Kategorie: Recepty

1

RECEPT NA BAK KUT TEH PODLE ŠÉFKUCHAŘE WILLIAMA SOHA

Ukázka z kni­hy The Singapore Heritage Cookbook – Past, Present, Future (Tradiční sin­ga­pur­ská kuchař­ka – minu­lost, sou­čas­nost, budouc­nost), jejímž spo­lu­au­to­rem je Dr. Leslie Tay. Ingredience 1.2 kg vep­řo­vých žeber z peče­ní 150 g cuk­ru 30 g kan­dysu 20 g zázvo­ru, olou­pa­né­ho, nakrá­je­né­ho na hrubé plát­ky 4 hvěz­dič­ky aný­zu, 4 hře­bíč­ky, 3 tyčin­ky sko­ři­ce...

pp10

PRACHARANDA

„Pracharanda“: už jste o ní někdy sly­še­li? Možná ano, mož­ná niko­liv. Co to ale vlast­ně je a k čemu se pou­ží­vá? Jedná se o tra­dič­ní suro­vi­nu sta­ré čes­ké kuchy­ně, na kte­rou neda­ly dopus­tit naše babič­ky a pra­ba­bič­ky, a kte­ré se bez ní v kuchy­ni neo­be­šly, neboť jed­not­li­vým pokr­mům dodá­va­la neza­po­me­nu­tel­nou a těž­ko zamě­ni­tel­nou chuť a aro­ma. Pracharanda se nej­čas­tě­ji...

šípll0

Šípková marmeláda

Při toul­kách pod­zim­ní a krás­ně zbar­ve­nou pří­ro­dou může­me nara­zit na rudé zla­to pod­zi­mu, a to na plo­dy šíp­ku jinak nazý­va­né­ho růže šíp­ko­vá. A zrov­na teď je nej­vhod­něj­ší doba na výro­bu mar­me­lá­dy.   Suroviny: Šípky, 500 g cuk­ru Postup: Šípky na mar­me­lá­du sbí­rá­me pev­né, nepře­mrz­lé. Každý roz­půlí­me nožem a zba­ví­me semen a chloup­ků vyprá­ním nej­lé­pe...

p3J2L7nsP6EuR1ylJhzk1cWQHE1rj7QyLRdnZjLT1E0C5uTUOQhhJ2wjNqV4r0IxtTtOvaM0

Rychlá hrnková bábovka

Rychlá hrn­ko­vá bábov­ka Má k vám dora­zit neče­ka­ná návště­va a vy zrov­na nemá­te doma nic ke kávě? Nevadí, tahle bábov­ka, u kte­ré se nemu­sí suro­vi­ny vážit, vám vytrh­ne trn z paty. Suroviny: 2 hrn­ky polo­hrubé mou­ky 1 hrnek cukr krys­tal 1 hrnek mlé­ka ½ hrn­ku ole­je 2 vej­ce 1 sáček vanil­ko­vé­ho cuk­ru 1 prá­šek...

20423882_10209189526927362_140511805790916242_o0

Polévka z dýně Hokkaido

Polévka z dýně Hokkaido Suroviny: 1 cibu­le 2 lží­ce oli­vo­vé­ho ole­je 500 g dýně Hokkaidó 750 ml vody sme­ta­na ke šle­há­ní (může být i zaky­sa­ná) mle­tý pepř sůl tro­cha výva­ru Postup: Na oli­vo­vém ole­ji lehce osma­ží­me nakrá­je­nou cibu­li.  Přisypeme nahru­bo nakrá­je­nou dýni Hokkaido (klid­ně i se slup­kou). Chvíli ores­tu­je­me a míchá­me. Poté pod­li­je­me hor­kou...

13730820_10206402122764000_1460330010049346467_o0

Domácí levandulový sirup (med)

Domácí levan­du­lo­vý med (sirup) Skvělá náhraž­ka sla­di­dla do kávy nebo čaje. Suroviny: 500 g levan­du­lo­vých natí v plném kvě­ty, 3 citró­ny, 3 sko­ři­ce vcel­ku, 1 a 12/ až 2 kg cuk­ru, 750 až 1000 ml vody Postup: Levanduli oplách­ne­me a vlo­ží­me do hrn­ce s vodou. Přidáme pokrá­je­né citró­ny, sko­ři­ci a dáme vařit. Po 20 minu­tách varu...

19260708_10208889799834372_9018515218765635845_n0

Levandulové sušenky

Levandulové sušen­ky Křehké sušen­ky s náde­chem levan­du­le, kte­ré si zami­lu­jí nejen děti, ale i dospě­lí. A nemu­sí­te mít strach, že něja­ké zby­dou, vždyc­ky se po nich zaprá­ší. Suroviny: 300 g más­la, 220 g krys­ta­lo­vé­ho cuk­ru, 2 vej­ce, 340 g hlad­ké mou­ky, 2 lží­ce levan­du­lo­vých kvít­ků Postup: V míse pro­mí­chá­me změk­lé más­lo a krys­ta­lo­vý cukr. Přidáme ušle­ha­né...

19577052_10208976016429733_455514822018262894_o0

Domácí borůvkový koláč

Domácí borův­ko­vý koláč (vždy se po něm doma zaprá­ší) Suroviny: 250 g polo­hrubé mou­ky, 125 g mouč­ko­vé­ho cuk­ru, 125 g  más­la, špet­ka soli, 1 vej­ce, lží­ce strou­han­ky Na žmo­len­ku: más­lo, cukr kru­pi­ce, hru­bá mou­ka a asi 1 l borůvek Postup: V míse smí­chá­me rukou polo­hru­bou mou­ku, cukr mouč­ku, špet­ku soli, změk­lé más­lo a vej­ce....