Kategorie: Chyby ve filmech

0

Filmové seky - No co... stane se :)

Můj otec s obli­bou říká, že má-li vůbec něja­kou chy­bu, pak je to prá­vě bez­chyb­nost. Samozřejmě… trou­sí tak­to v žer­tu. Jak je totiž vše­o­bec­ně zná­mo – doko­na­lý není nikdo. Platnost rče­ní o nee­xis­ten­ci abso­lut­ní vybrou­še­nos­ti tak pla­tí neje­nom pro blon­dý­ny, ale vůbec pro všech­ny lidi na této pla­ne­tě – včet­ně fil­mo­vých tvůr­ců (neče­kám,...

Autor:
0

Lotr 3

Po dlou­hé době zno­va roze­bí­rá­me chy­by ve fil­mu. Tentokrát je to tře­tí díl Pána Prstenů, kde je zdo­ku­men­to­vá­no prv­ních 5 chyb

Autor: