Kategorie: Addony do NHL 09

KHL MEGAPATCH 14 by EHA and colleagues0

KHL MEGAPATCH 14 by EHA and colleagues

KHL MEGAPATCH 14 by EHA and colle­a­gu­esDoporučuju ten­to Megapack nain­sta­lo­vat pro dal­ší funkč­nost EHA NHL Balík obsa­hu­je: Dresy do hry:  zMaker ‚Demoul,Mr.BadVovak,Lprow 28,Christian,Y & DDresy do menu: New_MakerLedy: Lprow 28Areny:Jenda,  SyzchmenevPuky: Jenda PS: V nhl­view si uprav­te počet dre­sů u týmů:Lev Praha-3Slovan Bratislava-5Atlant Moskevska Oblast-3Avangard Omsk-3Avtomobilist Jekaterinburg-3Sibir Novosibirsk-3SKA Petrohrad-4Vitaz Podolsk-3 Po insta­la­ci dej­te...

Autor:
EHA NHL 14 Audio by Pivajs0

EHA NHL 14 Audio by Pivajs

Obsahuje mno­ho nových písniček pro NHL 09 - Seznam písniček. Vyrobil Pivajs. Contains lots of new son­gs for NHL 09 - Song list. Made by Pivajs. Návod: Soubory nako­pí­ruj­te do NHL 09/audio/streams . Spusťte addon_installer.bat . Instructions: Copy files to NHL 09/audio/streams . Run addon_installer.bat .

Autor:
Complete NHL dyttipack 2013/2014 by EHA0

Complete NHL dyttipack 2013/2014 by EHA

Nový audi­o­pack do naše­ho NHL 14, kte­rý obsa­hu­je nové pís­ně do menu , ale hlav­ně hry. Velikost sou­bo­ru je 1,42 Gb. To mlu­ví snad samo za sebe. New audi­o­pack to our NHL 14, which inclu­des a new song to the menu, but the main game. The file size is 1.42 Gb....

Autor:
Světový pohár 2016 - Soupisky 1.00

Světový pohár 2016 - Soupisky 1.0

Soupisky k SP 2016 v Torrontu, poz­dě­ji vyjde i celý pack k SP. Případné chy­by piš­te do zpráv. Řady jsou náhod­né, pro­to­že svěťák ješ­tě nezačal. Diskutujte o sesta­vách na našich strán­kách - http://www.ehaddons.eu/viewtopic.php?f=4&t=9

Autor:
EHA-NHL-14-Launcher0

EHA-NHL-14-Launcher

Launcher je spouš­tě­cí pro­gram naše­ho EHA NHL 14. Jedná se aktu­a­li­za­ci původ­ní­ho laun­che­ru obsa­že­né­ho v EHA NHL 14. Chyby z prv­ní ver­ze opra­ve­ny.Funkce:- Změna jazy­ku do češtiny nebo angličtiny- Změna jazy­ku komen­tá­ře- Spuštění samot­né hry- Odkazy na naše weby- Odstranění int­ra- Obnovení odstra­ně­né­ho int­ra- Upravení nasta­ve­ní klá­ves­ni­ce- Upravení nasta­ve­ní kamer ve hře-...

Autor:
NLA icepack 2013-2014 by Lprow for EHA0

NLA icepack 2013-2014 by Lprow for EHA

Kompletní ledy NLA (Swiss lea­gue) na sezó­nu 2013/2014.   PS: V SWISS patchi je nut­no si u sou­pi­sek 1.2 upra­vit art ledu v nhl­view na 135 a ne 134. Soupisky 1.3 pro patch již budou upra­ve­ny. English/: Complete ices NLA (Swiss League) sea­son 2013/2014. PS: In SWISS patch is necessa­ry to adjust for the...

Autor:
HC Kometa Brno - Jerseys for Play-Off 20140

HC Kometa Brno - Jerseys for Play-Off 2014

(CZ) Tento patch obsa­hu­je dre­sy klu­bu HC Kometa Brno pro prá­vě pro­bí­ha­jí­cí play-off čes­ké Tipsport extra­li­gy. Patch samo­zřej­mě obsa­hu­je také dre­sy do menu hry.                Tvůrci dre­sů: 7BECKS & SPIDEY (EuropeanHockeyAddons)              Poděkování: DEMOUL (Šablony helem)   POZNÁMKA: Dresy...

Autor: