Kategorie: Addony do NHL 09

EHA soupisky-rosters 1.20

EHA soupisky-rosters 1.2

Je nut­né mít nain­sta­lo­va­né EHA NHL 14 pro správ­né fun­go­vá­ní sou­pi­sek.   - Soupisky čes­ké Tipsport Extraligy k datu 6. 12. 2013 - Soupisky slo­ven­ské Tipsport extra­li­gy k datu 6. 12. 2013 - Soupisky NHL k datu 6. 12. 2013 - Soupisky KHL k datu 6. 12. 2013 - Soupisky němec­ké DEL k datu 6. 12. 2013 - Soupisky fin­ské SM ligy k datu 6. 12. 2013 - Soupisky švéd­ské SHL k datu 6. 12. 2013 - Soupisky švý­car­ské NLA k datu 6. 12. 2013 - Soupisky Karjala & Deutschland Cupu k datu 6. 12. 2013 - Soupisky zbyt­ku Mezinárodní scé­ny k datu...

Autor:
EHA soupisky-rosters 1.30

EHA soupisky-rosters 1.3

Soupisky na EHA NHL 14 V sou­pis­kách 1.3 je i Arosa challen­ge. Zapoměl jsem promiňte.  Arosa cha­lan­ge ros­ters are in ros­ters 1.3 . I for­got sor­ry.   - Soupisky čes­ké Tipsport Extraligy k datu 21. 12. 2013 - Soupisky slo­ven­ské Tipsport extra­li­gy k datu 21. 12. 2013 - Soupisky NHL k datu 21. 12. 2013 - Soupisky KHL k datu 21. 12. 2013 - Soupisky němec­ké DEL k datu 21. 12. 2013 - Soupisky fin­ské SM ligy k datu 21. 12. 2013 - Soupisky švéd­ské SHL k datu 21. 12. 2013 - Soupisky švý­car­ské NLA k datu 21. 12. 2013 -...

Autor:
Czech Tipsport Extraleague - Ices 2013/140

Czech Tipsport Extraleague - Ices 2013/14

(CZ) Tento patch obsa­hu­je ledy všech klu­bů čes­ké Tipsport extra­li­gy pro aktu­ál­ní sezó­nu 2013/14.                Tvůrci ledů: BENNY & 7BECKS (EuropeanHockeyAddons)              Poděkování: ESCI (Šablona ledu)   (EN) This patch con­ta­ins ices of all Czech Tipsport extra­le­a­gue clubs for current sea­son 2013/14.                Ices makers: BENNY & 7BECKS (EuropeanHockeyAddons)              Thanks to: ESCI...

Autor:
IIHF 2015 DRESY/JERSEY0

IIHF 2015 DRESY/JERSEY

CZ: Rok vydá­ní: 2015   Žánr: Patch   V této opra­vy obsa­hu­je násle­du­jí­cí pří­ka­zy:   Bělorusko, Kanada, čŒeská repub­li­ka, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Slovinsko, Rakousko, Lotyšsko, Norsko, Rusko, Slovensko, Švédsko, Švýcarsko, Spojené stá­ty ame­ric­ké. Bonus Itálie, Kazachstán.   vývo­já­ři: Vladimir «zMaker» - for­my, čís­la, pís­me­na Dmitry „Demoul» - hel­my Andrew „Andrei4589» - raše­li­na Alexander „Quckla» - logo výšiv­ka Cyril „Christian» - logo výšiv­ka   EN: Year of rele­a­se: 2015 Genre: Patch In this patch inclu­des...

Autor:
EHA rosters BASIC 1.70

EHA rosters BASIC 1.7

    Je nut­né mít nain­sta­lo­va­né EHA NHL 14 pro správ­né fun­go­vá­ní sou­pi­sek.     - Soupisky čes­ké Tipsport Extraligy k datu 11. 5. 2014   - Soupisky slo­ven­ské Tipsport extra­li­gy k datu 19. 3. 2014   - Soupisky NHL k datu 19. 3. 2014   - Soupisky KHL k datu 19. 3. 2014   - Soupisky němec­ké DEL k datu 19. 3. 2014   - Soupisky fin­ské SM ligy k datu 19. 3. 2014   - Soupisky švéd­ské SHL k datu 19. 3. 2014   - Soupisky švý­car­ské NLA k datu 19. 3. 2014   - Soupisky pro...

Autor:
0

EHA NHL 14 (Upgrade NHL 09 on NHL 14) - 1.0a - Torrent

EHA NHL 14 (Update NHL 09 na NHL 14) ver 1.0a -Je aktu­a­li­za­ce NHL 09 pro roč­ník 2013/2014. Obsahuje z čás­ti addo­ny pro minu­lou sezó­nu a z čás­ti pro aktu­ál­ní sezó­nu. -Vytvořil kolek­tiv European Hockey Addons. -Aktualizace sou­pi­sek a addo­nů nalez­ne­te na http://ehaddons.eu/ . -Můžete nás sle­do­vat také na face­boo­ku http://fb.com/EuropeanHockeyAddons .   Novinky: - Soupisky čes­ké Tipsport Extraligy k datu 28. 10. 2013 - Soupisky slo­ven­ské Tipsport extra­li­gy k datu 21. 10. 2013 - Soupisky NHL k datu 28. 10. 2013 - Soupisky KHL k datu 28. 10. 2013 - Soupisky němec­ké...

Autor:
The game witout indicator for greater realism0

The game witout indicator for greater realism

Kdo se cítí moc sil­ný na puku s indi­ká­to­rem, tak ať zku­sí hru bez indi­ká­to­ru pro vět­ší dojem reál­nos­ti. Hrát se to dá bez pro­blé­mů, jakmi­le si na to zvyk­ne­te pocit z reál­né hry je ohod­ně vět­ší. Balíček pro návrat indi­ká­to­ru je samo­zřej­mě při­ba­le­ný.   PS: Já takhle hra­ju roky a na indi­ká­tor bych si už nezvy­kl. Jenda BY ENGLISH: Who feels too strong on the puck with indi­ca­tor, so let try the game without indi­ca­tor for a...

Autor:
EHA rosters BASIC 1.60

EHA rosters BASIC 1.6

    Je nut­né mít nain­sta­lo­va­né EHA NHL 14 pro správ­né fun­go­vá­ní sou­pi­sek.     - Soupisky čes­ké Tipsport Extraligy k datu 19. 3. 2014   - Soupisky slo­ven­ské Tipsport extra­li­gy k datu 19. 3. 2014   - Soupisky NHL k datu 19. 3. 2014   - Soupisky KHL k datu 19. 3. 2014   - Soupisky němec­ké DEL k datu 19. 3. 2014   - Soupisky fin­ské SM ligy k datu 19. 3. 2014   - Soupisky švéd­ské SHL k datu 19. 3. 2014   - Soupisky švý­car­ské NLA k datu 19. 3. 2014   - Soupisky pro...

Autor:
NHL 15 by EHA (Version by Jenda) - celý 5 Gb soubor0

NHL 15 by EHA (Version by Jenda) - celý 5 Gb soubor

EHA NHL 15 (Update NHL 09 na NHL 15) ver. by Jenda Tento balík je vytvo­řen v září 2015! -Je aktu­a­li­za­ce NHL 09 pro roč­ník 2014/2015. Obsahuje z čás­ti addo­ny pro minu­lou sezó­nu a z pře­váž­né čás­ti pro aktu­ál­ní sezó­nu. -Vytvořil kolek­tiv European Hockey Addons, (všem upřím­né podě­ko­vá­ní) -Aktualizace sou­pi­sek a addo­nů nalez­ne­te na http://ehaddons.eu/ . -Můžete nás sle­do­vat také na face­boo­ku http://fb.com/EuropeanHockeyAddons . NHL 15 obsa­hu­je NHL,KHL,SM- Liiga, SHL, ELH, ELH sk.a DEL( pou­ze na zápa­sy),NLA-Swiss a IIHF 2014.Doplníme patch na ELH sk. a DEL ligu. NHL liga...

Autor:
facepacky nhl hráčů / facepacky nhl players 2015 by ace-920

facepacky nhl hráčů / facepacky nhl players 2015 by ace-92

face­pac­ky těch­to hráčů / face­pac­ky these pla­yers   Jason Arnott  Keith Aucoin  Cam Barker  Steve Begin  Patrick Bordeleau  Jonas Brodin  Michael Caruso  Rich Clune  Cory Conacher Dan Ellis  Erik Fehr  Benn Ferriero  Joe Finley  Mark Fistric  Curtis Foster  Mark Fraser  Brendan Gallagher  Matt Gilroy  Scott Gomez  Thomas Hichey  Quinton Howden  Kent Huskins  Matt Irwin  Henrik Karlsson  Mike Knuble  Alex Kovalev  Scott Laughton  Michael Leighton  Matthew Lombardi  Radek Martinek  Stefan Matteau  Tye McGinn  Mike Mottau  Jake...

Autor:
EHA rosters 1.3 for Swiss patch0

EHA rosters 1.3 for Swiss patch

V sou­pis­kách 1.3 je i Arosa challen­ge. Zapoměl jsem promiňte.  Arosa cha­lan­ge ros­ters are in ros­ters 1.3 . I for­got sor­ry. Je nut­né mít nain­sta­lo­va­né EHA NHL 14 pro správ­né fun­go­vá­ní sou­pi­sek.  Je nut­né mít nain­sta­lo­va­né EHA NHL 14 a SWISS patch pro správ­né fun­go­vá­ní sou­pi­sek. - Soupisky čes­ké Tipsport Extraligy k datu 21. 12. 2013 - Soupisky slo­ven­ské Tipsport extra­li­gy k datu 21. 12. 2013 - Soupisky NHL k datu 21. 12. 2013 - Soupisky KHL k datu 21. 12. 2013 - Soupisky němec­ké DEL k datu 21. 12. 2013 - Soupisky...

Autor:
SOCHI 2014 patch by EHA and colleagues - Torrent0

SOCHI 2014 patch by EHA and colleagues - Torrent

SOCHI 2014 PATCH BY EHA AND COLEGUESJe nut­né mít nain­sta­lo­va­né EHA NHL 14.Je nut­né mít pro správ­nou funkč­nost nain­sta­lo­vá­ny sou­pis­ky spe­cial, nebo spe­cial pro patche DEL a SWISS.Patch obsa­hu­je:Dve aré­ny( Balshoj a Shajbu) - JendaBranka: jen­daPřechodka,loga a hodi­ny: Jenda, 7becksLedy: BinczechPuky: Lprow28Dresy do hry a do menu: zMAKER,DEMOULFans:Janciroz­hod­čí: DEMOULKompletace patche:JendaPS: U patche nefun­gu­je SHL liga. Bude funkč­ní při sou­pis­kách 1.6. V patchi je zpět­ný balíček.It’s necessa­ry to have EHA NHL 14.It’s necessa­ry to have ros­ters spe­cial or rostres spe­cial for your SWISS,DEL...

Autor: