Kategorie: Film roku 2017

0

Film Bába z ledu získal šest Českých lvů

Film Bába z ledu, kte­rý byl od začát­ku vel­kým favo­ri­tem Českých lvů, pro­mě­nil svých pat­náct nomi­na­cí během slav­nost­ní­ho udě­lo­vá­ní fil­mo­vých cen v praž­ském Rudolfinu na šest Českých lvů. Film vyprá­ví pří­běh vdo­vy Hany, kte­rá se, ač obklo­pe­ná svý­mi syny a jejich rodi­nou, se cítí osa­mě­le. Stará se o chod domác­nos­ti, aby všich­ni byli spo­ko­je­ný,...

Autor:
0

Filmy nominované na Českého lva jsou nyní k online shlédnutí

Filmy nomi­no­va­né na Českého lva, je mož­né shléd­nout do 11. Března 2018 a to onli­ne na por­tá­lu DAfilms.cz. Bába z ledu, Křižáček, Svět pod­le Daliborka, Červená, Po str­niš­ti bos, Milada, Špína, tri­o­lo­gie Zahradnictví, 8 hlav Šílenství, Lajka, Nechte zpí­vat Mišíka a Český žur­nál - Hranice prá­va. „Velice mě těší, že lidé mají nyní pří­le­ži­tost...

Autor:
Celkem10000

Film roku 2017

Od 27.11.2017 bude pro fanouš­ky fil­mů při­pra­ve­na nová anke­ta fil­mu 2017. Bude na výběr mezi 16 fil­mů. 12 z kaž­dé­ho měsí­ce. Dva fil­my výbě­ru  redak­ce. A posled­ní dva fil­my výběr fanouš­ků. Vybírat bude­te mezi Resident Evil: Poslední kapitola,John Wick ‚Ghost in the Shell,Rychle a zbě­si­le 8,Vetřelec: Covenant,Transformers: Poslední rytíř,Dunkerk,Po str­niš­ti bos,Kingsman: Zlatý kruh,Blade...

Autor: