jv4q3sWs8wE

The Filmmakers @ KVIFF 2018: Closing ceremony

Read more »
3Ha sDXobnA

The Filmmakers @ KVIFF 2018: Interview with Adina Pintilie

Read more »
film 8211 je mi jedno e vstoup me do d jin jako barba i zv t zil ve varech aC5ivs9Soc

Tento film zvítězil ve Varech

Křišťálový glo­bus zís­kal na 53. roč­ní­ku MFF KV rumun­ský film Je mi jed­no, že vstou­pí­me do dějin jako bar­ba­ři.  Rumunský reži­sér Radu Juhe nato­čil film o ženě, per­for­mer­ce, kte­rá při­pra­vu­je rekon­struk­ci...Read more »
GEyuLwOpFDY

The Filmmakers @ KVIFF 2018: Interview with Robert Pattinson

Read more »
Wjq heXCUyM

The Filmmakers @ KVIFF 2018: Interview with Rory Cochrane

Read more »
TayL9fQ22hI

The Filmmakers @ KVIFF 2018: Interview with Valeria Bertucelli

Read more »
zkxIg5yed9k

The Filmmakers @ KVIFF 2018: Interview with Shahram Mokri

Read more »
RnfX ag 3a4

The Filmmakers @ KVIFF 2018: Interview with Mark Cousins

Read more »
33A13tOrKHE

The Filmmakers @ KVIFF 2018: Interview with Peter Brunner

Read more »
aOMIbM 7 g

The Filmmakers @ KVIFF 2018: Interview with Barry Levinson

Read more »
NoUFfm4kb04

The Filmmakers @ KVIFF 2018: Interview with Sergei Loznitsa

Read more »
Y6ZdfvN QgE

The Filmmakers @ KVIFF 2018: Interview with Terry Giliam and Joana Ribeiro

Read more »
3AHdVrleTGI

The Filmmakers @ KVIFF 2018: Interview with Rachel Shenton and Chris Overton

Read more »
aC5ivs9Soc

The Filmmakers @ KVIFF 2018: Interview with Radu Jude

Read more »
UwqO94o18tY

The Filmmakers @ KVIFF 2018: Interview with Andrew Bujalski

Read more »
FGpteCeazio

The Filmmakers @ KVIFF 2018: Interview with Audrius Stonys

Read more »
aC7usePWbYs

The Filmmakers @ KVIFF 2018: Interview with Luke Sullivan

Read more »
gFs3wESU 2k

The Filmmakers @ KVIFF 2018: Interview with David Zellner

Read more »
KKQlNm5gcwA

The Filmmakers @ KVIFF 2018: Interview with Mohamed Ben Attia

Read more »
Z3YpQw1spUc

The Filmmakers @ KVIFF 2018: Interview with Joseph Madmony / Rozhovor s Josephem Madmonym

Read more »
w7vyIIrHJmE

The Filmmakers @ KVIFF 2018: Interview with Richard Linklater

Read more »
PDk3gjUKzG4

The Filmmakers @ KVIFF 2018: Interview with Ali Abbasi

Read more »
imehfOFrTYU

The Filmmakers @ KVIFF 2018: Interview with Darya Zhuk

Read more »
iaDnLLnBJ8g

The Filmmakers @ KVIFF 2018: Opening Ceremony / Slavnostní zahájení

Read more »
vAxHjRQvu U

The Filmmakers @ KVIFF 2018: Interview with Tim Robbins / Rozhovor s Timem Robbinsem

Read more »
MCkenz

HEREČKA THOMASIN HARCOURT MCKENZIOVÁ UVEDE NA FESTIVALU SNÍMEK BEZE STOP

Mladá novozéland­ská hereč­ka Thomasin Harcourt McKenziová, pova­žo­va­ná za jeden z nej­vět­ších sou­čas­ných herec­kých pří­sli­bů, před­sta­ví na letoš­ním kar­lo­var­ském fes­ti­va­lu film Beze stop (Leave No Trace, 2018), reži­sér­ky Debry Granikové, jejíž...Read more »