Kritiky.cz > Pro ženy > Trendy
word image

Je zima, tak co bychom si tedy na tento čas mohli koupit?

Jak prv­ní, co si urči­tě dámy kou­pí, je dám­ská zim­ní par­ka s kožíš­kem, kte­rá je oprav­du moc hezká. Má odní­ma­tel­nou kože­ši­nu s kapu­cí, je ze sto­pro­cent­ní bavl­ny a samo­zřej­mě ji lze prát...Read more »

Dress code - formální oblečení

Správné oblečení na danou příležitost Už se vám tahle situ­a­ce urči­tě někdy při­ho­di­la. Dostala jste pozván­ku na něja­kou význam­nou udá­lost. Kamarádka se vdá­vá nebo šlo tře­ba o pro­mo­ci vaše­ho mlad­ší­ho...Read more »
IMG 20201013 101409

Miluj svůj život 2021: Čas šancí...

Nad tím­to kalen­dá­řem mne kaž­dý rok napad­ne, jak obrov­ský dar s novým rokem vždy drží­me v rukou. Čas. Čas, kte­rý může­me věno­vat nej­lé­pe své­mu roz­vo­ji, tomu, abychom byli lep­ší­mi lid­mi pro...Read more »
typologie

Co je to typologie?

Už jsme vám lehce nastí­ni­li, že s barev­nou typo­lo­gií je dob­ré počí­tat. Co to vlast­ně je a k čemu vám to tedy bude? Čtěte a vní­mej­te nás dob­ře. Co je barevná typologie Kořeny...Read more »
zimni typ

A je tady neméně oblíbený zimní typ

Pryč od tlumených typů Tlumené typy jsme opus­ti­li. Plynule jsme se dosta­li k dal­ší­mu z dvo­ji­ce kon­trast­ních. Teplý pod­zim také má svůj chlad­ný pro­těj­šek. Je jím posled­ní kate­go­rie v rám­ci naše­ho roz­li­še­ní...Read more »
nehty 1

Pár zajímavých nápadů na zdobení nehtů

Jak mít zdravé nehty, protože jen takové můžou být krásné, to už jste se mohla dozvědět v našem předchozím článku. Chcete svoje nehty okrášlit ještě více? Podělíme se s vámi o rady...Read more »
barva

Barva roku 2016 zvolená americkou institucí

Pantone Color Institute je firma z amerického New Jersey. Jedná se v oblasti barev o respektovanou autoritu. Vážně je to možné, vaše okolí vás může respektovat i za něco takového, jako jsou barvy....Read more »
louboutin

Louboutin - luxusní dámská obuv

Boty jako boty, říkáte si možná. Ne tak docela. Některé obutí prostě nepřehlédnete. Určitě i vy jste si měla možnost někde všimnout těch s charakteristicky rudou podrážkou. Je opředena dokonce legendou,...Read more »

Modelky, které to mají v hlavě srovnané

Krásná a chyt­rá. No, to je oprav­du vra­žed­ná kom­bi­na­ce, že? Která z nás by tako­vá nechtě­la být. Světem kolu­jí tak troš­ku zlo­my­sl­né pomlu­vy, že krás­ná tvá­řič­ka je auto­ma­tic­ky pou­káz­ka na ne...Read more »
rtenka 1

Líčení nikdy nebylo tak trendy

Líčíte se při­bliž­ně od střed­ní ško­ly pořád stej­ně? Je čas do své­ho šmin­ko­vé­ho arze­ná­lu vpus­tit svě­ží vítr. Zahoďte čer­nou tuž­ku na oči, lin­ka na spod­ním víč­ku stej­ně neslu­ší prak­tic­ky...Read more »

Červená kabelka a červené boty?

Červená kabelka a červené boty? Když mám čer­ve­nou kabel­ku, musím k ní mít i čer­ve­né boty? Často může­me šoko­vat sami sebe, pro­to­že si vez­me­me tře­ba hně­dé boty z pří­rod­ní kůže a k tomu ble­dě mod­rou...Read more »
rtenka

Rudá rtěnka, parťák na všechno

Dovolte nám na úvod citovat titul knihy Ines de la Fressange. Její soubor rad a tipů ze světa módy nese název Se šarmem Pařížanky. I k nám do ulic v srdci střední Evropy...Read more »
hodinky

Hodinky jako výborný módní doplěk

Nemáte rádi přeplácané věci? Moc si nepo­tr­pí­te na nej­růz­něj­ší blýskát­ka... Smýšlíte spí­še prak­tic­ky, a tak vám kila zla­ta či stří­b­ra na rukou nebo krku více pře­ká­že­jí, než děla­jí radost. My máme...Read more »
toka

