1909

Piráti z Karibiku 3: Na konci světa - předobjednávka

Třetí hra na moti­vy popu­lár­ní pirát­ské série při­chá­zí s podti­tu­lem Na kon­ci svě­ta - mís­to posled­ní bitvy, kde se kapi­tán Jack Sparrow, kovář Will a jeho druž­ka Elizabeth utka­jí se vše­mi...Read more »
1698

Over The Hedge (Za plotem) - předobjednávka

Over The Hedge je dob­ro­druž­ná hra na moti­vy tou­žeb­ně oče­ká­va­né­ho fil­mu od DreamWorks Animation Za plo­tem. PC hra vám při­ná­ší zbru­su nové dob­ro­druž­ství, kte­ré ve fil­mu nena­jde­te. V kůži mýva­la RJ,...Read more »
1711

Walt Disney: Auta - předobjednávka

Blesk McQueen je skvě­lé závod­ní auto, kte­ré jako nejmlad­ší v his­to­rii vyhrá­lo závod o slav­ný Zlatý píst.McQueen se účast­ní závo­du přes Kalifornii, kde se o hlav­ním vítě­zi roz­ho­du­je vylu­čo­va­cí for­mou. Zabloudí a pro­pad­ne...Read more »
1618

Doba ledová 2: Obleva

V této akč­ní adven­tu­ře z pohle­du 3. oso­by se vra­ce­jí zná­mí hrdi­no­vé, na něž čeká zbru­su nové ledo­vé dob­ro­druž­ství! Ledovce začí­na­jí tát a Manny, Sid a Diego se pokou­ší unik­nout z údo­lí, kte­ré bude...Read more »
1421

Peter Jacksons King Kong - hra

Jde vlast­ně o dvě hry v jed­né - bude­te totiž ovlá­dat jak hlav­ní­ho lid­ské­ho hrdi­nu Jacka Driscolla ve first-person akci, tak vele­o­pa při third-person pohle­du kame­ry. Zatímco Jack a jeho dva spo­leč­ní­ci si...Read more »

Alexander - PC HRA

Vžijte se do role Alexandra Velikého, jed­no­ho z nej­lep­ších stra­té­gů vůbec. Velte armá­dám o počtu až 64.000 jed­no­tek ve vel­ko­le­pých bitvách na sou­ši i na moři. Co kdy­by…? Bojujte pro­ti Alexandrovi a změň­te...Read more »

Lord of the Rings: Battle for the Middle Earth

Obdivovatelé fan­tas­tic­ké říše Středozemě, je tu pro vás nová hra, kte­rá vás tam zave­de. A nejen to, jak už samot­ný název hry napo­ví­dá - The Lord of the Rings: The...Read more »
1138

Shrek 2: The Game

Read more »

Harry Potter a Vězeň z Azkabanu - PC HRA

Komu uča­ro­val Harry Potter, vychut­ná si jeho dal­ší dob­ro­druž­ství v akč­ní adven­tu­ře Harry Potter a Vězeň z Azkabanu. Ve výhle­du ze tře­tí oso­by se bude­te moci ujmout role nejen Harryho, ale i jeho...Read more »

Scooby Doo : Prokletí Sfingy - HRA

Scooby-Doo s kama­rá­dy na vás čeka­jí v novém tajem­ném dob­ro­druž­ství, plném smí­chu a roš­ťá­ren! Scooby-Doo s celou par­tou ces­tu­jí do Egypta, aby navští­vi­li sestře­ni­ci Velmy – Thelmu, egyp­to­lož­ku. Po pří­jez­du však zjis­tí, že Thelma...Read more »

Piráti Karibiku - PC HRA

Piráti Karibiku je akč­ní pirát­ské RPG. V roli kapi­tá­na Nathaniela Hawka při­jíž­dí­te do měs­teč­ka na ost­rov Oxbay. Prostředí této brit­ské kolo­nie s taver­na­mi, obchůd­ky..Read more »
Stránka načtena za 2,59580 s | počet dotazů: 162 | paměť: 27668 KB. | 27.01.2021 - 18:12:02