Kritiky.cz > Vaření
Arasidovemaslo

Je arašídové máslo zdravé?

Arašídové más­lo může někte­rým lidem při­po­mí­nat dět­ství, kdy vel­ké skle­ni­ce s tou­to pochout­kou při­chá­ze­ly ze zahra­ni­čí v balí­cích. Jako děti jsme neře­ši­ly, co jíme, hlav­ně, že to chut­na­lo. Teď je vše...Read more »
tunnel food produce christmas dessert cake 787131 pxhere.com

Kváskový mazanec

Velikonoční pon­dě­lí je za dveř­mi. Kdo mě zná, nebo již del­ší dobu sle­du­je, peče urči­tě doma svůj kvás­ko­vý chléb. Co takhle na Velikonoce zku­sit výbor­ný kvás­ko­vý maza­nec? Ingredience Rozkvašení...Read more »
img 1012n

Nudle s lososem

Vařím hrozně ráda. Ale někdy je to dopoledne tak uspěchané, děti Vám visí na nohou, potřebujete doma dodělat nějakou práci... a pak přijde přímo božská nabídka. Dnes vaří manžel! Nemusíte...Read more »
49664790 288411698537386 4708855225388105728 n

Hruškový cheescake

Mám ráda lehoun­ké kolá­če a pro­to­že mi klu­ci chtě­li upéct dort, vrh­li jsme se na hruš­ko­vý che­e­s­ca­ke. Je lahod­ný, ovoc­ný, sla­ďoun­ký a moc dob­rý! Skvělá alter­na­ti­va k dor­tům, kte­ré jsou plné kré­mů...Read more »
IMG 3775n

Marokánky

Hromada oříš­ků a suše­né­ho ovo­ce spo­je­ná pou­ze baná­nem. Na kur­zu mi to nevě­ři­li, ale oprav­du to drží a nic se po upe­če­ní neroz­pad­ne. Nejlepší maro­kán­ky s domá­cí čoko­lá­do­vou pole­vou - zdra­vě­ji už to...Read more »
IMG 3394n

Pečený jablečný koláč

Koláč z man­dlo­vé a kuku­řič­né mou­ky. Rychlý, jed­no­du­chý a pře­kva­pi­vě nadý­cha­ný jako oblá­ček. Ingredience 50 g más­la 6 jablek 100 ml rost­lin­né­ho mlé­ka (může­te pou­žít kva­lit­ní krav­ské) 200 ml rost­lin­né sme­ta­ny (může­te...Read more »
img 1064n

Zeleninové placičky

Brokolice, květák, pórek, cibule... sešlo se mi to v lednici, je potřeba to spotřebovat. Co z toho mám tak narychlo udělat? Nejrychlejší, nejchutnější a nejjednodušší způsob je udělat z nich placičky. Děti je...Read more »
img 3147n

Žitný kvásek

Přibližně dva roky si dělám svůj domá­cí kvás­ko­vý chléb. Postupně se mnou tahle dob­ro­ta ces­tu­je na mé před­náš­ky a worksho­py, někdy ho při­ve­zu kli­en­to­vi i do porad­ny, aby ochut­nal něco nové­ho....Read more »
IMG 3771n

Vosí hnízda zdravěji

Chuť datlí, baná­nu a rumu. Jsou plná oříš­ků, suše­né­ho ovo­ce a mís­to piš­ko­tu je suše­ný banán. Rychlé a moc dob­ré. Ingredience (cca 26 kousků) 300g suše­ných datlí (bez pec­ky) 200g  mand­lí se...Read more »
img 0919n

Višňový čokoládový koláč

Višně mi nikdy nechut­na­ly - byly na mě moc kyse­lé a tak jsem na jíd­lo i na peče­ní pre­fe­ro­va­la třeš­ně. Až minu­lý rok jsem z nich zku­si­la něco upéct a žas­la jsem! Jejich...Read more »
IMG 3770n

Rychlé čokoládové pralinky

Chcete už jen jed­nu slad­kou teč­ku na závěr, pro­to­že dal­ší cuk­ro­ví už nestí­há­te, nebo se vám už nechce? Máte chuť na něco čoko­lá­do­vé­ho s ovo­cem? A co takhle pra­lin­ky? Potřebujeme pou­ze...Read more »
5kxgd

Bulgur jako jedinečná příloha

Rýže, bram­bo­ry, těs­to­vi­ny, kned­lí­ky. A zno­vu. A zno­vu. Co takhle změ­nu? A co takhle vel­mi chut­nou změ­nu?   Bulgur je zají­ma­vý v tom, že svou kon­zis­ten­cí malin­ko při­po­mí­ná malé krou­py, což může mno­ha...Read more »
2019 03 09 19 49 18n

Muffiny s jahodami a čokoládou

Měla jsem chuť na něco leh­ké­ho a dob­ré­ho. A pro­to­že zpra­co­vá­vám posled­ní dáv­ky ovo­ce z mra­zá­ku, padla vol­ba na jaho­dy. Úplně jsem se vrá­ti­la do minu­lé­ho léta, kte­ré bylo plné toho­to čer­ve­né­ho...Read more »
2019 05 12 18 05 42n

Chřestová polévka zdravě

Nikdy jsem chřest nejed­la. Doma jsme ho jako malí nemě­li a ani poz­dě­ji mě nelá­kal. Až teď, co zkou­ším růz­né nové věci, jsem na něj opět nara­zi­la. Co na něm...Read more »
img 1064n 1

Batátové bramboráčky

Dnes k obě­du abso­lut­ní lahůd­ka, kte­rá je plná vita­mí­mů, mine­rá­lů a po kte­ré nepři­be­re­te ani deko. Místo vají­ček jsou pou­ži­tá roze­mle­tá lně­ná semín­ka, kte­rá obsa­hu­jí zdra­vé ome­ga 3 mast­né kyse­li­ny, kte­rých máme...Read more »
img 1490n

Krémové gnocci s žampiony

Ve všech recep­tech, na kte­ré zběž­ně nara­zí­te, se ke gnocchi podá­vá kuře­cí maso nebo špe­nát se sme­ta­nou. Oboje je na mě na trá­ve­ní cel­kem těž­ká vari­a­ce, pro­to jsem se...Read more »
rajcata

Sušená rajčata

Jedna z mož­nos­tí, jak si pora­dit s vel­kou úro­dou raj­čat, jsou suše­ná raj­ča­ta. Skvělá k těs­to­vi­nám, na piz­zu, do růz­ných poma­zá­nek a salá­tů... Možností je hro­ma­da, tuhle lahůd­ku musí­te mít v záso­bě. Rajčata nej­pr­ve...Read more »
summer celebration dish meal food produce 610407 pxhere.com

Marinády na pečené tofu

Buďte hvězdou na gri­lo­vač­kách nebo zaujmě­te své přá­te­le na veče­ři tím, že ta bílá hmo­ta, co se pro­dá­vá v obcho­dech, se dá udě­lat chut­ně a svě­že. Naučte se upéct tofu tak,...Read more »
img 2749nn

Mandlový švestkový koláč

Je dob­ré nau­čit se péct s pomo­cí man­dlo­vé mou­ky - dotá­te tak tělu spous­tu cen­ných látek a ješ­tě si pochut­ná­te, těs­to bude mít skvě­lou oříš­ko­vou chuť. Tento koláč je z čás­ti z man­dlo­vé...Read more »
IMG 3768n

Křehké linecké cukroví

Jedno křeh­ké cuk­ro­ví z pohan­ko­vé a celo­zrn­né mou­ky. Je tak křeh­ké, že se vám bude roz­pouš­tět na jazy­ku! Voní vanil­kou a po sně­ze­ní dozní­vá pří­jem­ná nakys­lá chuť citró­nu - to musí­te zku­sit 😉...Read more »
img 0999n

Mandlový dort

Zbylo mi doma ještě pár mandlí a moji kluci měli opět mlsnou. Dala jsem dohromady tyto dvě informace a začala v kuchyni kouzlit. A jak jsem tak čarovala, řekla jsem si, že to...Read more »
2019 03 28 18 41 51n

Zapečené tortilly s červenými fazolemi

Někdy při­jde­te domu a máte hlad. Takový, že bys­te si nor­mál­ně dali roh­lík se salá­mem. To bylo dří­ve! Tato veče­ře vám zabe­re stej­ný čas, ale tělu dodá­te mno­hem více živin,...Read more »
img 0949

Muffiny plné jablíček

Mám pro vás dal­ší skvě­lý mouč­ník, kte­rý je tak vláč­ný, křu­pa­vý a plný chu­tí! Vše vždy začne jed­no­duš­še... „Mami, já mám na něco chuť! Uděláme si něja­kou dob­růtku, jo?“ No...Read more »
img 1728n

Smoothie z kopřiv a medvědího česneku

Jaro je v plném roz­pu­ku, všu­de to kve­te, ros­te a zele­ná se, vše je na začát­ku. Pojďme po zimě tro­chu pro­čis­tit tělo, dodat mu spous­tu ener­gie z pří­ro­dy, kte­rá nám toho teď posky­tu­je...Read more »
47574347 573312296459984 7308866785292320768 n 1

Kakaové rohlíčky

Rychlé, chut­né a moc dob­ré! Přináším prv­ní z recep­tů na zdra­vé vánoč­ní cuk­ro­ví. A pozor, mizí doslo­va pod ruka­ma 😉   Ingredience 240 g hlad­ké špal­do­vé mou­ky (smí­cha­la jsem půl na půl...Read more »
2018 06 30 19 57 09n

Borůvkový koláč

Vyrazila jsem do lesa a všu­de mod­ro! Tolik borůvek pohro­ma­dě jsem už pár let nevi­dě­la. Abych tu nád­he­ru nějak dob­ře vyu­ži­la, udě­la­la jsem zdra­vý koláč a zby­tek dala do mra­zá­ku na...Read more »
IMG 3554n

Mrkvová směs s pečenou řepou

Rychlý efek­tiv­ní oběd, kte­rý teď v pod­zim­ních dnech krás­ně pro­hře­je. Malé děti vám pomo­hou strou­hat a za pár minut může­te podá­vat. Rozhodla jsem se, že si na pár dní odpo­či­nu od...Read more »
apple coffee fruit morning cup dish 1026783 pxhere.com

Celerová pomazánka s okurkou

Na mých kur­zech ráda uka­zu­ji jed­no­du­ché poma­zán­ky z pří­sad, kte­ré jsou snad­no dostup­né a čis­tě pří­rod­ní. Některé hlav­ní pří­sa­dy však lidé nema­jí moc v obli­bě, jako napří­klad celer. Tato poma­zán­ka však změ­ní...Read more »
img 1380n

Zelný salát na sladko

Tento salát je skvělý tip, když potřebujete rychle doplnit vitamíny, zažehnat jarní únavu a trochu barevně oživit své jídlo. Je trochu nasládlý, proto se skvěle hodí jako příloha k zeleninovému bulguru,...Read more »
2019 06 19 09 19 24

Jahodový koláč

Jahodová sezó­na je v plném prou­du, pojď­te zku­sit jaho­do­vý koláč z jogur­to­vé­ho těs­ta s křu­pa­vou dro­ben­kou. Ingredience Drobenka 60 g más­la 60 g celo­zrn­né špal­do­vé mou­ky 60 g třti­no­vé­ho cuk­ru 60 g...Read more »
img 1038n

Borůvková ovesná kaše

Já a moje děti strašně rádi snídáme ovesnou kaši na mnoho způsobů. Teď v zimním období krásně prohřeje bříška, nastartuje nový den a dodá hromadu nové energie. A hlavně je sladká a moc dobrá!...Read more »
img 1253n

Tempeh zapečený s cuketou

Tohle jídlo u nás sklidilo doma nevídaný úspěch - nebo přesněji hlavně tempeh, který vše doladil do dokonalé chuti a příjemně nás zasytil jako kus pořádného masa. Co je to vlast­ně...Read more »
img 1146n

Quinoa s červenou řepou a tofu

Ke quinoe se většina z nás zatím staví s nedůvěrou. Neví, jak ji dochutit, aby byla dobrá, s čím ji podávat, prostě jak s ní naložit... Tato kombinace vás ale dostane! Houbovo-špenátová směs,...Read more »
img 1026n

Omáčka ze sušených rajčat

O omáč­ky k těs­to­vi­nám, nokům nebo rýži u nás není nou­ze. Teď v zimě krás­ně pro­hře­jí, zasy­tí a co je nej­dů­le­ži­těj­ší - ukry­je­me do nich téměř vše. Od zele­ni­ny, co vám zby­la ješ­tě...Read more »
img 09411

Lívance, co voní kokosem...

Už týden za mnou chodil Mireček, jestli bych mu udělala lívance, že má na ně obrovskou chuť. A protože teď v zimě nás občas potrápí rýma a kašel, kravské mléko, které hodně...Read more »
2019 03 07 12 16 19n

Kuskus s kořeněnými rajčaty

Rychlé jíd­lo, kte­ré bude­te mít hoto­vé za deset minut. Celé dopo­led­ne jste pryč a pak zjis­tí­te, že nemá­te co poobědvat. Vyřeší to roh­lík se salá­mem? Ne! Naučte se vařit rych­le...Read more »
2019 02 14 18 16 23n

Krtkův dort zdravě

Krtkův dort je můj oblí­be­ný. Nejprve u nás začal ten z kra­bi­ce, pak jsme pře­sed­la­li na pocti­vý domá­cí, kte­rý je plný sme­ta­ny a cuk­ru a nako­nec jsem se dosta­la k parád­ní­mu recep­tu – bez...Read more »
img 1822n

Pampeliškový med

Pampeliškový med je dal­ší úžas­ná věc, kte­rou nám může pří­ro­da na jaře dopřát. Tolik vita­mí­nů, mine­rá­lů a skvě­lých účin­ků na tělo, to pros­tě musí­te zku­sit!   Pampeliškový med je řid­ší...Read more »
IMG 3878n

Zeleninový Pad Thai se smaženým tofu

Rychlé čín­ské nudle nabi­té chu­tě­mi. Nebojte se zele­ni­ny, čím barev­něj­ší, tím hez­čí a tím i zdra­věj­ší pro naše tělo. Ingredience Omáčka 1/4 hrn­ku citró­no­vé šťá­vy 1/4 hrn­ku sójo­vé omáč­ky 3 lží­ce...Read more »
img 1095n

Domácí BBQ omáčka

Je konec léta a vy máte na zahra­dě pře­by­tek raj­čat. Spoustu lev­ných a krás­ných raj­čat je i na tržiš­tích a vybí­zí k tomu, abys­te je nakou­pi­li a udě­la­li z nich něco, co Vám v zimě vykouz­lí ne...Read more »
IMG 3700n

Zeleninové karbanátky s pečenými bramborami

Budete si při­pa­dat, jako když jíte něco straš­ně nezdra­vé­ho, jak vám to bude chut­nat. Vůbec to tak není! Dnešní oběd je čis­tě z rost­lin­ných suro­vin, vše dohro­ma­dy ladí a vy si...Read more »
kskfn

Úžasná sekaná bez masa

Rostlinné stra­vo­vá­ní je úžas­né! Není vám těž­ko, jste plní ener­gie, nepo­tře­bu­je­te po obě­dě šlo­fí­ka. Objevíte plno nových chu­tí a ješ­tě si pochut­ná­te. Můj man­žel mi řekl, že to chut­ná, jako by...Read more »
IMG 3954n

Dáme tortillu?

Když neví­te, co k rych­lé­mu obě­du nebo veče­ři, měj­te v záso­bě tor­tilly. Na trhu jsou celo­zrn­né, bezlep­ko­vé, nebo si může­te udě­lat domá­cí. Já vět­ši­nou nestí­hám, tak mám v záso­bě kupo­va­né a když potře­bu­ji,...Read more »
IMG 3902n

Rostlinný guláš Pozole Rojo

Mexické jíd­lo, kte­ré mě dosta­lo! Pokud máte doma muže, kte­ré­mu chce­te udě­lat radost něčím zdra­věj­ším, při­dej­te tro­chu chil­li a s tímhle kous­kem nemů­že­te šláp­nout ved­le. Je to rych­lé, syté jíd­lo, kde...Read more »
2018 06 20 20 31 55n

Kaše do skleničky

Kaše do skle­nič­ky je skvě­lý vyná­lez na sní­da­ně i sva­či­ny - večer udě­lá­te, ráno vez­me­te a jde­te. Stačí si s sebou vzít lžič­ku a hodo­vat může­te kde­ko­li, v prá­ci, ve ško­le, v auto­buse. Děti tuto...Read more »
img 1302n

Celerová polévka, co zahřeje...

Naší babičce se na zahradě urodilo nečekaně moc celeru. Zima se blíží ke konci, ve sklepě máme ještě pěkné zásoby, tak ho na všechny způsoby zpracováváme. A tohle je jeden...Read more »
img 0948n

Klíčím, klíčíš, klíčíme!

Přes zimu a hlavně teď, ke konci zimy, kdy už nám dochází veškerá uskladněná zelenina a netrpělivě vyhlížíme přicházející jaro, se nám hodí pořádný doping plný minerálů a vitamínů. Nemusíte kupovat drahé...Read more »
2018 06 20 20 31 22n

Letní ovocný koláč

Přináším vám recept na koláč, kte­rý může­te pou­žít s jakým­ko­li ovo­cem - je výbor­ný s třeš­ně­mi, jaho­da­mi, švest­ka­mi, ryn­gle­mi, na pod­zim si ho dej­te s jabl­ky nebo hruš­ka­mi. Drobenka je udě­la­ná z oves­ných...Read more »
img 20180529 121209n1

Cizrna v krémové omáčce

Chutné bez­ma­sé jíd­lo, kte­ré pře­svěd­čí i ty, kte­ří luš­tě­ni­ny nikdy moc nemu­se­li...   Cizrna je skvě­lá luš­tě­ni­na. Spolu s čer­ve­nou čoč­kou pat­ří k nej­lé­pe stra­vi­tel­ným luš­tě­ni­nám, pro­to zastu­pu­jí v mojí kuchy­ni prv­ní mís­to...Read more »
46789527 748793362147648 535310142359470080 n e1543223234575

Avokádová pomazánka

Na kur­zech dět­ských sva­či­nek ráda uka­zu­ji domá­cí rych­lé poma­zán­ky a prá­vě avo­ká­do­vá je u dětí moc oblí­be­ná. A vlast­ně i u dospě­lých. Všechny nej­pr­ve odra­zu­je zele­ná barva, ale když si vše dochu­tí­te, jak máte...Read more »
Stránka načtena za 2,48935 s | počet dotazů: 173 | paměť: 31834 KB. | 11.04.2021 - 21:15:42