny Hala Jordana si zahrál ve fil­mu Green Lantern uve­de­ném v roce 2011.


Detaily o článku 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Články převzaté z české Wikipedie.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,81775 s | počet dotazů: 259 | paměť: 58236 KB. | 16.08.2022 - 01:01:54