Kategorie: Filmová místa

letni_kino_cernosice_lowres30

Kino v Praze zadarmo? Ano!

Letní kino Černošice již popáté oži­ví závěr let­ních prázd­nin od 24. do 27. srp­na v Parku Berounka. Letošní pro­gram uve­de rodin­ný pohád­ko­vý pří­běh Kuky se vra­cí, šoku­jí­cí živo­to­pis­ný thriller Snowden, sní­mek Quentina Tarantina Osm hroz­ných či věč­nou čes­kou kome­dii Marečku, podej­te mi pero! Každý večer bude zahá­jen krát­ký­mi stu­dent­ský­mi před­fil­my. Vstup na pro­mí­tá­ní je...

Autor:
KralPristav0

Královo přístaviště / King´s Landing – Hra o Trůny

Královo Přístaviště je krá­lov­ské hlav­ní měs­to Westerosu a Sedmi Království. Populace je při­bliž­ně 500 000 oby­va­tel. Nachází se na Černovodě v mís­tě, kde popr­vé při­stál Aegon Dobyvatel. Město samot­né je obehná­no zdí, chrá­ně­no posád­kou měst­ské strá­že zná­mou jako Zlaté pláš­tě pod­le plášťů, kte­ré nosí. Uvnitř zdí vévo­dí teré­nu tři kop­ce, pojme­no­va­né pod­le Aegona...

Autor:
ZelBanka0

Braavoská Železná banka / Iron Bank of Braavos

„Jeden kámen se roz­pad­ne, dal­ší zaujme jeho mís­to a chrám drží pohro­ma­dě více než tisíc let. A to je přes­ně Železná Banka Braavosu…chrám. Všichni žije­me ve stí­nu ale sko­ro nikdo to neví. Nemůžeš před ním utéct, nemů­žeš ho pod­vést a nemů­žeš ho uke­cat. Když jim dlu­žíš pení­ze a necheš se sám roz­pad­nout, tak zapla­tíš.“...

Autor: