Kategorie: TV Program

ČT - 16.11.20180

ČT - 16.11.2018

Televizni pro­gram na 16.11.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Na stopěZločin nelze vymý­tit. S vaší pomo­cí se mu však může­me brá­nit. Moderuje Roman Svoboda. Sledujte t...

Autor:
TV Barrandov - 16.11.20180

TV Barrandov - 16.11.2018

Televizni pro­gram na 16.11.2018 na pro­gra­mech TV Barrandov.TV Barrandov
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Na plac! 16.11. 02:30 16.11. 03:00Exkluziv Kateřiny BrožovéNahlédněte spo­lu s námi do svě­ta hvězd a jejich nej­bli...

Autor:
NOVA - 16.11.20180

NOVA - 16.11.2018

Televizni pro­gram na 16.11.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Kriminálka MiamiPolicisté ten­to­krát vyšet­řu­jí podiv­nou tra­gic­kou neho­du na jachtě. Na palubě jach­ty boha­tých man­že­lů vzni­kl...

Autor:
Prima - 16.11.20180

Prima - 16.11.2018

Televizni pro­gram na 16.11.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
M*A*S*HPersonál pol­ní vojen­ské chi­rur­gic­ké nemoc­ni­ce se s vál­kou vyrov­ná­vá po svém. Ani v Koreji jim nechy­bí humor a ...

Autor:
NOVA - 15.11.20180

NOVA - 15.11.2018

Televizni pro­gram na 15.11.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Kriminálka MiamiHoratio vyšet­řu­je střel­bu na hřbi­to­vě a záro­veň zná­sil­ně­ní mla­dé slu­žeb­né v domě boha­té­ho pod­ni­ka­te­le. Sám ...

Autor:
ČT - 15.11.20180

ČT - 15.11.2018

Televizni pro­gram na 15.11.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Máte slo­vo s M. JílkovouŽivě. Tváří v tvář pro­blé­mu. Živě s M. Jílkovou. Dále při­pra­vi­li: K. Dušková, J....

Autor:
Prima - 15.11.20180

Prima - 15.11.2018

Televizni pro­gram na 15.11.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
M*A*S*HPersonál pol­ní vojen­ské chi­rur­gic­ké nemoc­ni­ce se s vál­kou vyrov­ná­vá po svém. Ani v Koreji jim nechy­bí humor a ...

Autor:
TV Barrandov - 15.11.20180

TV Barrandov - 15.11.2018

Televizni pro­gram na 15.11.2018 na pro­gra­mech TV Barrandov.TV Barrandov
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Nebezpečné vztahyLáska je krás­ná věc. Dokud se nezvrh­ne v nená­vist. Podívejte se s námi na neu­vě­ři­tel­né život­ní p...

Autor:
Prima - 14.11.20180

Prima - 14.11.2018

Televizni pro­gram na 14.11.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Doktor z horDoktor Martin Gruber žije už něja­ký čas zpát­ky v rod­ném měs­tě. V pro­stře­dí krás­ných hor na něj čeká spous...

Autor:
TV Barrandov - 14.11.20180

TV Barrandov - 14.11.2018

Televizni pro­gram na 14.11.2018 na pro­gra­mech TV Barrandov.TV Barrandov
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Kurňa, co to je?Páni Zedníčci v akci. Strejda Pavel, syno­vec Kuba. Jaké tajem­né před­mě­ty s nimi odha­lí­me v oblí­be...

Autor:
ČT - 14.11.20180

ČT - 14.11.2018

Televizni pro­gram na 14.11.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
AZ-kvízŽánr: kviz / sou­těž; HDTV| 14.11. 01:50 14.11. 02:18Dobré ránoŽánr: zábavný/ sou­těž­ní pořad; HDTV...

Autor:
NOVA - 14.11.20180

NOVA - 14.11.2018

Televizni pro­gram na 14.11.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Dr. HouseTým léčí mla­dí­ka, kte­rý se do nemoc­ni­ce dostal poté, co napa­dl své­ho šacho­vé­ho spo­lu­hrá­če a násled­ně zko­la­bo­val s ...

Autor:
NOVA - 13.11.20180

NOVA - 13.11.2018

Televizni pro­gram na 13.11.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Kriminálka Las VegasPolicisté řeší pří­pad, kdy pacha­tel stří­lel v kasi­nu a po střel­bě vzal rukojmí, se kte­rou se zaba­ri­ká­do...

Autor:
ČT - 13.11.20180

ČT - 13.11.2018

Televizni pro­gram na 13.11.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
GEN - Galerie eli­ty náro­da, Jan HřebejkJeden z nej­ú­spěš­něj­ších čes­kých fil­mo­vých a tele­viz­ních reži­sé­rů ...

Autor:
Prima - 13.11.20180

Prima - 13.11.2018

Televizni pro­gram na 13.11.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Doktor z horDoktor Martin Gruber žije už něja­ký čas zpát­ky v rod­ném měs­tě. V pro­stře­dí krás­ných hor na něj čeká spous...

Autor:
TV Barrandov - 13.11.20180

TV Barrandov - 13.11.2018

Televizni pro­gram na 13.11.2018 na pro­gra­mech TV Barrandov.TV Barrandov
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Kurňa, co to je?Páni Zedníčci v akci. Strejda Pavel, syno­vec Kuba. Jaké tajem­né před­mě­ty s nimi odha­lí­me v oblí­be...

Autor:
NOVA - 12.11.20180

NOVA - 12.11.2018

Televizni pro­gram na 12.11.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Volejte Novu 12.11. 02:35 12.11. 03:15Dr. HouseHouse a Cuddyová letí spo­lu na slu­žeb­ní ces­tu. Let se však zvrh­ne v neče­ka­né...

Autor:
Prima - 12.11.20180

Prima - 12.11.2018

Televizni pro­gram na 12.11.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Vraždy v MidsomeruŠéfinspektor Barnaby a ser­žant Scott vyšet­řu­jí upá­le­ní a hrů­zostraš­ná samo­vzní­ce­ní něko­li­ka oby­va­te...

Autor:
ČT - 12.11.20180

ČT - 12.11.2018

Televizni pro­gram na 12.11.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
13. kom­na­ta Teny ElefteriaduTena ze slav­né­ho pěvec­ké­ho dua Martha a Tena vyrůs­ta­la v dět­ském domo­vě a př...

Autor:
TV Barrandov - 12.11.20180

TV Barrandov - 12.11.2018

Televizni pro­gram na 12.11.2018 na pro­gra­mech TV Barrandov.TV Barrandov
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
ZáchranářiNikdo nezná ten­kou hra­ni­ci mezi živo­tem a smr­tí tak dob­ře jako oni. Záchranáři. V situ­a­cích, kdy jde do...

Autor:
Prima - 11.11.20180

Prima - 11.11.2018

Televizni pro­gram na 11.11.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Temné létoMladý Daniel pro­lo­mí inter­ne­to­vý pro­fil své spo­lu­žač­ky a je odsou­ze­ný k domá­cí­mu věze­ní. Zdrcená Mona se př...

Autor:
NOVA - 11.11.20180

NOVA - 11.11.2018

Televizni pro­gram na 11.11.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Krok za krokemJT požá­dá otce o pení­ze, i když dostal kapes­né před něko­li­ka dny. Frank se roz­hod­ne zaměst­nat ho o víken­du na...

Autor:
TV Barrandov - 11.11.20180

TV Barrandov - 11.11.2018

Televizni pro­gram na 11.11.2018 na pro­gra­mech TV Barrandov.TV Barrandov
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Nebezpečné vztahyLáska je krás­ná věc. Dokud se nezvrh­ne v nená­vist. Podívejte se s námi na neu­vě­ři­tel­né život­ní p...

Autor:
ČT - 11.11.20180

ČT - 11.11.2018

Televizni pro­gram na 11.11.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
V kondiciMagazín o zdra­vém život­ním sty­lu (2007). Moderuje O. Šípková. Žánr: maga­zí­ny, repor­tá­že, doku­me...

Autor:
NOVA - 10.11.20180

NOVA - 10.11.2018

Televizni pro­gram na 10.11.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Dr. HouseVelmi zná­má těhot­ná foto­gra­f­ka je dopra­ve­na do nemoc­ni­ce poté, co se jí udě­la­lo špat­ně a omdle­la při prá­ci. V nemo...

Autor:
ČT - 10.11.20180

ČT - 10.11.2018

Televizni pro­gram na 10.11.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Pod pokličkouMilé dámy, milí páni, co víte o sto­lo­vá­ní? (2009). Co všech­no neví­me a víme o tom, co pijem...

Autor: