yyx

Podzimní cibulačka nasytí nejen farmáře!

Cibulačka je oblí­be­ná polév­ka zejmé­na mezi far­má­ři! To jsem pozna­la již za svých mla­dých let, kdy jsem vyvá­ře­la, ješ­tě coby svo­bod­ná a nezku­še­ná děva, far­má­řům po celo­den­ní šichtě na poli! Bývá...Číst dál »
ll 1

Zelňačka s klobáskou a příchutí Maďarska!

Zelňaček je spous­ta, moc dob­rá je i ta čes­ká, ale já se chci s vámi dnes podě­lit o svůj vlast­ní, maďar­ský recept. Když jsem tuto polé­ku udě­la­la popr­vé, vnou­ča­ta po ní sko­či­la a na...Číst dál »

Citrónové brambory se hodí ke všemu! Znáte recept?

Citrónové bram­bo­ry jsou úžas­nou, níz­ko­ka­lo­ric­kou bom­bou, kte­rou musí­te vyzkou­šet. Jedná se o rych­lé a lev­né jíd­lo, kte­ré oce­ní­te nejen na jaře. Pokud máte mož­nost pou­žít vlast­ní bram­bo­ry ze skle­pa, nevá­hej­te a udě­lej­te to.  ...Číst dál »
aa 4 300x194

Studená okurková polévka podle Týnky Strmé

Představovali jste si někdy, jak by asi chut­na­la tako­vá polév­ka z okur­ky? Potom se vám prá­vě poštěs­ti­lo. Studená okur­ko­vá polév­ka je ide­ál­ní pokrm do par­ných let­ních dnů a navíc neče­ka­ně obo­ha­tí...Číst dál »

Zapečené brambory s lilkem a rajčaty. Neodoláte!

Zapečené bram­bo­ry s lil­kem a raj­ča­ty jsou jed­no z mých nej­ob­lí­be­něj­ších jídel. Zdravé, leh­ké, jed­no­du­ché. Nejlépe se jíd­lo hodí do jara a léta, ale v dneš­ní době, kdy si ingre­di­en­ce může­me sehnat celo­roč­ně v obcho­dech,...Číst dál »

No to je rychlovka! Těstoviny s rajčaty a se sýrem

Jedno z nej­ob­lí­be­něj­ších jídel mla­dých lidí. Rychlé, leh­ké, zvlád­ne ho téměř kaž­dý a uspo­ko­jí i vel­mi nároč­né stráv­ní­ky. Těstoviny s raj­ča­ty a se sýrem jsou vyni­ka­jí­cí vol­bou pro všech­ny pří­pa­dy. Zasytí na dlou­hou dobu,...Číst dál »
jj

Sýrová kolečka na vánoční stůl! Recept od babi Maru

Sýrová koleč­ka se náram­ně hodí jako vánoč­ní pohoš­tě­ní pro svá­teč­ní návštěvy pří­buz­ných. Jejich pří­pra­va je jed­no­du­chá a neza­be­re vám, v oče­ká­va­ném vánoč­ním spě­chu, zby­teč­ně moc času. Recept jsem dosta­la od babi...Číst dál »
1x

Trojbarevný koláč navodí vánoční pohodu!

Trojbarevný koláč je skvě­lým zim­ním dezer­tem, kte­rý se náram­ně hodí ke kávě, zim­ní poho­dě a vánoč­ním pohád­kám. Navíc fakt, že má koláč oprav­du tři bar­vy, ho dělá ješ­tě atrak­tiv­něj­ším jak...Číst dál »
fb 1501586769okl

TENTO recept na rychlý dort bez pečení ještě určitě neznáte! Je to tak jednoduché!

Nepečené kolá­če jsou v létě ide­ál­ní řeše­ní! Vyzkoušejte ten­to jem­ný a měkouč­ký dor­tík z čoko­lá­do­vé smě­si. Stačí něko­lik ingre­di­en­cí, tro­chu trpě­li­vos­ti a máte ide­ál­ní pochout­ku. Díky ovo­cí a piš­ko­tům si ten­to dezert zami­lu­je kaž­dý!...Číst dál »
fb 1498021884chleb

Je to ten nejlepší chléb, jaký jsem kdy jedla! Nejlepší na něm je to, že nemusíte mísit těsto!

