Filmové novinky - 2. březnový týden

Číst dál »

Filmové novinky - 1. březnový týden

Číst dál »

Filmové novinky - poslední únorový týden

Číst dál »

Jiří Pomeje

Připomeňme si her­ce Jiří Pomejeho v jeho v prv­ní roli - v pohád­ce S čer­ty nejsou žer­ty. Číst dál »

Filmové novinky - 3. únorový týden

Číst dál »

Filmové novinky - 2. únorový týden

Číst dál »

Filmové novinky - 1. únorový týden

Číst dál »

Nominace na Oscary 2019

Číst dál »

Leden 2019 - Shrnutí a Filmové novinky

Číst dál »

Filmový Pranýř - Představení

Číst dál »

26. ročník Českých lvů - nominace

Podívejte se na videa z nomi­nač­ní­ho veče­ra 26. roč­ní­ku Českých lvů. Číst dál »

Rapl 2

Novinářská kon­fe­ren­ce 3.1.2019. Číst dál »

Henry Cavill jako Zaklínač

Číst dál »

Mars

Tisková kon­fe­ren­ce 16.10.2018. Číst dál »

Křest nové knihy Ivy Pekárkové - Třísky

Číst dál »

Jak se herci z filmu Zlatý podraz připravovali na role basketbalistů

Kliky, míč, kli­ky, míč, kli­ky. Tréninky her­ců před začát­kem natá­če­ní Zlatého pod­ra­zu byly tvr­dé a nároč­né. Herci odje­li i na sku­teč­ný kemp do Nymburka, kde hra­jí mno­ho­ná­sob­ní bas­ket­ba­lo­ví šam­pi­o­ni. Trenéři spo­čí­ta­li,... Číst dál »

Reportáž z dabingového studia Daniela Bambase

Tvůrci fil­mu své­ho nemo­rál­ní­ho, ale sty­lo­vé­ho padou­cha nalez­li v brit­ském her­ci, rap­pe­ro­vi a akti­vis­to­vi Rizovi Ahmedovi, drži­te­li Zlatého gló­bu. Na prv­ní pohled se zdá, že je Carlton Drake vědec, filan­trop a vyná­lez­ce a že... Číst dál »

Rozhovor s dabérem Petrem Lněničkou

Přestože Petr Lněnička má téměř shod­ný hlas s hla­sem Toma Hardyho, fanouš­ci na soci­ál­ních sítích mohou vyja­d­řo­vat oba­vy z toho, že Petr nezvlád­ne nada­bo­vat vel­mi hlu­bo­ký Venomův hlas, kte­rý sly­ší v ori­gi­ná­le.... Číst dál »

Rozhovor s dabérkou Pavlou Beretovou

Pavla ve fil­mu Venom dabu­je ústřed­ní žen­skou posta­vu Anne, kte­rou ztvár­ňu­je Michelle Williams. Číst dál »

Film o filmu 2 - My jsme Venom

Číst dál »

Film o filmu 1 - Hardy hraje Venoma

Číst dál »

Den se StarDance na festivalu Zlatá Praha

21.9.2018. Číst dál »

Jan Žižka

Videa z novi­nář­ské kon­fe­ren­ce 13.9.2018 Číst dál »

Festival Zlatá Praha

Videa z novi­nář­ské kon­fe­ren­ce 12.9.2018 Číst dál »

Všechno bude

Další tři videa z novi­nář­ské kon­fe­ren­ce 24. 8. 2018. Číst dál »

Všechno bude

Novinářská kon­fe­ren­ce 24. 8. 2018 Číst dál »