Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Zajímavosti
sss1

Kalendář Magické kočky

Nástěnný kalen­dář má své prak­tic­ké vyu­ži­tí, ale může nás také donu­tit se občas zadí­vat na obrá­zek měsí­ce a troš­ku se zamys­let... Milovníci koček a magie budou doslo­va u vytr­že­ní! Nástěnný kalen­dář Magické...Read more »
Photo © United Artists

Filmový James Bond slaví 60 let. Připomeňme si 10 nezapomenutelných scén s agentem 007

Přesně před šede­sá­ti lety, tedy 5. říj­na léta Páně 1962, se na fil­mo­vém plát­ně popr­vé obje­vil James Bond ve sním­ku Dr. No. Během šes­ti dese­ti­le­tí se série s agen­tem 007 sta­la...Read more »
Photo © Disney+

MCU: Multiverse sága - Co nás čeká a nemine? (2. část)

Čtete dru­hou část člán­ku věnu­jí­cí se chys­ta­ným mar­ve­lov­ským seri­á­lům z Multiverse ságy. Pokud si chce­te pře­číst prv­ní část, ve kte­ré se dozví­te, na jaké fil­my se může­te těšit, pře­čte­te si...Read more »
Photo © Disney+

MCU: Multiverse sága - Co nás čeká a nemine? (1. část)

Čtvrtá fáze pro­po­je­né­ho fil­mo­vé­ho vesmí­ru Marvelu je v plném prou­du. Thanos sice byl pora­žen, ale i přes­to nemá svět klid. Avengers zanik­li, pla­ne­ta Země se stá­le vzpa­ma­to­vá­vá z drti­vých násled­ků Probliknutí a nové...Read more »
Photo © WVG Medien

To nejlepší z dinosauřích béček

Čím vyš­ší umís­tě­ní v mém sezna­mu, tím „lep­ší“, tu roz­hod­ně nepla­tí. Každý dal­ší film bude šíle­něj­ší, absurd­něj­ší a zvrá­ce­ně­ji zábav­něj­ší. Dnes zase dopo­ru­čím přes­ně tako­vé kous­ky, jaké bys­te ode mě čeka­li....Read more »
Bruce2

TOP7 filmů Bruce Willise

Herecká kari­é­ra Bruce Willise kon­čí. Na svém Instagramovém účtu to ozná­mi­la jeho dce­ra Rumer. Důvodem je poško­ze­ní moz­ku zva­né afá­zie, čímž se potvr­di­ly fámy, že někdej­ší akč­ní idol zabře­dl...Read more »
Golden

Nejlepší hráčské scény s Jamesem Bondem

Martini... pro­tře­pa­né, nemí­cha­né. Když usly­ší­te tuto hláš­ku, prav­dě­po­dob­ně se dívá­te na bon­dov­ku, kde ang­lic­ký gentle­man v oble­ku zachra­ňu­je svět. Víte, kte­ré jsou nej­lep­ší kasi­no scé­ny s agen­tem 007? James Bond hra­je,...Read more »
Kino Aero nadvori od vstupu 01

V kině Aero proběhne 17. Ročník Festivalu otrlého diváka

Do žiž­kov­ské­ho kina Aero zamí­ří divá­ci ve dnech 28. úno­ra až do nedě­le 6. břez­na 2022. Stálý dra­ma­tur­gic­ký tým si pro návštěv­ní­ky při­pra­vil více než 15 fil­mů a jed­nu „před­náš­ku“ Filmový hov­no­cuc....Read more »
Stat

Pravda o Statečném srdci

„Historii píšou ti, kte­ří navlé­ka­jí hrdi­nům oprát­ku,“ sdě­lu­je vypra­věč na úvod a zajiš­ťu­je si tak ali­bi pro příští minu­ty. Mel Gibson, v pěta­de­va­de­sá­tém roce už něko­lik let holly­wo­od­ská herec­ká hvězda a reži­sér,...Read more »
african kungfu nazis

Novoroční nadílka kvalitních béček

Naked Cannibal Campers Rovnou začneme jedním z těch absurdnějších kousků. Název tu vystihuje naprosto přesně celý obsah. Jsou tam nahé paní. A papají další lidi. A protože jsou čistotné,...Read more »
JM

Chystá se dokument Ján Mančuška: Chybění

Český kon­cep­tu­ál­ní umě­lec slo­ven­ské­ho půvo­du Ján Mančuška dosá­hl výraz­ných úspě­chů, kdy se jeho tvor­ba dočka­la pre­zen­to­vá­ní i v USA či Benátkách. Tento umě­lec bohu­žel v roce 2011 ve věku 39 let pod­lehl mno­ha­le­té...Read more »
pp

Pán prstenů: Zajímavosti z natáčení - Aneb článek, který jsem tvořil čtyři hodiny.

„Natočili jsme všech­ny tři sním­ky najed­nou, tak­že jsou si v mno­hém podob­né. Dvě věže se ale více než oko­lo elfů, trpas­lí­ků a hobi­tů točí oko­lo svě­ta lidí a to fil­mu dává mno­ho rea­lis­tič­těj­ší, sko­ro...Read more »
ZLOko

TOP 5: nejlepší bondovky historie

Všichni bon­dov­ští fajnšme­kři na celé pla­ne­tě již zce­la nepo­chyb­ně odpo­čí­tá­va­jí dny, hodi­ny, minu­ty a sekun­dy do chví­le, kdy do bio­gra­fů koneč­ně vtrh­ne či spí­še ele­gant­ně nakrá­čí náš sta­rý zná­mý agent Jimmy....Read more »
Mare

Pažótí Oskaři 2021: potřetí v řadě vítězí seriál s ženskou hrdinkou, tentokráte Mare z Easttownu s Kate Winslet

Jak dopa­dl těs­ný sou­boj o nej­lep­ší hereč­ku mezi Kate Winslet a Anyou Taylor-Joy z Dámského gam­bi­tu? Zabodovala v kate­go­rii čes­kých seri­á­lů popr­vé i někte­rá z tra­dič­ních komerč­ních sta­nic? A kte­rá evrop­ská země sesa­di­la z trů­nu Amerikány v kate­go­rii...Read more »
SWTrilogie

Star Wars: Původní trilogie

V pře­da­le­ké gala­xii...Read more »
ZemeNomadu

Ceny Akademie Oscar 2021 - Výsledky

  Nejlepší film - Země nomá­dů   Nejlepší film      Chicagský tri­bunál                 Judas and the Black Messiah        ...Read more »
bigfoot zombies

Další super béčka na večery v lockdownu

Anakonda 3: Nová hrozba Vzpomínáte na to vážně myšlené béčko z roku 97 s Jennifer Lopez? Tak tento film má ještě 3 pokračování a navíc i crossover s Lake Placid....Read more »
VSiti

V síti - dokument, který by měli vidět vaše dcery, vnučky...

Dokument o nebez­pe­čí mla­dých nác­ti­le­tých (i mlad­ších) hol­kách  V síti měl vče­ra pre­mi­é­ru v České tele­vi­zi. Připomeňme si ten­to doku­ment tře­mi recen­ze­mi fil­mu, kte­rý uká­zal, jak nebez­peč­ný může být pro vaše dce­ry a vnuč­ky...Read more »
alive

Filmové tipy do karantény: Zajímavé horory posledních pár let

#Žiju (2020) Korejský snímek nám podává zombie apokalypsu z pohledu mladého gamera, který problém z počátku ignoruje a prostě paří na kompu. Jenže postupně přichází o elektřinu, vodu, nakonec i...Read more »
gricn 1

Neslavnější postavy, ve kterých herce nepoznáte.

Filmový make-up a mas­ky jsou v ame­ric­kých fil­mech ty nej­lep­ší. Vybrali jsem 10 neslav­něj­ších fil­mů, ve kte­rých pod make-upem a mas­kou her­ce vůbec nepo­zná­te.Read more »
netflix ilustracni obrazek

TOP seriály z produkce Netflixu v roce 2020

Rok 2020 nás všech­ny pře­kva­pil, a hlav­ně zbrz­dil a zahnal do našich domo­vů. Mnoho lidí a firem se potý­ka­lo s eko­no­mic­ký­mi pro­blémy a nao­pak, napří­klad vel­ké­mu zájmu se těši­ly stre­a­mo­va­cí služ­by. Díky tra­gic­ké nabíd­ce...Read more »
vhlave

