DSC05013 150x150

Bejeweled 3

Read more »
DSC02840 150x150

Virtua tennis 4

Read more »
vlcsnap 2015 03 18 14h54m39s199

Far Cry 4: DLC Valley of the Yetis – recenze

Tak vyšlo DLC pro Far Cry 4. Zajímavý balí­ček, co jsem si kou­pil. Ihned se mi líbil. Malý ost­růvek kolem hor ve vyso­kých horách. Čekaly mně nové dal­ší úko­ly...Read more »

Paws and Claws – Fantastic Pets

Únava: 6/10 Vlastní hod­no­ce­ní: 90% Výrobce: HTQ Žánr: simu­lá­tor Počet hrá­čů: kon­zo­le: 1-2, co-op 2 Lokalizace: ang­lič­ti­na Datum vydá­ní: 29.4.2011 Doporučený věk: od 7let Hru úvo­dem hod­no­tím vel­mi klad­ně,...Read more »
DSC02802 150x150

RIO

Vlastní hod­no­ce­ní: 40% Výrobce: HTQ Žánr: dět­ská par­ty hra Počet hrá­čů: kon­zo­le: 1-4 Lokalizace: ang­lič­ti­na Datum vydá­ní: 8.4.2011 Doporučený věk: od 7let Hra Rio mne veli­ce zkla­ma­la a úvo­dem napí­ši,...Read more »
Sega

Sonic & SEGA All-Stars Racing

Read more »
Rango

Rango

Read more »

EA Sports Active 2 Kinect ready

Celkové hod­no­ce­ní: 95% Index úna­vy: 10/10 (0 – žád­ná úna­va, 10 – po hra­ní už nemůžu sko­ro ani cho­dit) Grafika:       7/10 Hudba:        7/10 Atmosféra:...Read more »

Wall-E

Vlastní hod­no­ce­ní: 60% Žánr: Akční adven­tu­ra Výrobce: THQ Jazyk: ang­lič­ti­na Multiplayer: Ano Na úvod napí­ši, že hra nespl­ni­la mé oče­ká­vá­ní, ze začát­ku zkri­ti­zu­ji, že i když hra­je­te ve dvo­ji­ci Wall-E...Read more »

Harry Potter a Relikvie Smrti část 1 s podporou pro Kinect (Harry Potter and The Deathly Hallows Part 1)

Read more »

Lego Piráti z Karibiku (Lego Pirates of the Caribbean)

Read more »

Lego Harry Potter léta 1-4

Vlastní hod­no­ce­ní: 100% Výrobce: Disney Interactive Lokalizace: ang­lič­ti­na Datum vyda­ní: 25.6.2010 Počet hrá­čů: kon­zo­le 1-2, co-op 2 Tento titul je určen pře­de­vším pro děti a nad­šen­ce titu­lů lego. Hra je...Read more »

Top Spin 4

Vlastní hod­no­ce­ní: 100% Počet hrá­čů: kon­zo­le: 1-4, inter­net: 2-4 Žánr: spor­tov­ní Datum vydá­ní : 18.3.2011 Jazyk: ang­lic­ky Věk: od 3+ Na úvod napí­ši, že tuto hru hod­no­tím vel­mi klad­ně...Read more »
TheSims3

The Sims 3

Vlastní hod­no­ce­ní: 50% Výrobce: EAGAMES Žánr: simu­lá­tor Jazyk: Angličtina Začátkem si dovo­lím hned napsat, že hra pro kon­zo­ly xbox 360, mě vůbec neza­u­ja­la. Graficky hod­no­tím hru vel­mi zápor­ně k porov­ná­ní ceny...Read more »
rallyball1 300x174

KINECT ADVENTURES!

KINECT ADVENTURES! Celkový index úna­vy 2/3 (1- poho­da,  2- leh­ká bolest sva­lů dru­hý den, 3- vel­mi nároč­né) Hra Kinect Adventures!, je roz­dě­le­na do pěti dob­ro­druž­ství. Moje cel­ko­vé hod­no­ce­ní této...Read more »
n200911191153 0

Playboy: The Mansion

Kdo by nesly­šel o časo­pi­su Playboy? Krásné dív­ky, pení­ze, večír­ky a zába­va jako pra­cov­ní náplň. Pokud máte tuhle před­sta­vu, mož­ná se až tak nemý­lí­te. Faktem ovšem je, že i tohle muse­lo jed­nou...Read more »
n200908071232 Post mortem

Post Mortem - zpátky do minulosti

Francouzsko-kanadská spo­leč­nost Microids nejed­nou pro­ká­za­la, že umí. Z rodi­ny kva­lit­ních adven­tur, kte­ré při­ved­la na svět, bych chtěl jme­no­vat - Road to India, Syberia (1,2), Post Mortem a Still Life(1,2). V této recen­zi...Read more »
n200907311145 04

Mrtvé město - Mors omnia aequat

Jedná se o krát­kou fre­e­ware adven­tu­ru od týmu s názvem NihiliS.  Zaujala mě. Jestli stej­ně zapů­so­bí i na vás... Read more »
n200908010619 Still Life

Still Life

Road to India, Syberia, Post Mortem, Syberia 2. Co mají spo­leč­né­ho kro­mě žán­ru? Všechny pochá­ze­jí z díl­ny Microids a že to nejsou ama­té­ři, dodá­vat není tře­ba. Máte-li tedy dost času a něco...Read more »
n200907271203 Rh 3

Robin Hood: Legenda Sherwoodu

Středověk nemu­se­lo být špat­né mís­to k živo­tu. Hodně ovšem zále­že­lo na tom, ke kte­ré vrst­vě pat­ří­te. Obyčejní pod­da­ní měli čas­to život pod psa. Když neby­la vál­ka, byl mor, když ne...Read more »
n200907301143 SWAT 3

Kapitoly z herní historie - SWAT

Dnes, v době, kdy vět­ši­na hrá­čů má už dáv­no za sebou SWAT 4 i s data­dis­kem, si při­po­me­ne­me, jak to všech­no zača­lo.    Read more »
n200907261935 ST

Star Trek: Elite Force 2

Máte rádi Star Trek? Nemyslím tím zbož­ňo­vá­ní jed­not­li­vých hrdi­nů, pře­mě­ňo­vá­ní bytu na jed­nu z palub vesmír­né lodi, nadá­vá­ní náhod­ným ošk­li­vým kolemjdou­cím do Ferengů, ba ani nacvi­čo­vá­ní před zrca­dlem zve­dá­ní jed­no­ho...Read more »
n200905150944 1

Tomb Raider: Legend

Jeden z dílů popu­lár­ní her­ní série s hrdin­kou, kte­rá je víc obchod­ní znač­kou, než posta­vou ze hry. Vydáte se s ní za dal­ším dob­ro­druž­stvím?Read more »
n200905131037 BHD

Delta Force - Black Hawk Down: Team Sabre

Datadisk k váleč­né 3D akci Delta Force: Black Hawk Down od spo­leč­nos­ti Novalogic, kte­rý nabíd­ne dvě nové sin­glepla­ye­ro­vé kam­pa­ně.Read more »
n200904111234 1

Delta Force: Black Hawk Down

Hra je inspi­ro­vá­na udá­lost­mi z roku 1993 v Somálsku, a tak se řadí do tro­ji­ce děl, kte­rá o nich pojed­ná­vá. Dalším čle­nem týmu je stej­no­jmen­ný film od Ridleyho Scotta a kni­ha od Marka Bowdena.Read more »