EHA soupisky-rosters 1.2

Je nut­né mít nain­sta­lo­va­né EHA NHL 14 pro správ­né fun­go­vá­ní sou­pi­sek.   - Soupisky čes­ké Tipsport Extraligy k datu 6. 12. 2013 - Soupisky slo­ven­ské Tipsport extra­li­gy k datu 6. 12. 2013 - Soupisky NHL...Číst dál »

CSKA Moscow 2013-14 Facepack by Nick for EHA

CSKA Moscow 2013-14 Facepack by Nick for EHAČíst dál »

EHA soupisky-rosters 1.3

Soupisky na EHA NHL 14 V sou­pis­kách 1.3 je i Arosa challen­ge. Zapoměl jsem promiňte.  Arosa cha­lan­ge ros­ters are in ros­ters 1.3 . I for­got sor­ry.   - Soupisky čes­ké Tipsport...Číst dál »

Benny-cyberfaces-pack-vol.1

Benny-cyberfaces-pack-vol.1Číst dál »

Czech Tipsport Extraleague - Ices 2013/14

(CZ) Tento patch obsa­hu­je ledy všech klu­bů čes­ké Tipsport extra­li­gy pro aktu­ál­ní sezó­nu 2013/14.                Tvůrci ledů: BENNY & 7BECKS (EuropeanHockeyAddons)    ...Číst dál »

NHL Brankáři 2015 v1 / NHL Goalies 2015 v1

CZ: obsa­hu­je bran­ká­ře nhl: Brodeur, Ramo, Greiss, Montoya, Fleury, Macdonald, Berra, Nabokov, Miller, Raanta, Emery EN: NHL goa­lie con­ta­ins: Brodeur, Ramo, Greiss, Montoya, Fleury, Macdonald, Berra, Nabokov, Miller, Raanta,...Číst dál »

IIHF 2015 DRESY/JERSEY

CZ: Rok vydá­ní: 2015   Žánr: Patch   V této opra­vy obsa­hu­je násle­du­jí­cí pří­ka­zy:   Bělorusko, Kanada, čŒeská repub­li­ka, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Slovinsko, Rakousko, Lotyšsko, Norsko, Rusko, Slovensko,...Číst dál »

EHA rosters BASIC 1.7

    Je nut­né mít nain­sta­lo­va­né EHA NHL 14 pro správ­né fun­go­vá­ní sou­pi­sek.     - Soupisky čes­ké Tipsport Extraligy k datu 11. 5. 2014   - Soupisky slo­ven­ské Tipsport extra­li­gy k datu...Číst dál »

NHL Arenas Megapack no 2 2013-2014 by Pivajs

Obsahuje aré­ny pro Buffalo, Montreal, New Jersey, NY Islanders a Los Angeles. Vyrobil Pivajs. Contains are­nas for Buffalo, Montreal, New Jersey, NY Islanders and Los Angeles. Made by Pivajs.Číst dál »
d3xmt4qPiUw

EHA NHL 14 (Upgrade NHL 09 on NHL 14) - 1.0a - Torrent

EHA NHL 14 (Update NHL 09 na NHL 14) ver 1.0a -Je aktu­a­li­za­ce NHL 09 pro roč­ník 2013/2014. Obsahuje z čás­ti addo­ny pro minu­lou sezó­nu a z čás­ti pro aktu­ál­ní sezó­nu. -Vytvořil kolek­tiv...Číst dál »

EHT jersey 2013 by zMAKER for EHA

Dresy hráčů EHT na sezó­nu 2013/2014. Vývojáři: zMaker, lprow28 Jersey pla­yers EHT for this sea­son. Madeed: zMaker, lprow28Číst dál »

MS hodiny / IIHF WC gameclock

Hodiny a loga do hodin pro MS 2014. Gameclock and gameclock logos for IIHF WC 2014. Autor: bin­c­zechČíst dál »

