Kategorie: Oslavy

0620

ČARODĚJNICE NA STŘÍŽKOVĚ

V sobo­tu 30. 4. 2016 poča­sí přá­lo i návštěv­ní­kům akce nazva­né Pálení čaro­děj­nic a sta­vě­ní máj­ky na Střížkově. Snad pro­to se v par­ku Václavka sešli v tak hoj­ném počtu. K rados­ti pořa­da­te­lů ze Spolku za vese­lej­ší Střížkov je toto setká­ní stá­le oblí­be­něj­ší a poma­lu se stá­vá tra­di­cí. Zavítaly sem děti v dopro­vo­du rodi­čů či pra­ro­di­čů a spo­lu s kama­rá­dy si uží­va­ly jar­ní­ho...

Autor: