prvn 4 minuty posledn ho spider mana spider man homecoming

První 4 minuty posledního Spider-mana (Spider-Man: Homecoming)

Read more »
to nejlep ze v ady seri lu hra o tr ny

To nejlepší ze V. řady seriálu Hra o trůny

Read more »
hra o tr ny rekapitulace p t s rie

Hra o trůny - rekapitulace páté série

Read more »
hra o tr ny rekapitulace tvrt s rie

Hra o trůny - rekapitulace čtvrté série

Read more »
hra o tr ny rekapitulace t et s rie

Hra o trůny - rekapitulace třetí série

Read more »
hra o tr ny rekapitulace druh s rie

Hra o trůny - rekapitulace druhé série

Read more »
hra o tr ny rekapitulace prvn s rie

Hra o trůny - rekapitulace první série

Read more »
vlcsnap 2017 06 15 16h42m00s619

Po strništi bos

Podívejte se na záznam dneš­ní novi­nář­ské kon­fe­ren­ce. Read more »
po strni ti bos

Po strništi bos

Focení fil­mo­vé­ho pla­ká­tu.Read more »
video z prvn ho dne nat en komedie bajke i

Video z prvního dne natáčení komedie Bajkeři

Komedie Bajkeři reži­sé­ra Martina Koppa a scé­náris­ty Petra Kolečka vstu­pu­je 19. 10 do čes­kých kin. Ve fil­mu si zahra­jí : Adam Mišík, Celeste Buckingham, Hana Vágnerová, Tomáš Matonoha, Michal Suchánek, Václav...Read more »
g nius 1

Génius

Záznam z 11. 5. 2017 dru­hé bonu­so­vé a záro­veň závě­reč­né před­náš­ky celé­ho tří­le­té­ho cyk­lu Fyzika jako dob­ro­druž­ství pozná­ní, kte­rý pro­bě­hl v rám­ci semi­ná­ře Filosofické pro­blémy fyzi­ky. Tato před­náš­ka, podob­ně jako před­cho­zí, pood­ha­lu­je záku­li­sí natá­če­ní...Read more »
g nius

Génius

Záznam ze 4. 5. 2017, prv­ní ze dvou bonu­so­vých před­ná­šek, zavr­šu­jí­cích tří­le­tý cyk­lus Fyzika jako dob­ro­druž­ství pozná­ní, kte­rý pro­bě­hl v rám­ci semi­ná­ře Filosofické pro­blémy fyzi­ky: Jiří Podolský, Pavel Cejnar a dal­ší - Génius...Read more »
ov ek tver ek

Ovčáček čtveráček

Záznam der­ni­é­ry z praž­ských Bohnic, kte­rá byla v pří­mém pře­no­su pře­ná­še­na do více jak 70 kin po České repub­li­ce.Read more »
ji lupka sv r k eduard kuhn 20 5 2017 galerie jan svato

Jiří Šlupka Svěrák + Eduard Kuhn - 20.5.2017 - Galerie Jan Svatoš

Náš part­ner­ský web MujTip.Info začí­ná natá­čet videa z cest po České Repulice. První je malý kon­cert Jiří Šlupka Svěráka + Eduarda Kuhna v Galerii Jan Svatoš.Read more »
vet elec covenant 10 v c kter byste nem li p ehl dnout

Vetřelec Covenant - 10 věcí, které byste neměli přehlédnout

Film Alien Covenant vstou­pil do našich kin. Podařilo se pro­po­jit původ­ní fil­mo­vou sérii Vetřelec s před­po­sled­ním dílem nazva­ným Prométheus? A kte­ré zají­ma­vé odka­zy v něm najde­te? Pojďme se podí­vat na ty nej­za­jí­ma­věj­ší.Read more »
vlcsnap 2017 05 24 13h10m41s817

Víla Amálka opět s původním hlasem Jiřího Hrzána

Legendární večer­ní­ček Říkání o víle Amálce se po dva­ačty­ři­ce­ti letech dočká původ­ních barev i zvu­ků. Všech tři­náct dílů totiž pro­šlo v labo­ra­to­řích České tele­vi­ze nejen kom­plet­ní digi­ta­li­za­cí obra­zu, ale, díky uni­kát­ní­mu scan­ne­ru, i vyčiš­tě­ním...Read more »
helena vondr kov dabuje p erky pod hladinou

Helena Vondráčková dabuje Příšerky pod hladinou

Read more »
r genzer a m such nek dabuj p erky pod hladinou

R. Genzer a M. Suchánek dabují Příšerky pod hladinou

Read more »
vlcsnap 2017 05 05 12h38m21s876

Křest knihy „Svatý rváč“ - 4. 5. 2017

Read more »
vlcsnap 2017 03 30 17h16m05s904

Ivana Korolová vrs. Helena Štáchová

Porovnání hla­sů nové a původ­ní dabér­ky Lízy Simpsonové.Read more »
05

Ivana Korolová jako Líza Simpsonová – páté video

Páté video s Ivanou Korolovou jako Lízou Simpsonovou.Read more »
04

Ivana Korolová jako Líza Simpsonová – čtvrté video

Čtvrté video s Ivanou Korolovou jako Lízou Simpsonovou.Read more »
03

Ivana Korolová jako Líza Simpsonová – třetí video

Třetí video s Ivanou Korolovou jako Lízou Simpsonovou.Read more »
02

Ivana Korolová jako Líza Simpsonová – druhé video

Druhé video s Ivanou Korolovou jako Lízou Simpsonovou.Read more »
01

Ivana Korolová jako Líza Simpsonová – první video

První video s Ivanou Korolovou jako Lízou Simpsonovou.Read more »
ghost in the shell 8211 jak se nat el

Ghost In The Shell - natáčení

Sedmi minu­to­vé video o tom, jak se natá­čel film Ghost In The Shell.Read more »