The game witout indicator for greater realism

Kdo se cítí moc sil­ný na puku s indi­ká­to­rem, tak ať zku­sí hru bez indi­ká­to­ru pro vět­ší dojem reál­nos­ti. Hrát se to dá bez pro­blé­mů, jakmi­le si na to zvyk­ne­te...Číst dál »

Soupisky 2.0

Druhá ver­ze sou­pi­sek, obsa­hu­je KHL a českou Tipsport ELH. Autor: Milan MikusiakČíst dál »

ELH ARENA 2014/2015 by Jenda

Nová are­na čŒeské Tipsport Extraligy 2014/2015 New are­na for Czech Tipsport Extraleague 2014/2015Číst dál »

Led SP 2016

Led SP 2016 (NHL roz­měr) Instalce: Rozbalte sou­bor v adre­sá­ři s hrou, spusť­te addon_installer a BHimport15.  Číst dál »

EHA rosters BASIC 1.6

    Je nut­né mít nain­sta­lo­va­né EHA NHL 14 pro správ­né fun­go­vá­ní sou­pi­sek.     - Soupisky čes­ké Tipsport Extraligy k datu 19. 3. 2014   - Soupisky slo­ven­ské Tipsport extra­li­gy k datu...Číst dál »

NHL rozhodčí­ 2013 /2014

roz­hod­čí pro KHL ligu na sezó­nu 2013/2014.Číst dál »

NHL 15 by EHA (Version by Jenda) - celý 5 Gb soubor

EHA NHL 15 (Update NHL 09 na NHL 15) ver. by Jenda Tento balík je vytvo­řen v září 2015! -Je aktu­a­li­za­ce NHL 09 pro roč­ník 2014/2015. Obsahuje z čás­ti addo­ny pro minu­lou sezó­nu...Číst dál »

facepacky nhl hráčů / facepacky nhl players 2015 by ace-92

face­pac­ky těch­to hráčů / face­pac­ky these pla­yers   Jason Arnott  Keith Aucoin  Cam Barker  Steve Begin  Patrick Bordeleau  Jonas Brodin  Michael Caruso  Rich Clune  Cory Conacher Dan Ellis  Erik...Číst dál »

EHA rosters 1.3 for Swiss patch

V sou­pis­kách 1.3 je i Arosa challen­ge. Zapoměl jsem promiňte.  Arosa cha­lan­ge ros­ters are in ros­ters 1.3 . I for­got sor­ry. Je nut­né mít nain­sta­lo­va­né EHA NHL 14 pro správ­né fun­go­vá­ní...Číst dál »
SnEApMC4KNc

Fanoušci HC Dynamo Pardubice

Fanoušci v pohy­bu: ******************  Simca’s Addons / FacebookČíst dál »

IIHF 2015 CZECH REPUBLIC PRAGUE - OSTRAVA

Obsahuje dre­sy MS 2015 , led, aré­na O2, puk, roz­hod­čí, hodi­ny, loga, pře­chod­ku a písmo. MS 2015 inclu­des jer­seys, ice are­na O2, puck, arbit­rati­on, clocks, logos, redu­cer and font.Číst dál »

SOCHI 2014 patch by EHA and colleagues - Torrent

SOCHI 2014 PATCH BY EHA AND COLEGUESJe nut­né mít nain­sta­lo­va­né EHA NHL 14.Je nut­né mít pro správ­nou funkč­nost nain­sta­lo­vá­ny sou­pis­ky spe­cial, nebo spe­cial pro patche DEL a SWISS.Patch obsa­hu­je:Dve aré­ny(...Číst dál »

ELH 16 Oprava + Soupisky

Instalace exe - Soupisky 1.1, Chomutov logo menu a název ve hře/ Installation exe - Rosters 1.1, Chomutov logo menu tit­le gameČíst dál »

KHL brankáři - goalies by TIMA55

(CZ) Obsahuje bran­ká­ře pro KHL. (EN) Contains goa­lies for KHL. AUTOR: TIMA55 MADE BY: TIMA55Číst dál »