Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Krátké aktuality
Surv

Boj o přežití pokračuje. Voyo uvede australskou verzi reality show Survivor.

Reality show Survivor Česko & Slovensko spě­je do své­ho vel­ké­ho finá­le, kte­ré odstar­tu­je v pátek 6. květ­na ve 20:20 na obra­zov­kách TV Nova. Na jeho kon­ci bude znám vítěz, kte­rý si...Read more »
[UN] Assassin’s Creed Valhalla: Dawn of Ragnarök’s Mythic Inspiration - Flying Raven Img

Assassin’s Creed Valhalla: Ragnarök: mýtická inspirace Dawn of Ragnarök

10. břez­na Assassin’s Creed Valhalla při­chá­zí pří­běh zká­zy s Dawn of Ragnarök, nej­vět­ším roz­ší­ře­ním v his­to­rii série. S pomo­cí Valky se Eivor opět pono­ří do Odinových vzpo­mí­nek, když se bůh vydá­vá na nebez­peč­nou...Read more »
FCDLC

Třetí epizoda DLC ke hře Far Cry 6, Joseph: Collapse

Joseph: Collapse, tře­tí a posled­ní vel­ká kapi­to­la DLC pro Far Cry 6, je nyní k dis­po­zi­ci a umož­ňu­je vám hrát jako nelí­tost­ný vůd­ce kul­tu Far Cry 5, Joseph „Otec“ Seed, když se...Read more »
RRR

Hra Riders Republic zdarma 10.-14. února, akce Prada a sportovní kolekce k dispozici.

Od dneš­ní­ho dne při­chá­zí Prada do Riders Republic s novou akcí, znač­ko­vým oble­če­ním, vyba­ve­ním a dal­ší­mi novin­ka­mi. A pokud jste se do masiv­ní­ho mul­tipla­ye­ro­vé­ho dob­ro­druž­né­ho spor­tov­ní­ho hřiš­tě ješ­tě nevrh­li, může­te si hru...Read more »
All 1

Nová mise inspirovaná Rambem ve hře Far Cry 6 je již k dispozici

Far Cry 6 při­ná­ší dal­ší par­ty­zán­ský obsah pro své jaran­ské rebe­ly, kte­ří tou­ží po masa­k­ru ve sty­lu 80. let. Nová mise nazva­ná „All the Blood“ vzdá­vá hold prv­ním třem fil­mům ze...Read more »
PugB

PUBG: BATTLEGROUNDS nyní zdarma ke hraní

Ale než se do hry pono­ří­te, při­po­meň­te si na chví­li důle­ži­té infor­ma­ce o free-to-play, kte­ré jsou uve­de­ny níže a kte­ré vám pomo­hou zís­kat co nej­lep­ší záži­tek z batt­le roya­le. Aktualizace pro Free-to-Play...Read more »
Pagan

Far Cry 6 - Pagan: DLC Control je již na světě!

 Dnes se dočká­me dal­ší­ho roz­ší­ře­ní hry Pagan: Control! Majitelé Season Passu a hrá­či, kte­ří si DLC zakou­pi­li samo­stat­ně, se mohou oka­mži­tě pono­řit do mys­li Pagana Mina. Hráči na PC si mohou...Read more »
obrazek 2021 12 18 213040

Hráči Far Cry 6 se mohou spojit s Dannym Trejem v bezplatných crossover misích

Společnost Ubisoft® ozná­mi­la, že pro hrá­če hry Far Cry 6 jsou nyní k dis­po­zi­ci dvě bez­plat­né cros­so­ve­ro­vé mise s Dannym Trejem. Od 16. pro­sin­ce se hrá­či Far Cry 6 budou moci spo­jit...Read more »
AsCr

Assassin’s Creed Odyssey a Valhalla crossover

Pro fanouš­ky série her Assassin’s Creed vyšel cros­so­ver, kte­rý spo­ju­je nej­no­věj­ší hry série t.j. Assassin’s Creed Odyssey a   Assassin’s Creed Valhalla. Přinášíme rych­lý návod, jak spus­tit úko­ly cros­so­ver v těch­to...Read more »

# V SEBEVRAŽEDNÉM ODDÍLU JAMESE GUNNA SE MOHL OBJEVIT SUPERMAN Režisér a scenárista James Gunn (Strážci Galaxie 1-3, Se...

# V SEBEVRAŽEDNÉM ODDÍLU JAMESE GUNNA SE MOHL OBJEVIT SUPERMAN Režisér a sce­náris­ta James Gunn (Strážci Galaxie 1-3, Sebevražedný oddíl/2021) pro­zra­dil, že ho láka­la myš­len­ka, že by se v jeho Sebevražedném...Read more »

# ZÁSADNÍ ZMĚNA OHLEDNĚ NOVÉHO FLASHE GORDONA Před 2 roky studio Disney najmulo Taiku Waititiho (Thor: Ragnarok, Kr...

# ZÁSADNÍ ZMĚNA OHLEDNĚ NOVÉHO FLASHE GORDONA Před 2 roky stu­dio Disney najmu­lo Taiku Waititiho (Thor: Ragnarok, Králíček Jojo), aby napsal a násled­ně reží­ro­val nové­ho ani­mo­va­né­ho Flashe Gordona. Nyní ovšem...Read more »

# NOVINKA WESE ANDERSONA NABRALA DALŠÍ VÝRAZNÉ JMÉNO V chystané novince režiséra a scenáristy Wese Andersona (Život pod...

# NOVINKA WESE ANDERSONA NABRALA DALŠÍ VÝRAZNÉ JMÉNO V chys­ta­né novin­ce reži­sé­ra a sce­náris­ty Wese Andersona (Život pod vodou, Fantastický pan Lišák, Až vyjde měsíc, Grandhotel Budapešť) si kro­mě Tildy...Read more »

# První pohled na královnu Alžbětu II. v podání Imeldy Staunton v 5. sérii seriálu Koruna.

# První pohled na krá­lov­nu Alžbětu II. v podá­ní Imeldy Staunton v 5. sérii seri­á­lu Koruna.Read more »

# Ve věku 82 let zemřela španělská herečka Pilar Bardem, mimo jiné také matka herce Javiera Bardema.

# Ve věku 82 let zemře­la špa­něl­ská hereč­ka Pilar Bardem, mimo jiné také mat­ka her­ce Javiera Bardema.Read more »

# Ve věku 81 let zemřel slovenský herec a režisér Milan Lasica.

# Ve věku 81 let zemřel slo­ven­ský herec a reži­sér Milan Lasica.Read more »

# Ve věku 75 let zemřel herec Charles Robinson. *Příčina smrti: Selhání orgánů kvůli dlouhodobé nemoci*

# Ve věku 75 let zemřel herec Charles Robinson. *Příčina smr­ti: Selhání orgá­nů kvů­li dlou­ho­do­bé nemo­ci*Read more »

# JOHN WICK 4 ZNÁ SVÉHO ZÁPORÁKA V Johnu Wickovi 4 by měl hlavního protivníka Johna Wicka ztvárnit Marko Zaror.

# JOHN WICK 4 ZNÁ SVÉHO ZÁPORÁKA V Johnu Wickovi 4 by měl hlav­ní­ho pro­tiv­ní­ka Johna Wicka ztvár­nit Marko Zaror.Read more »

# REŽISÉR DVOJEK TRONA A TOP GUN NATOČÍ ADAPTACI GRAFICKÉHO ROMÁNU Režisér Joseph Kosinski (Tron: Legacy, Nevědomí, Top...

# REŽISÉR DVOJEK TRONA A TOP GUN NATOČÍ ADAPTACI GRAFICKÉHO ROMÁNU Režisér Joseph Kosinski (Tron: Legacy, Nevědomí, Top Gun: Maverick) nato­čí pro stu­dio Warner Bros. adap­ta­ci gra­fic­ké­ho romá­nu Chariot. Scénář...Read more »

Ve věku 75 let zemřel herec Zdeněk Mucha.

Ve věku 75 let zemřel herec Zdeněk Mucha.Read more »

# O BUDOUCNOST RED GUARDIANA JE ZÁJEM Režisérka Cate Shortland (Black Widow) projevila zájem o to, aby se postava Ale...

# O BUDOUCNOST RED GUARDIANA JE ZÁJEM Režisérka Cate Shortland (Black Widow) pro­je­vi­la zájem o to, aby se posta­va Alexeie Shostakova/Red Guardiana (David Harbour) dočka­la vlast­ní­ho fil­mu. Sám Harbour poté...Read more »

# První fotky z placu Transformers 7: Rise of the Beasts.

# První fot­ky z pla­cu Transformers 7: Rise of the Beasts.Read more »

Ve věku 75 let zemřel herec Ladislav Potměšil.

Ve věku 75 let zemřel herec Ladislav Potměšil.Read more »

A post from Tom Bejvl

Read more »

# Víkendové tržby 9 - 11. 7. 2021: Na prvním místě Black Widow s 80 miliony dolarů. Marvel se vrátil do kin a celosvěto...

# Víkendové trž­by 9 - 11. 7. 2021: Na prv­ním mís­tě Black Widow s 80 mili­o­ny dola­rů. Marvel se vrá­til do kin a celo­svě­to­vě se na film výraz­ně cho­di­lo. I když pořád v pan­de­mic­kých pod­mín­kách....Read more »

# První celý pohled na záporáka Starra v Sebevražedném oddílu.

# První celý pohled na zápo­rá­ka Starra v Sebevražedném oddí­lu.Read more »
I2muTEH0efY

# POKRAČOVÁNÍ LIGY SPRAVEDLNOSTI VZNIKNE..... TAK TROCHU Podcast LightCast realizuje projekt s názvem The Dreamscapes of...

# POKRAČOVÁNÍ LIGY SPRAVEDLNOSTI VZNIKNE..... TAK TROCHU Podcast LightCast rea­li­zu­je pro­jekt s názvem The Dreamscapes of Justice League: A Motion Comic. Dle původ­ních sto­ry­bo­ar­dů Zacka Snydera, Jima Lee a Geoffa Johnse pro...Read more »

# MARVEL CHYSTÁ VÍCE ANIMOVANÝCH SERIÁLŮ Výkonná producentka Marvel Studios Dana Vasquez-Eberhardt prozradila, že nadch...

# MARVEL CHYSTÁ VÍCE ANIMOVANÝCH SERIÁLŮ Výkonná pro­du­cent­ka Marvel Studios Dana Vasquez-Eberhardt pro­zra­di­la, že nad­chá­ze­jí­cí seri­ál What If...? bude tepr­ve prv­ním ani­mo­va­ným seri­á­lem z mno­ha, kte­ré Marvel Studios chys­tá.Read more »
fFwnqaCAsf8

Teaser trailer na 2. sérii Zaklínače. https://www.youtube.com/watch?v=fFwnqaCAsf8&ab_channel=NetflixAsia

Teaser trai­ler na 2. sérii Zaklínače. https://www.youtube.com/watch?v=fFwnqaCAsf8&ab_channel=NetflixAsiaRead more »

# PAUL VERHOEVEN SE DO DŮCHODU NECHYSTÁ, KROMĚ ŠPIONÁŽNÍHO FILMU MOŽNÁ VZNIKNE I NETRADIČNÍ POJETÍ JEŽÍŠE KRISTA Režisér *...

# PAUL VERHOEVEN SE DO DŮCHODU NECHYSTÁ, KROMĚ ŠPIONÁŽNÍHO FILMU MOŽNÁ VZNIKNE I NETRADIČNÍ POJETÍ JEŽÍŠE KRISTA Režisér Paul Verhoeven (RoboCop, Total Recall, Základní instinkt, Hvězdná pěcho­ta) se ve svých...Read more »

# KDO SI ZAHRAJE MARLONA BRANDA V SERIÁLU O NATÁČENÍ KMOTRA? V seriálu The Offer, který bude pojednávat o natáčení kult...

# KDO SI ZAHRAJE MARLONA BRANDA V SERIÁLU O NATÁČENÍ KMOTRA? V seri­á­lu The Offer, kte­rý bude pojed­ná­vat o natá­če­ní kul­tov­ní­ho Kmotra Francise Forda Coppoly si Marlona Branda, před­sta­vi­te­le Vita Corleoneho zahra­je...Read more »

Hlavní roli v adaptaci dětské knížky Lyle, Lyle Crocodile ztvární Javier Bardem, detaily o jeho roli známé nejsou.

Hlavní roli v adap­ta­ci dět­ské kníž­ky Lyle, Lyle Crocodile ztvár­ní Javier Bardem, detai­ly o jeho roli zná­mé nejsou.Read more »

# JAVIER BARDEM V ADAPTACI DĚTSKÉ KNÍŽKY Hlavní roli v adaptaci dětské knížky Lyle, Lyle Crocodile ztvární Javier Bar...

# JAVIER BARDEM V ADAPTACI DĚTSKÉ KNÍŽKY Hlavní roli v adap­ta­ci dět­ské kníž­ky Lyle, Lyle Crocodile ztvár­ní Javier Bardem, detai­ly o jeho roli zná­mé nejsou.Read more »

V Ant- Man a Wasp: Quantamania by se měl dle nových informací skutečně vrátit Corey Stoll jako Darren Cross/Yellowjacket.

V Ant- Man a Wasp: Quantamania by se měl dle nových infor­ma­cí sku­teč­ně vrá­tit Corey Stoll jako Darren Cross/Yellowjacket.Read more »

# ANT-MAN MOŽNÁ ZKŘÍŽÍ PĚSTI SE STARÝM NEPŘÍTELEM V Ant - Man a Wasp: Quantamania by se měl dle nových informací skuteč...

# ANT-MAN MOŽNÁ ZKŘÍŽÍ PĚSTI SE STARÝM NEPŘÍTELEM V Ant - Man a Wasp: Quantamania by se měl dle nových infor­ma­cí sku­teč­ně vrá­tit Corey Stoll jako Darren Cross/Yellowjacket.Read more »

Akčňák Red Notice na Netflix dorazí 12. 11. 2021.

Akčňák Red Notice na Netflix dora­zí 12. 11. 2021.Read more »

# Trailer na dokument Zákon lásky.

# Trailer na doku­ment Zákon lás­ky.Read more »

# OČISTA 6 NEJSPÍŠ PŘIVÍTÁ STARÉHO ZNÁMÉHO Tvůrce série Očista James DeMonaco prohlásil, že jeho námět pro Očistu 6...

# OČISTA 6 NEJSPÍŠ PŘIVÍTÁ STARÉHO ZNÁMÉHO Tvůrce série Očista James DeMonaco pro­hlá­sil, že jeho námět pro Očistu 6 počí­tá s návra­tem Franka Grilla, kte­rý by si zopa­ko­val roli Lea...Read more »

# Ve věku 98 let zemřel indický herec Dilip Kumar. *Příčina smrti: Problémy s dušností *

# Ve věku 98 let zemřel indic­ký herec Dilip Kumar. *Příčina smr­ti: Problémy s duš­nos­tí *Read more »

Photos from Mahriz Movies’s post

Nové pla­ká­ty k Adamsově rodi­ně.Read more »

Plakát k Popelce.

Plakát k Popelce.Read more »

Další film režiséra scenáristy Shaka Kinga (Judas and the Black Messiah) bude pojednávat o politickém hnutí v Americe. V blíže n...

Další film reži­sé­ra sce­náris­ty Shaka Kinga (Judas and the Black Messiah) bude pojed­ná­vat o poli­tic­kém hnu­tí v Americe. V blí­že nespe­ci­fi­ko­va­ném fil­mu si zahra­je Lil Rel Hower.Read more »

Akčňák Mrazivá pomsta dostane pokračování. V roli Nelse Coxmana se znovu vrátí Liam Neeson.

Akčňák Mrazivá pomsta dosta­ne pokra­čo­vá­ní. V roli Nelse Coxmana se zno­vu vrá­tí Liam Neeson.Read more »

Vin Diesel prohlásil, že Riddick 4 se začne natáčet už brzy.

Vin Diesel pro­hlá­sil, že Riddick 4 se začne natá­čet už brzy.Read more »

Seriál Lovecraftova země po 1. sérii na HBO Max končí.

Seriál Lovecraftova země po 1. sérii na HBO Max kon­čí.Read more »

Paddington 3 se začne natáčet v první polovině roku 2022.

Paddington 3 se začne natá­čet v prv­ní polo­vi­ně roku 2022.Read more »

Práva na akčňák Greenland odkoupila za $75m (1,6 miliardy korun) společnost STX Entertainment. Pokračování následně půjde do kin...

Práva na akč­ňák Greenland odkou­pi­la za $75m (1,6 mili­ar­dy korun) spo­leč­nost STX Entertainment. Pokračování násled­ně půjde do kin pod názvem Greenland: Migration.Read more »

V seriálu The Witcher: Blood Origin si zahraje také Michelle Yeoh. Herečka ztvární Scian, poslední elfku z nomádského kmene mečů...

V seri­á­lu The Witcher: Blood Origin si zahra­je také Michelle Yeoh. Herečka ztvár­ní Scian, posled­ní elf­ku z nomád­ské­ho kme­ne mečů.Read more »

Zemřel režisér Richard Donner. Pod jeho rukami daly vzniknout filmy jako Smrtonosná zbraň, Přichází Satan!, Superman nebo Maveri...

Zemřel reži­sér Richard Donner. Pod jeho ruka­mi daly vznik­nout fil­my jako Smrtonosná zbraň, Přichází Satan!, Superman nebo Maverick.Read more »

V Johnu Wickovi 4 se vrátí také Lance Reddick, který v předešlých dílech ztvárnil recepčního hotelu Continental Charona.

V Johnu Wickovi 4 se vrá­tí také Lance Reddick, kte­rý v pře­de­šlých dílech ztvár­nil recepč­ní­ho hote­lu Continental Charona.Read more »

# OD VÝBUŠNÉHO KOKTEJLU SE ČEKAJÍ VELKÉ VĚCI Již se začíná pracovat na Výbušném koktejlu 2, první film přitom na Netfli...

# OD VÝBUŠNÉHO KOKTEJLU SE ČEKAJÍ VELKÉ VĚCI Již se začí­ná pra­co­vat na Výbušném koktej­lu 2, prv­ní film při­tom na Netflix v Americe a do kin ve zbyt­ku svě­ta postup­ně dora­zí...Read more »
Stránka načtena za 14,34972 s | počet dotazů: 332 | paměť: 43074 KB. | 30.09.2022 - 13:00:12