Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmy > Filmová klasika
Diktator

Diktátor - První mluvený film Charlieho Chaplina

„Příběh se ode­hrá­vá mezi dvě­ma svě­to­vý­mi vál­ka­mi, kdy se šílen­ství utrh­lo ze řetě­zu, svo­bo­da svě­si­la hla­vu a lid­skost byla tak tro­chu odkopnu­ta,“ pra­ví úvod­ní titul­ky Diktátora, prv­ní­ho fil­mu v němž Charlie...Read more »
Most

Most přes řeku Kwai - Britové jsou hrdý národ.

Když recen­zu­ji film sta­rý více než půl sto­le­tí, tak je to vždy to jeden z nej­těž­ších úko­lů, co znám. Málokdo ten film zná, je o něm málo infor­ma­cí a hlav­ně v moder­ní době...Read more »
Psycho

Psycho - Klasika všech klasik a pradědeček všech hororů.

Kultovní film ame­ric­ké­ho génia, sira Alfréda Josepha Hitchcocka, kte­rý se zapsal do divác­ké­ho pově­do­mí prá­vě tím­to sním­kem, i když nato­čil mno­ho dal­ších (mož­ná i lep­ších) fil­mů. Děj se ode­hrá­vá pře­de­vším v domě...Read more »
Wolf

Kdo se bojí Virginie Woolfové?

Hlavními pro­ta­go­nis­ty jsou stár­nou­cí man­že­lé Martha a George v podá­ní sku­teč­ných man­že­lů Elizabeth Taylor a Richarda Burtona. Právě oni se také význam­ně zasa­di­li o vytvo­ře­ní fil­mu. Příběh se ode­hrá­vá během jedi­né noci, ve...Read more »
Stránka načtena za 1,28833 s | počet dotazů: 178 | paměť: 32776 KB. | 02.08.2021 - 01:20:06