Klobouky a čepice - užitečné rady

Nosíte čepice, klobouky, čapky atd.? Ne? Zapomeňte na větu: „Když mně ale nesluší.” My vás přesvědčme, že ve světě pokrývek hlavy si zaručeně vybere každá z vás. Toka Pod tím­to...Read more »

Nejslavnější módní návrháři

Točí se vám z těch všech slo­vut­ných jmen, kte­rá kaž­do­roč­ně před­sta­vu­jí své nej­no­věj­ší kolek­ce, už hla­va? Některé posta­vy význam­ným způ­so­bem svět módy ovliv­ňu­jí a jejich poči­ny pak celou sezó­nu rezo­nu­jí i naši­mi...Read more »
tangle

Tangle teezer - speciálně vyvinutý kartáč

Tangle teezer je speciálně vyvinutý kartáč. Má ho na svědomí profesionální kadeřník Shaun P. Co Tangle teezer umí a co jsou líbivé marketingové fráze? Je to opravdu taková bomba? Vyzkoušeli jsme...Read more »
sako

5 pravidel pro nošení saka a blejzru s džíny

5 pravidel pro nošení saka a blejzru s džíny Ukážeme si pět pra­vi­del pro noše­ní saka s dží­ny. Možná si říká­te, že nikdy nemů­že­me zkom­bi­no­vat tyto dvě věci dohro­ma­dy, ale je pár...Read more »
dres

Pánský sportovní dres

Jsou vůbec tako­vé pán­ské spor­tov­ní dre­sy k něče­mu? No samo­zřej­mě, že ano! Účelem tako­vé­ho spor­tov­ní­ho dre­su je snad­né roz­li­še­ní hrá­čů ať už jed­no­ho či dru­hé­ho druž­stva. Pokud se jed­ná o klu­bo­vý dres,...Read more »
ck

Tipy na nejlepší módní hodinky

Proslulé Rolexky nepo­chyb­ně zná­te. Rolex je svě­tozná­mý výrob­ce hodi­nek, sym­bol luxu­su, jak jinak, než ze Švýcarska. Za ty nej­draž­ší mode­ly ovšem utra­tí­te i více než mili­on a půl korun. My se...Read more »
vzory kombinovani mixovani fashion

Zásady módy, které by měl dodržovat snad každý člověk

Móda je opředena řadou léty tradovaných pouček, které se drží úporněji než pýr plazivý. Některé jsou velmi užitečné a časem prověřené. Jiné patří mezi tmářská dogmata. Takže, na co můžete...Read more »
oblek 1496736340

TOP 5 doplňků obleku

Mít styl není pou­ze o oble­ku, dob­ře zvo­le­né koši­li a správ­ně sla­dě­né kra­va­tě, ale i o vhod­ně zvo­le­ných dopl­ň­cích. Milí muži, i když k tomu máte zce­la při­ro­ze­ný sklon, nepod­ce­ňuj­te moc detai­lů, pro­to­že váš styl...Read more »
elegantni 1

Najděte ten pravý elegantní styl oblékání

Elegantní styl oblékání Vzhledem k tomu, že jsem spo­ko­je­ná se svým svrch­ním odě­vem, zůstá­vám “své­mu” e-shopu věr­ná i v pří­pa­dě výbě­ru nové dám­ské moder­ní halen­ky, dám­ských spo­le­čen­ských šatů, i svých oblí­be­ných dám­ských dží­no­vých...Read more »
maxmara

Je důležité mít svůj styl?

Má každé oblečení svůj styl? Bylo by moc hez­ké, kdy­by kaž­dé oble­če­ní mělo svůj vlast­ní styl, ale ono to tak bohu­žel ve vět­ši­ně pří­pa­dů není. Většinou zále­ží na fir­mě...Read more »
kosile

Bílá košile na tři způsoby

Bílou košili potřebuje ve svém šatníku nejen váš partner. Cestu si našla i k dámám. Není divu, sluší všem, bez ohledu na věk, míry nebo příležitost. Ještě ji nemáte? Bílá košile...Read more »
bokovky

Populární oblečení, u kterého jste si mysleli, že se už nevrátí

Není nic star­ší­ho než vče­rej­ší novi­ny, jak pra­ví ústy kla­si­ka pro­slu­lý žur­na­lis­tic­ký bon­mot. A než loň­ské žha­vé tren­dy, doda­li bychom my. Móda pat­ří ke krás­kám poně­kud leh­čích mra­vů, věr­nost jí...Read more »
podzimni typ

A jsme u typu podzimního

Přesun k podzimnímu typu Plynule se pře­su­ne­me k výraz­ným kon­trast­ním typům. Podzimní typ je prv­ním z této dvo­ji­ce, kte­rý si před­sta­ví­me. Dokonalým pod­zi­mem je tře­ba slav­ná „zou­fal­ka” s typic­ky ohni­vou hří­vou Marcia Cross....Read more »
elegantni

Elegantní nebo nekonvenční styl?