Nejlepší filmy za posledních 10 let podle žánru

Výběr ale pojmu trochu nestandardně. Filmy jsem fakt nemohl vidět všechny, navíc některé žánry cíleně nesleduji. Právě proto budou žánry hlavním kritériem mého výběru: z každého, který mám rád,...Read more »
20201228 085714

Fakta o Anděl Paně 2

Každý rok během Vánoc beži na obra­zov­kách České Televize Anděl Paně 2. Kritiky.cz Vám pří­náši zaji­ma­vos­ti nebo­li fak­ta. Hodnocení fil­mu: 97 % 1.Fakt:Film měl v Českém kině naš­tev­nost 3 mili­ó­nů, na...Read more »
corona zombies

Nášup monster béček na vánoční svátky

Mutantní krokodlaci z bažin (2013) Předpokládám, že už po přečtení názvu jste vybuchli smíchy. Počkejte, až ho uvidíte. Ono totiž nejde o úplně klasický monster film. Příběh je navíc i...Read more »

Nejlepší hororové komedie, nevešlo se

První je Pavoučí teror  z roku 2002, který je v mých očích takový praotec moderních monster béček. Ty jsem sice cíleně vynechal, ale aspoň jedno zmínit musím. Tento snímek...Read more »
shadows 2

Nejlepší hororové komedie - část II.

Je tedy možné, že poslední dva filmy tolik neosloví dnešní publikum, ale pořád jsou to nejdokonalejší kousky svého žánru. A já bych se musel stydět, kdybych je vynechal.  5. Co...Read more »
happy

Nejlepší hororové komedie podle Mika - část I.

Tím vypadla všechna monster béčka, byť zrovna sem by se hodila. Ale mám tu důležitější snímky. Také jsem se snažil omezit filmy 20 a více let staré. Jako mohl bych...Read more »
aust apo

Jak zničit svět na 100 způsobů

Pak už je úplně fuk, jestli sled událostí způsobí zemětřesení nebo třeba aztécká kletba. Aby se vám žánr líbil, musíte se od logiky oprostit. A právě proto zde mají...Read more »
varan kobra

Máte dlouhou chvíli? Zaženou ji krokodýli!

Lake Placid 2 Fuj to dalo zabrat. Ale teď už budu mluvit normálně. Jezero (Lake Placid) je vcelku normální horor z roku 1999, který si o několik let později vzali...Read more »
empire sharks r

Čím víc žraloků, tím víc Adidas: díl IV

Ale zrovna teď je vhodný okamžik na žraločí speciál číslo 2, v pořadí 4. článek na téma nízkorozpočtové odpadní filmy. A pokud by vám filmy nestačili nebo jste si...Read more »

Festival otrlého diváka 2019 - recenze

Občan Toxík: Toxický mstitel IV, 2000 (Profil na CSFD) V pozvánce jsem k Toxíkovi napsal: "Je to opravdu jeden z nejhorších filmů na světě. Anebo nejlepších. Vaše volba." A přesně takový...Read more »

Tipy na špatné filmy, díl III - Stále jich není dost

Dinosauři Dinosauři jsou jedním z opomíjených témat béčkových bijáků. Žraloci, hadi a pavouci jim silně konkurují, přesto jsem ale našel pár zajímavých filmů, které mohu doporučit. Invaze Terordaktylů "Invaze"...Read more »
lowlife

Festival otrlého diváka 2019 - pozvánka

Program 15. ročníku (2019)www.otrlydivak.cz/filmy/program.html Jakmile bude znám brněnský program, doplním. Z toho pražského jsem vybral dva filmy, o kterých se krátce i dlouze zmíním. První je "Nukleární holomajzna". Už...Read more »
rio film festival trash movie

Odpad - Screeny z Blu-ray

[adro­ta­te banner=„36“] Objednete si Blu-ray Bitrate   Jak už bylo něko­li­krát nazna­če­no, při­jde mi, že film se až moc sna­ží ješ­tě zlep­šit něco, co už tu bylo. Daldry se...Read more »
Stránka načtena za 2,86878 s | počet dotazů: 274 | paměť: 39940 KB. | 29.11.2022 - 05:15:11