Většina z nás si sní­da­ni bez peči­va nedo­ká­že před­sta­vit. Ne kaž­dý chléb nebo houska jsou však zdra­vé a níz­ko­ka­lo­ric­ké… Co říká­te na chut­ný, domá­cí chléb, kte­rý je zdra­vý a navíc níz­ko­ka­lo­ric­ký? 🙂...Číst dál »
GN2MA

Pořádná flákota? Grilovaná krkovice s pikantní omáčkou. Pořádná letní grilovačka!

Sezona gri­lo­vá­ní je v plném prou­du. Přidejte ke svým tutov­kám z loň­ských let něco nové­ho! Tahle krko­vič­ka s pikant­ní omáč­kou vám zachut­ná a urči­tě si ji v létě ješ­tě zopa­ku­je­te! Krkovice je ke gri­lo­vá­ní...Číst dál »
fb 14998011020 1

Takovou krkovičku jste ještě nejedli - Zapékaná krkovička si získá i ty nejnáročnější milovníky grilování!

Máme recept pro všech­ny milov­ní­ky vep­řo­vé­ho masa! Tento úžas­ný recept udě­lá dojem na vaši rodi­nu a přá­te­le. Navíc je chut­ný a snad­ný! Spájí to nej­lep­ší - pivo, gri­lo­vá­ní a den na čer­stvém...Číst dál »
bigstock 142810094

Sezóna cuket je tady: Zavařujte, pečte, zamrazujte. Poradíme, jak cukety uchovat i na zimu

Pěstování cuke­ty je vel­mi snad­né. Vypěstovat si cuk­í­nu, jak se jí jinak také říká, zvlád­ne i napros­tý zahrad­nic­ký anti­ta­lent. Plodina není nikterak nároč­ná, pro­to se jí nemu­sí­te bát zasa­dit do půdy, kte­rá...Číst dál »
2211742 img pikantni nakladane tvaruzky podle tomase miky v0

RECEPT: Nakládané tvarůžky znáte? Naprostá bomba!

Nakládané tva­růž­ky – 1. vari­an­ta Olomoucké tva­růž­ky – kous­ky s česne­kem • chil­li paprič­ky • petr­žel • cibu­le •olej Promíchat a nechat zale­žet. Podávat s čer­s­tvým chle­bem, pivem nebo vychla­ze­ným mlé­kem. Nakládané tva­růž­ky...Číst dál »
fb 1499269051a0

Na co dávat pozor při vybíraní zralého a sladkého melounu.

Nejčastěji sou­dí­me, že ovo­cí je zra­lé pod­le toho, jak vypa­dá. Při tro­pic­kém ovo­cí to ale může být pro­blém. Sezóna na melou­ny už zača­la a my vám pora­dí­me, jak vybrat ten nej­lep­ší!...Číst dál »

Linecká kolečka s marmeládou recept na pár minut

Máte chuť na linec­ká koleč­ka s mar­me­lá­dou a už si nevzpo­mí­ná­te na recept a suro­vi­ny? Nevadí, s námi se může­te spo­leč­ně na tuto dob­ro­tu podí­vat. V pří­pa­dě, že jste linec­ká koleč­ka s mar­me­lá­dou ješ­tě nejed­li,...Číst dál »
fb 1502950324kukurydza

Už jste jedli kukuřici vařenou v mléce? Měli byste ochutnat!

Pravděpodobně nee­xis­tu­je oso­ba, kte­rá v létě nesní ale­spoň jed­nu kuku­ři­ci! Je to také povin­ná pří­lo­ha ke gri­lu. Tento způ­sob pří­pra­vy kuku­ři­ce bude ješ­tě chut­něj­ší! Potřebujeme: - 4 kuku­ři­ce - 600...Číst dál »
brambory 3 resize 1373678246 0109af7a 427x240

Máte rádi brambory? Pozor na jejich úpravu, radí vědci

U lidí, kte­ří jedí sma­že­né bram­bo­ry dva­krát nebo více­krát týd­ně, exis­tu­je dvoj­ná­sob­né rizi­ko před­čas­né­ho úmr­tí ve srov­ná­ní s těmi, kte­ří se jim spí­še vyhý­ba­jí, uká­za­la nedáv­ná stu­die zve­řej­ně­ná v časo­pi­se American...Číst dál »
fb 14998011020

Takovou krkovičku jste ještě nejedli - Zapékaná krkovička si získá i ty nejnáročnější milovníky grilování!

Máme recept pro všech­ny milov­ní­ky vep­řo­vé­ho masa! Tento úžas­ný recept udě­lá dojem na vaši rodi­nu a přá­te­le. Navíc je chut­ný a snad­ný! Spájí to nej­lep­ší - pivo, gri­lo­vá­ní a den na čer­stvém...Číst dál »
fb 1487949748okł y

Chutný croissantový koláč!

Tento koláč nemů­že­te zka­zit. Je snad­ný, lahod­ný a zved­ne nála­du. Potřebujete jen něko­lik slo­žek a vět­ši­na z nich jsou polo­to­va­ry, co vám jen usnad­ní prá­ci. Potřebujeme: 8 cro­issan­tů (máslo­vé nebo s nápl­ní –...Číst dál »
fb 1497700384okł 1

Tak čokoládový dezert jsem ještě nejedla! Jen pár minut přípravy a poté si můžete vychutnat sladké potěšení!

Rychlé a jed­no­du­ché recep­ty na dor­ty jsou ty nej­lep­ší, sou­hla­sí­te? Máme pro vás doko­na­lý dezert per­fekt­ní na víkend. Není časo­vě nároč­ný, nepo­tře­bu­je­te spous­tu ingre­di­en­cí a je doko­na­le lahod­ný, načechra­ný a vlh­ký. Příjemně...Číst dál »
5182767 img smazenice houbova smazenice smazenice z hub hobove recepty houby v3

Houbařská sezóna je tu! Máme pro Vás nejlepší recepty na houbové smaženice

Smaženice je prv­ní hou­bo­vý recept, kte­rá vás napad­ne, když si z lesa při­ne­se­te plný košík. Kde ros­tou hou­by, vám sice nepo­ra­dí­me, ale recep­ty na pocti­vou sma­že­ni­ci vám nabíd­ne­me hned tři!...Číst dál »
fb 15027978290

Proč jíst borůvky? Toto ovoce dokáže zázraky!

Borůvky toto léto roz­hod­ně vedou! Nadešel čas, kdy si je může­me vychut­nat napl­no! Toto ovo­ce obsa­hu­je vita­mi­ny A a C, také jsou boha­tým zdro­jem fos­fo­ru, váp­ní­ku, hoř­čí­ku, sodí­ku a žele­za. Plody jsou...Číst dál »
fb 1486995583okł y

Smažená vejce!

Vejce může­me při­pra­vit růz­ný­mi způ­so­by. Tato popu­lár­ní chu­ťov­ka se dočka­la nové inter­pre­ta­ce. Dnes vám uká­že­me, jak lze při­pra­vit sma­že­ná vej­ce s lahod­nou nápl­ní. Potřebujeme: 6 vajec natvr­do 1 rozšle­ha­né vej­ce...Číst dál »

Grilované kuře podle šéfkuchaře: Ďábelsky dobrá specialita!

Máte rádi jíd­la, kte­rá mají říz? Tak to je dneš­ní lahůd­ka přes­ně pro vás! Připravte si s námi ďábel­ské kuřát­ko, vhod­né na gril i na pánev. Dnešní pořad Kuchař ví! inter­ne­to­vé...Číst dál »
fb 1486504460Przechwytywanie

Vynikající zapékaný lilek

Lilek je vyni­ka­jí­cí zele­ni­na a navíc zdra­vá. Díky své tex­tu­ře je nej­lep­ší zapé­ka­ný. Skvěla chut­ná i na hor­ko i na stu­de­no a jeho pří­pra­va není časo­vě nároč­ná. Potřebujeme: 1 lilek 340 g raj­ča­to­vé...Číst dál »