Elegantní nebo nekonvenční styl? Stalo se vám někdy, že jste potka­la ele­gant­ně oble­če­nou dámu ve vypa­so­va­ných šatech, ani ne krát­kých ani ne dlou­hých s krás­ný­mi decent­ní­mi až roman­tic­ký­mi doplň­ky, ale...Read more »
bryle

Ray-Ban jako výrobce brýlí

Výrobce brýlí Ray-Ban je svě­to­vě patr­ně nej­pro­slu­lej­ší výrob­ce brý­lí. Prodává jak mode­ly dioptric­ké a pro ty z nás, kte­ré by si chtě­ly dopřát brý­le jako pou­hý mód­ní dopl­něk, také slu­neč­ní. Historie...Read more »
color

Color blocking - fenomén už od šedesátek

Už jste slyšela o fenoménu color blockingu? Color blocking je trendy již od šedesátých let. Takže to rozhodně není nejnovější pojem z hlav módních návrhářů, ale je tu s námi poměrně dlouho....Read more »
heart breaker 1314312

Všemi oblíbené i nenáviděné podpatky

Říkala občas i vaše babič­ka: „Trp, pará­do,”? Časté noše­ní bot na extrém­ně vyso­kých jehlách nepro­spí­vá nejen vašim nohám, ale vlast­ně celé­mu tělu. Nepohodlnost Když tako­vé obu­tí nosí­te, de fac­to sto­jí­te...Read more »
handbag 1230970

Máte rádi různé módní doplňky?

Nosíte doplň­ky? Ne? My vás to nau­čí­me. A to rov­nou od těch nej­po­vo­la­něj­ších. Co bude hitem během jara v roce 2016, o tom má kul­tov­ní časo­pis Vogue dáv­no jas­no. Takže? 1. obrovské náušnice...Read more »
nehty

Krásné nehty za každých okolností

Toužíte po opravdu krásných nehtech jako z katalogu? Ať se snažíte, jak chcete, tak se vám ale lámou a třepí? Podíváme se na to, jak můžete svým nehtům pomoci. Mechanické poško­ze­ní To...Read more »
hlavni seda mikina

Originální mikina vás odliší

Při výbě­ru oble­če­ní kaž­dý dbá na něco jiné­ho. Někdo chce sply­nout s davem, jiný chce vyční­vat a někdo to vůbec neře­ší a bere si na sebe přes­ně to, jak se aktu­ál­ně cítí, nebo...Read more »
kovboj

Pár rad, jaké boty se hodí na jaro

Už jsme vám řekli, co se bude nosit letos na jaře. A co si obout? I v tom už mají návrháři jasno. Kultovní Vogue se podívala i na trendy, kterými si tedy svoje...Read more »
nausnice

Šperky a trendy dnešních let

Šperky milu­je­te. Není na obzo­ru zrov­na žád­ný muž, kte­rý by vás zahr­no­val zla­tem a dra­hý­mi kame­ny? Kupte si pros­tě něja­kou tu blýs­ka­vou drob­nost pro radost sama. A nemu­sí­te kvů­li ní navíc...Read more »

Návod na vlasy snů

Lesklé a bohaté vlasy chceme všechny Pravděpodobně kaž­dá žena si pře­je mít lesklou a boha­tou hří­vu. Jenže co nadě­lat, když vaše kšti­ce váž­ně neo­plý­vá para­me­t­ry jako z rekla­my na šam­pon? Máte pros­tě...Read more »

Suché vlasy? Víme, jak na to!

Matné a suché vlasy Máte vla­sy suché a mat­né? A tou­ží­te po lesk­lých, přes­ně tako­vých, kte­rý­mi lad­ně poha­zu­jí model­ky v tele­viz­ních spo­tech? Není to zase tak nedo­sa­ži­tel­ný sen, ačko­li nemá­te pro ruce počí­ta­čo­vé vylep­še­ní...Read more »
pásek 1496736903

Znáte všechny pánské doplňky?

