Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Digitální kino
sunset gb4d78e464 1920

Survivor - 20. díl (SK - 35,36.) - Jedna pláž a dva kmeny

Přesunout všech­ny účast­ní­ky Survivora na jed­nu pláž zna­me­ná jedi­né - slou­če­ní. Stalo se to i v tom­to pří­pa­dě, nebo počkat? Vlastně ne. Nám bylo ozná­me­no slou­če­ní, a když k němu mělo dojít, zjis­ti­li...Read more »
word image

Vybudujte si vlastní domácí kino!

  No co nej­ví­ce asi potře­bu­je­me, tak to je počítač.Není snad­né jej vybrat, ale asi urči­tě ne kan­ce­lář­ský, spí­še lep­ší pro­ce­sor, více pamě­ti a samo­zřej­mě dob­rá gra­fic­ká kar­ta. Čím draž­ší,...Read more »
http://www.digitalnikino.cz/system/files/pictures/Rocketman/Rocketman2.jpg

Nová meta zvukového mixu Dolby ATMOS - Rocketman

Na našem e-zinu jsme se fil­mům s mixem v Dolby ATMOS věno­va­li již něko­li­krát. Vždy šlo o titu­ly, u kte­rých se mix výraz­ně vyda­řil, avšak jen v někte­rých stě­žej­ních scé­nách. Ve zbyt­ku fil­mu zvuk...Read more »
Stránka načtena za 2,29640 s | počet dotazů: 165 | paměť: 32912 KB. | 17.05.2022 - 10:17:12