Sýrová kolečka na vánoční stůl! Recept od babi Maru

Sýrová koleč­ka se náram­ně hodí jako vánoč­ní pohoš­tě­ní pro svá­teč­ní návštěvy pří­buz­ných. Jejich pří­pra­va je jed­no­du­chá a neza­be­re vám, v oče­ká­va­ném vánoč­ním spě­chu, zby­teč­ně moc času. Recept jsem dosta­la od babi... Číst dál »

Trojbarevný koláč navodí vánoční pohodu!

Trojbarevný koláč je skvě­lým zim­ním dezer­tem, kte­rý se náram­ně hodí ke kávě, zim­ní poho­dě a vánoč­ním pohád­kám. Navíc fakt, že má koláč oprav­du tři bar­vy, ho dělá ješ­tě atrak­tiv­něj­ším jak... Číst dál »

RECEPT NA BAK KUT TEH PODLE ŠÉFKUCHAŘE WILLIAMA SOHA

Ukázka z kni­hy The Singapore Heritage Cookbook – Past, Present, Future (Tradiční sin­ga­pur­ská kuchař­ka – minu­lost, sou­čas­nost, budouc­nost), jejímž spo­lu­au­to­rem je Dr. Leslie Tay. Ingredience 1.2 kg vep­řo­vých žeber z peče­ní 150... Číst dál »

PRACHARANDA

„Pracharanda“: už jste o ní někdy sly­še­li? Možná ano, mož­ná niko­liv. Co to ale vlast­ně je a k čemu se pou­ží­vá? Jedná se o tra­dič­ní suro­vi­nu sta­ré čes­ké kuchy­ně, na kte­rou neda­ly dopus­tit... Číst dál »

Šípková marmeláda

Při toul­kách pod­zim­ní a krás­ně zbar­ve­nou pří­ro­dou může­me nara­zit na rudé zla­to pod­zi­mu, a to na plo­dy šíp­ku jinak nazý­va­né­ho růže šíp­ko­vá. A zrov­na teď je nej­vhod­něj­ší doba na výro­bu mar­me­lá­dy.... Číst dál »

Rychlá hrnková bábovka

Rychlá hrn­ko­vá bábov­ka Má k vám dora­zit neče­ka­ná návště­va a vy zrov­na nemá­te doma nic ke kávě? Nevadí, tahle bábov­ka, u kte­ré se nemu­sí suro­vi­ny vážit, vám vytrh­ne trn z paty. Suroviny: 2... Číst dál »

Polévka z dýně Hokkaido

Polévka z dýně Hokkaido Suroviny: 1 cibu­le 2 lží­ce oli­vo­vé­ho ole­je 500 g dýně Hokkaidó 750 ml vody sme­ta­na ke šle­há­ní (může být i zaky­sa­ná) mle­tý pepř sůl tro­cha výva­ru Postup:... Číst dál »

Domácí levandulový sirup (med)

Domácí levan­du­lo­vý med (sirup) Skvělá náhraž­ka sla­di­dla do kávy nebo čaje. Suroviny: 500 g levan­du­lo­vých natí v plném kvě­ty, 3 citró­ny, 3 sko­ři­ce vcel­ku, 1 a 12/ až 2 kg cuk­ru, 750... Číst dál »

Levandulové sušenky

Levandulové sušen­ky Křehké sušen­ky s náde­chem levan­du­le, kte­ré si zami­lu­jí nejen děti, ale i dospě­lí. A nemu­sí­te mít strach, že něja­ké zby­dou, vždyc­ky se po nich zaprá­ší. Suroviny: 300 g más­la, 220 g... Číst dál »

Domácí borůvkový koláč

Domácí borův­ko­vý koláč (vždy se po něm doma zaprá­ší) Suroviny: 250 g polo­hrubé mou­ky, 125 g mouč­ko­vé­ho cuk­ru, 125 g  más­la, špet­ka soli, 1 vej­ce, lží­ce strou­han­ky Na žmo­len­ku: más­lo,... Číst dál »