Doplňky dopl­ňu­jí a spo­lu­vy­tvá­ří koneč­ný dojem out­fi­tu. Dělají out­fit jedi­neč­ným a ori­gi­nál­ním. Doplňky vysti­hu­jí vaši osob­nost, soci­ál­ní zařa­ze­ní i to, co máte rádi. Zabraňují nudě. Správné pán­ské doplň­ky při­tom musí spl­ňo­vat hned...Read more »
košile

Nadčasové trendy pro muže

Mužská móda pod­lé­há tren­dům úpl­ně stej­ně jako ta pro něž­nou polo­vi­nu lid­stva. Ale musí­me uznat, že jen zlo­mek výstřel­ků opus­tí mola a uchy­tí se v běž­ném živo­tě. Pánové jsou zkrát­ka svým...Read more »
pánská móda

Pánská móda aneb co nesmí chybět v pánském šatníku

Dosud jsme se obraceli hlavně k našim čtenářkám. Ale nezapomínáme ani na pánské osazenstvo, které touží držet krok s nejnovějšími módními trendy. Co se bude nosit během letošního roku? My vám...Read more »
ležérní

Máte pocit, že vám doplňky a šperky nesluší?

Sebekritické ženy Ženy jsou zná­mé tím, že vní­ma­jí kaž­dou ženu, kte­rá oko­lo nich pro­jde mno­hem hezčí než jsou ony samy. Mají ten­den­ci vidět samy sebe dale­ko hůř než ve...Read more »
kšiltovka

Doplňky pro muže v roce 2016

Na pány jsme pochopitelně nezapomněli. S trendy v oblasti oblékání už jsme vás seznámili. Teď jsou na řadě doplňky. Kšiltovky Máme pocit, že návr­há­ři si letos oprav­du oblí­bi­li módu deva­de­sá­tých let....Read more »

Nejbláznivější trendy líčení

Ráda se líčí­te a nebo­jí­te se expe­ri­men­to­vat? Řasenka, make-up, tro­chu tvá­řen­ky a decent­ní růžo­vá rtěn­ka, to není nic pro vás? A troufla bys­te si na něco z naše­ho sezna­mu nej­bláz­ni­věj­ších líčí­cích tren­dů? Ano?...Read more »

Tiffany aneb šperkařská značka

Značka Tiffany byla zalo­že­ná v newy­or­ském Brooklynu už v roce 1837. Za jejím vzni­kem sto­jí dva páno­vé - John B. Young a Charles Tiffany, jehož jmé­no spo­leč­nost dodnes nosí. Nejen šperky naleznete...Read more »
jarní typ

Jarní typ? Proč ne.

Úvod do článku V tom­to člán­ku se podí­vá­me na prv­ní typ, kte­rým je jaro. Ukážeme si jeho cha­rak­te­ris­ti­ku, zamě­ří­me se na to, co zástup­ky­ním jar­ní­ho typu slu­ší a také se...Read more »

Časopisy tvořící svět módy

Už mno­ho­krát jsme se tu odvo­la­li na nej­růz­něj­ší (zahra­nič­ní) mód­ní peri­o­di­ka. Čtou je čte­nář­ky po celém svě­tě a model­ky sní o tom, že se dosta­nou na jejich titul­ní strán­ku. Pojďte se s námi...Read more »
modelka

Modelky, které se projeví v budoucnu

Známých jmen se ve svě­tě mode­lin­gu už pár pohy­bu­je. A s kým bude­me muset do budouc­na počí­tat? Komu mód­ní exper­ti před­po­ví­da­jí hvězdou dráhu nejen v letoš­ním roce? Pojďte se s námi podí­vat na...Read more »
la

Bez šály se neobejde žádný muž

Šála je jed­ním z těch pán­ských doplň­ků, kte­rý slu­ší takřka kaž­dé­mu. Dokonale pod­trh­ne i vytvo­ří váš osob­ní styl. Bezvadně se hodí k ele­gant­ní­mu, spo­le­čen­ské­mu i vol­no­ča­so­vé­mu oble­če­ní. Šála není jen este­tic­ká, ale plní...Read more »
kabátky teplé elegantní

Zimní trendy, které si okamžitě zamilujete

Ještě si budeme muset nějakou dobu počkat na to, než přestaneme připomínat Eskymáky a konečně odložíme vrstvy oblečení. My si tak trochu zrekapitulujeme uplynulé chladné dny a podělíme se s vámi o to,...Read more »
pleť

Zamávejte se suchou pletí!

Jste „sušenkový“ typ? Patříte mezi typic­ké „sušen­ky”. Loupete se tak, že občas při­po­mí­ná­te hada, kte­rý se prá­vě chys­tá svlé­kat kůži, pleť vás pne a pálí. Dost mož­ná se vám taky...Read more »
Stránka načtena za 1,78696 s | počet dotazů: 170 | paměť: 31033 KB. | 11.04.2021 - 19:54:59