Příprava tohoto koláče vám zabere 7 minut, poté stačí 30 minut v troubě a… máte hotovo!

Pokud milu­je­te jaho­dy, ten­to koláč si jis­tě zami­lu­je­te! Potřebujete: - 1 bílý jogurt - 2 hrneč­ky mou­ky - 1/2 hrneč­ku ole­je - 1 bale­ní vani­li­no­vé­ho cuk­ru - 2 vej­ce... Číst dál »

Myslela jsem, že o marinování masa vím už všechno, nápad číslo 3 mě ale překvapil! Výsledek musí být úžasný!

Marinování masa je pří­mo umě­ní. Není to jen tro­cha koře­ní, aby maso hez­ky vypa­da­lo, má to vel­ký vliv pře­de­vším na chuť masa a zvý­raz­ně­ní jeho chu­ti. Grilovací sezó­na už je... Číst dál »

Máte už dost kupovaného chleba? Upečte si vlastní! Tento recept je skutečně jednoduchý a chléb… naprostá mňamka!

Také si nedo­ve­de­te před­sta­vit sní­da­ni bez čer­stvé­ho a voňa­vé­ho chle­ba? Pokud už máte dost kupo­va­né­ho peči­va, může­te ho vyzkou­šet upéct doma. Není to vůbec obtíž­né a té chu­ti... se nic nevy­rov­ná!... Číst dál »

Pokud používáte vývar z kostky, po přečtení tohoto článku to už víc neuděláte!

Vývar z kost­ky je vel­mi popu­lár­ní. Díky němu je polév­ka hoto­vá rych­le­ji a má inten­ziv­něj­ší chuť. Nicméně, die­to­lo­go­vé varu­jí, že bychom se výva­ru měli radě­ji vyhý­bat. Níže najde­te důvo­dy proč: 1.... Číst dál »

Česnekový sirup je 10x silnější než penicilin a poradí si s rakovinou a jinými chorobami

Vyrobte si nový domá­cí sirup z česne­ku, kte­rý vám pomů­že ve vašem zdra­ví. Je neu­vě­ři­tel­ně zdra­vý, zce­la pří­rod­ní a nabí­zí mno­ho zdra­vot­ních bene­fi­tů, pro vaše zdra­ví. Recept je vel­mi jed­no­du­chý a je... Číst dál »

Hit sezony! Plněný hermelín vás uchvátí a je hotový za 5 minut

Letní poča­sí pří­mo volá po vyse­dá­vá­ní pod širou oblo­hou při zapa­da­jí­cím slun­ci. Ať už se vydá­te na pik­nik, na tera­su, nebo na bal­kon, vždy to bude chtít deli­ka­te­su ke sklen­ce něče­ho... Číst dál »

RECEPT NA BAK KUT TEH PODLE ŠÉFKUCHAŘE WILLIAMA SOHA

Ukázka z kni­hy The Singapore Heritage Cookbook – Past, Present, Future (Tradiční sin­ga­pur­ská kuchař­ka – minu­lost, sou­čas­nost, budouc­nost), jejímž spo­lu­au­to­rem je Dr. Leslie Tay. Ingredience 1.2 kg vep­řo­vých žeber z peče­ní 150... Číst dál »

PRACHARANDA

„Pracharanda“: už jste o ní někdy sly­še­li? Možná ano, mož­ná niko­liv. Co to ale vlast­ně je a k čemu se pou­ží­vá? Jedná se o tra­dič­ní suro­vi­nu sta­ré čes­ké kuchy­ně, na kte­rou neda­ly dopus­tit... Číst dál »

Šípková marmeláda

Při toul­kách pod­zim­ní a krás­ně zbar­ve­nou pří­ro­dou může­me nara­zit na rudé zla­to pod­zi­mu, a to na plo­dy šíp­ku jinak nazý­va­né­ho růže šíp­ko­vá. A zrov­na teď je nej­vhod­něj­ší doba na výro­bu mar­me­lá­dy.... Číst dál »

Rychlá hrnková bábovka

Rychlá hrn­ko­vá bábov­ka Má k vám dora­zit neče­ka­ná návště­va a vy zrov­na nemá­te doma nic ke kávě? Nevadí, tahle bábov­ka, u kte­ré se nemu­sí suro­vi­ny vážit, vám vytrh­ne trn z paty. Suroviny: 2... Číst dál »

Polévka z dýně Hokkaido

Polévka z dýně Hokkaido Suroviny: 1 cibu­le 2 lží­ce oli­vo­vé­ho ole­je 500 g dýně Hokkaidó 750 ml vody sme­ta­na ke šle­há­ní (může být i zaky­sa­ná) mle­tý pepř sůl tro­cha výva­ru Postup:... Číst dál »

Domácí levandulový sirup (med)

Domácí levan­du­lo­vý med (sirup) Skvělá náhraž­ka sla­di­dla do kávy nebo čaje. Suroviny: 500 g levan­du­lo­vých natí v plném kvě­ty, 3 citró­ny, 3 sko­ři­ce vcel­ku, 1 a 12/ až 2 kg cuk­ru, 750... Číst dál »

Levandulové sušenky

Levandulové sušen­ky Křehké sušen­ky s náde­chem levan­du­le, kte­ré si zami­lu­jí nejen děti, ale i dospě­lí. A nemu­sí­te mít strach, že něja­ké zby­dou, vždyc­ky se po nich zaprá­ší. Suroviny: 300 g más­la, 220 g... Číst dál »

Domácí borůvkový koláč

Domácí borův­ko­vý koláč (vždy se po něm doma zaprá­ší) Suroviny: 250 g polo­hrubé mou­ky, 125 g mouč­ko­vé­ho cuk­ru, 125 g  más­la, špet­ka soli, 1 vej­ce, lží­ce strou­han­ky Na žmo­len­ku: más­lo,... Číst dál »