Kategorie: TV Program

Prima - 19.09.20180

Prima - 19.09.2018

Televizni pro­gram na 19.09.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Poslední poldaMickův par­ťák, Andreas, je vdo­vou po zesnu­lém kole­go­vi obvi­něn z vydí­rá­ní. Stal se nepo­ho­dl­ným, pro­to­že...

NOVA - 19.09.20180

NOVA - 19.09.2018

Televizni pro­gram na 19.09.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Krok za krokemDěti, Al, Mark a Brendan, vyhrá­ly v sou­tě­ži o nej­lep­ší hrad z pís­ku let heli­kop­té­rou nad ost­ro­vy a JT s Codym...

TV Barrandov - 19.09.20180

TV Barrandov - 19.09.2018

Televizni pro­gram na 19.09.2018 na pro­gra­mech TV Barrandov.TV Barrandov
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Exkluziv Kateřiny BrožovéNahlédněte spo­lu s námi do svě­ta hvězd a jejich nej­bliž­ších S Kateřinou Brožovou do svět...

ČT - 19.09.20180

ČT - 19.09.2018

Televizni pro­gram na 19.09.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
AZ-kvízŽánr: kviz / sou­těž; HDTV| 19.09. 01:50 19.09. 02:20Dobré ránoŽánr: zábavný/ sou­těž­ní pořad; HDTV...

ČT - 18.09.20180

ČT - 18.09.2018

Televizni pro­gram na 18.09.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
My všich­ni ško­lou povin­ní, Podnájem, Věra Galatíková - 80 letMiroslav Vladyka, Veronika Žilková, Jiří So...

TV Barrandov - 18.09.20180

TV Barrandov - 18.09.2018

Televizni pro­gram na 18.09.2018 na pro­gra­mech TV Barrandov.TV Barrandov
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Exkluziv Kateřiny BrožovéNahlédněte spo­lu s námi do svě­ta hvězd a jejich nej­bliž­ších S Kateřinou Brožovou do svět...

NOVA - 18.09.20180

NOVA - 18.09.2018

Televizni pro­gram na 18.09.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Kriminálka Las VegasV poko­ji jed­no­ho z lasve­gaských hote­lů je nale­ze­na mrt­vá stu­dent­ka. Vyšetřováním se zjis­tí, že pat­ři­la ...

Prima - 18.09.20180

Prima - 18.09.2018

Televizni pro­gram na 18.09.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Komisař Rex V (9) -ST -W -HDKomisař Brandtner a jeho věr­ný pomoc­ník Rex boju­jí o život une­se­né­ho syn­ka věhlas­né opern...

TV Barrandov - 17.09.20180

TV Barrandov - 17.09.2018

Televizni pro­gram na 17.09.2018 na pro­gra­mech TV Barrandov.TV Barrandov
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Exkluziv Kateřiny BrožovéNahlédněte spo­lu s námi do svě­ta hvězd a jejich nej­bliž­ších S Kateřinou Brožovou do svět...

Prima - 17.09.20180

Prima - 17.09.2018

Televizni pro­gram na 17.09.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Carrie 2Vysokoškolačka Rachel dis­po­nu­je neo­vla­da­tel­nou smr­tí­cí silou. Není pro­to rad­no si s ní zahrá­vat... Americký h...

NOVA - 17.09.20180

NOVA - 17.09.2018

Televizni pro­gram na 17.09.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Co na to ČešiZasoutěžte si spo­leč­ně s dvě­ma týmy, kte­ré mají za úkol co nej­lé­pe odhad­nout, jak na růz­né jed­no­du­ché otáz­ky z...

ČT - 17.09.20180

ČT - 17.09.2018

Televizni pro­gram na 17.09.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
13. kom­na­ta Báry VaculíkovéZpěvačka, dce­ra Petry Černocké bojo­va­la o své mís­to na hudeb­ním výslu­ní a trp...

NOVA - 16.09.20180

NOVA - 16.09.2018

Televizni pro­gram na 16.09.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
10 důvo­dů, proč tě nenávidím(10 Things I Hate About You) Láska, zra­da a zkro­ce­ní zlé sleč­ny na jed­né střed­ní ško­le. USA 199...

TV Barrandov - 16.09.20180

TV Barrandov - 16.09.2018

Televizni pro­gram na 16.09.2018 na pro­gra­mech TV Barrandov.TV Barrandov
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Věřte nevěřteTajuplná hra s pří­běhy. Které z nich napsal sce­náris­ta a kte­ré při­ne­sl sám život? Americký seri­ál (1...

ČT - 16.09.20180

ČT - 16.09.2018

Televizni pro­gram na 16.09.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Farmářská pálenkaKvas z pod­zim­ní­ho ovo­ce je dob­rý základ pro pra­vou far­mář­skou kořal­ku, a tak Honza a Ve...

Prima - 16.09.20180

Prima - 16.09.2018

Televizni pro­gram na 16.09.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Vraždy v MidsomeruNález mrt­vo­ly v jed­né stud­ni roz­je­de řetě­zec záhad­ných zmi­ze­ní osob i dal­ších vražd... Britský krim...

NOVA - 15.09.20180

NOVA - 15.09.2018

Televizni pro­gram na 15.09.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Můj pří­tel MonkPan Monk se těší na pří­jezd slav­né hereč­ky Christine Rappové, kte­rou obdi­vo­val už jako kluk v seri­á­lu Cooper...

TV Barrandov - 15.09.20180

TV Barrandov - 15.09.2018

Televizni pro­gram na 15.09.2018 na pro­gra­mech TV Barrandov.TV Barrandov
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Nebezpečné vztahyLáska je krás­ná věc. Dokud se nezvrh­ne v nená­vist. Podívejte se s námi na neu­vě­ři­tel­né život­ní p...

Prima - 15.09.20180

Prima - 15.09.2018

Televizni pro­gram na 15.09.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Komisař Rex V (6) -ST -W -HDDálkově říze­né mode­ly jsou obdi­vu­hod­né: snad­no se ovlá­da­jí a une­sou i malý náklad - tře­ba...

ČT - 15.09.20180

ČT - 15.09.2018

Televizni pro­gram na 15.09.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Případy detek­ti­va Murdocha VIII, Nábřeží 2. část, Murdoch MysteriesBritsko-kanadský kri­mi­nál­ní seri­ál o ...

Prima - 14.09.20180

Prima - 14.09.2018

Televizni pro­gram na 14.09.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Komisař Rex V (4) -ST -W -HDNebezpečný plyn sarin kdy­si zabí­jel na svě­to­vých bojiš­tích. Teď má poslou­žit pacha­te­lům g...

NOVA - 14.09.20180

NOVA - 14.09.2018

Televizni pro­gram na 14.09.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Krok za krokemCarol je zkla­ma­ná Daniným roz­hod­nu­tím mít naro­ze­ni­no­vou osla­vu v podo­bě par­ty s kama­rá­dy a ne babi­nec dle náv...

ČT - 14.09.20180

ČT - 14.09.2018

Televizni pro­gram na 14.09.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Dobré ránoŽánr: zábavný/ sou­těž­ní pořad; HDTV 14.09. 02:07 14.09. 04:37Na stopěZločin nelze vymý­tit. S v...

TV Barrandov - 14.09.20180

TV Barrandov - 14.09.2018

Televizni pro­gram na 14.09.2018 na pro­gra­mech TV Barrandov.TV Barrandov
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Exkluziv Kateřiny BrožovéNahlédněte spo­lu s námi do svě­ta hvězd a jejich nej­bliž­ších Kateřina Brožová a svět výji...

ČT - 13.09.20180

ČT - 13.09.2018

Televizni pro­gram na 13.09.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Máte slo­vo s M. JílkovouTváří v tvář pro­blé­mu. Připravili: M. Jílková, S. Brunclík, K. Dušková, J. Smrž ...

Prima - 13.09.20180

Prima - 13.09.2018

Televizni pro­gram na 13.09.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Poslední poldaMickův par­ťák, Andreas, je vdo­vou po zesnu­lém kole­go­vi obvi­něn z vydí­rá­ní. Stal se nepo­ho­dl­ným, pro­to­že...