Kritiky.cz > Pro ženy > Trendy
la

Bez šály se neobejde žádný muž

Šála je jed­ním z těch pán­ských doplň­ků, kte­rý slu­ší takřka kaž­dé­mu. Dokonale pod­trh­ne i vytvo­ří váš osob­ní styl. Bezvadně se hodí k ele­gant­ní­mu, spo­le­čen­ské­mu i vol­no­ča­so­vé­mu oble­če­ní. Šála není jen este­tic­ká, ale plní...Read more »
kabátky teplé elegantní

Zimní trendy, které si okamžitě zamilujete

Ještě si budeme muset nějakou dobu počkat na to, než přestaneme připomínat Eskymáky a konečně odložíme vrstvy oblečení. My si tak trochu zrekapitulujeme uplynulé chladné dny a podělíme se s vámi o to,...Read more »
pleť

Zamávejte se suchou pletí!

Jste „sušenkový“ typ? Patříte mezi typic­ké „sušen­ky”. Loupete se tak, že občas při­po­mí­ná­te hada, kte­rý se prá­vě chys­tá svlé­kat kůži, pleť vás pne a pálí. Dost mož­ná se vám taky...Read more »
preschool jaguar

Výlety s dětmi

Léto je v plném prou­du a mno­ho rodin vyrá­ží pozná­vat krá­sy čes­ké kra­ji­ny. S malý­mi dět­mi to ale může být kom­pli­ko­va­né – moc toho neu­jdou a s kočár­kem to pros­tě všu­de nejde,. Co s tím?...Read more »
nehet

Stále více populární umělé nehty

Lakování nehtů Klasické lako­vá­ní je fajn. Ale roz­či­lu­je vás odloup­nu­tý nehet v té nejmé­ně vhod­né chví­li? Důležité pra­cov­ní jed­ná­ní nebo schůz­ka, na kte­ré chce­te vypa­dat jed­no­du­še per­fekt­ně. A to nemluvě o tom,...Read more »
stock photo 19949384 louis vuitton bag

Předražená taška Louis Vuitton?

Taška Louis Vuitton Je milo­va­ná i nená­vi­dě­ná. (Co na té předra­že­né taš­ce máte?) Některé ji mají, někte­ré po ní tou­ží a někte­ré ji nema­jí a chtě­jí ji mnoh­dy nato­lik, že si nevá­ha­jí poří­dit...Read more »
hobo

Dámské kabelky - užitečné rady

Vždycky vás fascinovali kouzelníci schopní vytáhnout z klobouku králíka nebo pugét papírových růží? Dámská kabelka je na tom ještě lépe. Obvykle pojme polovinu bytu, dvě třetiny skříně, nákup a nezbytnosti pro...Read more »

Nejstylovější celebrity světa

Slova učí a pří­kla­dy táh­nou. Učíme vás už dosta­teč­ně dlou­ho, tak­že je nača­se dát sem taky něja­ký ten kon­krét­ní pří­klad. Nablýskaný svět slav­ných nás zkrát­ka baví. A od koho bys­te se...Read more »
parfém

Deset nejslavnějších parfémů pro dámy

Už jste našla tu svou vůni? Stále tápe­te? Časopis Harper’s Bazaar sesta­vil žeb­ří­ček dese­ti nej­kla­sič­těj­ších parfé­mů pro dámy. My vám ho při­ná­ší­me. Třeba vás inspi­ru­je, vybe­re­te si a bude to...Read more »
vlasy

Chcete trendy vlasy? Zde je návod!

  V devadesátých letech dámy hromadně utíkaly ke svojí kadeřnici s fotkou Jennifer Aniston a požadovaly účes „na Rachel”. Možná proslulý melír nosíte dodnes. A jaké vlasy budou vládnout letošnímu jaru? Časopis...Read more »