Kategorie: Addony do NHL 09

EHA 15 soupisky-rosters 1.0 Repair-Oprava0

EHA 15 soupisky-rosters 1.0 Repair-Oprava

Jedná se jen o opra­vu kvů­li pádu hry.  It is only a repair due to the fall games. Je nut­né mít nain­sta­lo­va­né EHA NHL 15 pro správ­né fun­go­vá­ní sou­pi­sek. Pokud máte roz­há­ze­né sou­pis­ky nain­sta­luj­te si tyhle 🙂 - Soupisky čes­ké Tipsport Extraligy k datu 23.12. 2014 - Soupisky slo­ven­ské Tipsport extra­li­gy k datu 23.12. 2014 - Soupisky NHL k datu 23.12. 2014 - Soupisky KHL k datu 23.12. 2014 - Soupisky němec­ké DEL k datu 23.12. 2014 - Soupisky fin­ské SM ligy k datu 23.12. 2014 - Soupisky švéd­ské...

Autor:
SOCHI 2014 patch by EHA and colleagues0

SOCHI 2014 patch by EHA and colleagues

SOCHI 2014 PATCH BY EHA AND COLEGUES Je nut­né mít nain­sta­lo­va­né EHA NHL 14. Je nut­né mít pro správ­nou funkč­nost nain­sta­lo­vá­ny sou­pis­ky spe­cial, nebo spe­cial pro patche DEL a SWISS. Patch obsa­hu­je:Dve aré­ny( Balshoj a Shajbu) - JendaBranka: jen­daPřechodka,loga a hodi­ny: Jenda, 7becksLedy: BinczechPuky: Lprow28Dresy do hry a do menu: zMAKER,DEMOULFans:Janciroz­hod­čí: DEMOULKompletace patche:Jenda PS: U patche nefun­gu­je SHL liga. Bude funkč­ní při sou­pis­kách 1.6. V patchi je zpět­ný balíček. It’s necessa­ry to have EHA NHL 14. It’s necessa­ry to have ros­ters spe­cial...

Autor:
EHA rosters 1.4 for DEL patch0

EHA rosters 1.4 for DEL patch

Je nut­né mít nain­sta­lo­va­né EHA NHL 14 a DEL patch pro správ­né fun­go­vá­ní sou­pi­sek. V sou­pis­kách 1.4 jsou již sesta­vy pro Spengler Cup 13. Můžete pou­žít SPENGLER CUP patch pro základ­ní NHL 14. Potom však insta­luj­te DEL sou­pis­ky. - Soupisky čes­ké Tipsport Extraligy k datu 27. 12. 2013 - Soupisky slo­ven­ské Tipsport extra­li­gy k datu 27. 12. 2013 - Soupisky NHL k datu 27.12.2013 - Soupisky KHL k datu 27. 12. 2013 - Soupisky němec­ké DEL k datu 27. 12. 2013 - Soupisky fin­ské SM ligy k datu 27. 12. 2013 -...

Autor:
EHA 15 soupisky/rosters 1.10

EHA 15 soupisky/rosters 1.1

Je nut­né mít nain­sta­lo­va­né EHA NHL 15 pro správ­né fun­go­vá­ní sou­pi­sek. Pokud máte šedé man­ti­ne­ly v Tipsport Extralize nain­sta­lo­vat si zno­va are­nu extra­li­gy od jen­dy viz eha web - Soupisky čes­ké Tipsport Extraligy k datu 1.2. 2015(včetně aktu­a­li­za­cí atri­bu­tů hráčů,čísel dresů,věku ‚drže­ní hole...) - Soupisky slo­ven­ské Tipsport extra­li­gy k datu 23.12. 2014- dodě­la­jí se poz­dě­ji - Soupisky NHL k datu 1. 2. 2015- (včetně aktu­a­li­za­cí atri­bu­tů hráčů,čísel dresů,věku ‚drže­ní hole...) - Soupisky KHL k datu 19. 2. 2015- (včetně aktu­a­li­za­cí atri­bu­tů hráčů,čísel dresů,věku ‚drže­ní hole...) -...

Autor:
NLA Megapack Swiisaddon 13-14 by Vernon, Lprow 28 for EHA0

NLA Megapack Swiisaddon 13-14 by Vernon, Lprow 28 for EHA

NLA Megapack Swiisaddon 13-14 obsa­hu­je dva balí­ky. 1. Je určen pro základ­ní NHL 14 EHA a DEL patch.Obsahuje: dre­sy do hry pro sezo­nu 13/14- od Vernona                aré­na od EHA                nové man­ti­ne­ly od Lprow 28 2. Je určen pro NLA SWISS patch.Obsahuje: dre­sy do hry pro sezo­nu 13/14- od Vernona                nové man­ti­ne­ly od Lprow 28                are­na od EHA                roz­hod­čí - od EHA                ledy 13/14 - od Lprow 28           Autoři: Vernon            Lprow 28            Jenda                 NLA Megapack Swiisaddon 13-14...

Autor:
HC Oceláři Třinec - Jerseys for Play-Off 20140

HC Oceláři Třinec - Jerseys for Play-Off 2014

(CZ) Tento patch obsa­hu­je dre­sy klu­bu HC Oceláři Třinec pro prá­vě pro­bí­ha­jí­cí play-off čes­ké Tipsport extra­li­gy. Patch samo­zřej­mě obsa­hu­je také dre­sy do menu hry.                Tvůrce dre­sů: 7BECKS (EuropeanHockeyAddons)              Poděkování: DEMOUL (Šablony helem)   POZNÁMKA: Dresy pro základ­ní část 2013/14 byly pře­su­nu­ty na pozi­ci 3 a 4, tak­že pro správ­nou funkč­nost všech 4 dre­sů je nut­né pomo­cí pro­gra­mu NHLVIEW nasta­vit u týmu HC Oceláři Třinec počet dre­sů na hod­no­tu 4 nebo vyčkat...

Autor:
Hrací kalendář soutěže NHL-season 15-160

Hrací kalendář soutěže NHL-season 15-16

Aktuální hra­cí kalen­dář NHL sou­tě­že roč­ní­ku 15-16.Soubor je tře­ba vlo­žit do slož­ky doku­men­ty NHL a pro jis­to­tu zmáčknout BH import! Po spuš­tě­ní hry dáte hrát sezo­nu a načtete prá­vě tuto nako­pí­ra­nou sezo­nu! Opět vel­ké podě­ko­vá­ní -Vojghi(TBN) za poskyt­nu­tí jeho kalen­dá­ře pro Elite ros­ters! Další úpra­va pro EHA addons Pedrosjan

Autor:
SM-Liiga goalies 2014 pack 3. by j4mpp4 for EHA0

SM-Liiga goalies 2014 pack 3. by j4mpp4 for EHA

SM-Liiga/Finská liga goa­lies 2014 pack 3. Poslední chy­bě­jí­ci bran­ká­ři pro tuhle ligu.   Blues: Jani Nieminen, Lars Volden (Face by jack202) HIFK: Joakim Lundstrom HPK: Juuse Saros, Frans Tuohimaa Jokerit: Miika Wiikman JyP: Sami Rajaniemi KalPa: Antti Ore, Henri Kiviaho Pelicans: Jere Myllyniemi, Janne Juvonen Assat: Rasmus Rinne Author:  j4mpp4 for EHA

Autor:
SVčšTOVÝ POHÁR - WORLD CUP OF HOCKEY 2016 to TORONTO0

SVčšTOVÝ POHÁR - WORLD CUP OF HOCKEY 2016 to TORONTO

Obsahuje: Soupisky, loga do menu, loga do hodin, led, Dresy do menu i do hry Aréna bude vydá­na zvlašť !! Děkuji za poskyt­nu­tí mate­ri­á­lů a spo­lu­prá­ce všem tvůr­cům: EHA TBN - thebreakaway.net splinterice.com   „Rozbalit rar a sta­čí spus­tit SP - WORLD CUP OF HOCKEY 2016 to TORONTO.exe a dát ces­tu k vaše­mu NHL09“   en: It inclu­des: Rosters, logo, menu, logo, clocks, Ice Jerseys to the menu and the game Arena will be rele­a­sed sepa­ra­te­ly !! Thank you for...

Autor:
EHA soupisky/rosters 1.10

EHA soupisky/rosters 1.1

Je nut­né mít nain­sta­lo­va­né EHA NHL 14 pro správ­né fun­go­vá­ní sou­pi­sek.   - Soupisky čes­ké Tipsport Extraligy k datu 10. 11. 2013 - Soupisky slo­ven­ské Tipsport extra­li­gy k datu 10. 11. 2013 - Soupisky NHL k datu 10. 11. 2013 - Soupisky KHL k datu 10. 11. 2013 - Soupisky němec­ké DEL k datu 10. 11. 2013 - Soupisky fin­ské SM ligy k datu 10. 11. 2013 - Soupisky švéd­ské SHL k datu 10. 11. 2013 - Soupisky švý­car­ské NLA k datu 10. 11. 2013 - Soupisky Karjala & Deutschland Cupu k datu 10. 11. 2013 - Soupisky zbyt­ku Mezinárodní scé­ny k datu...

Autor:
IIHF 2015 DRESY/JERSEY - rar0

IIHF 2015 DRESY/JERSEY - rar

V této opra­vy obsa­hu­je násle­du­jí­cí týmy:   Bělorusko, Kanada, čŒeská repub­li­ka, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Slovinsko, Rakousko, Lotyšsko, Norsko, Rusko, Slovensko, Švédsko, Švýcarsko, Spojené stá­ty ame­ric­ké. Bonus Itálie, Kazachstán.   vývo­já­ři:   Vladimir «zMaker» - for­my, čís­la, pís­me­na   Dmitry „Demoul» - hel­my   Andrew „Andrei4589» - raše­li­na   Alexander „Quckla» - logo výšiv­ka   Cyril „Christian» - logo výšiv­ka ******** Týmy Belarus, Canada, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Slovenia, Austria, Latvia, Norway, Russia,...

Autor:
SM-Liiga goalies 2014 by j4mpp4 for EHA0

SM-Liiga goalies 2014 by j4mpp4 for EHA

Goalies SM-Liiga 2014 by j4mpp4 for EHA. HIFK: Ville Husso Ilves: Ville Kolppanen, Juha Jarvenpaa Jokerit: Leland Irving JyP: Tuomas Tarkki KalPa: Pekka Tuokkola Karpat: Jussi Rynnas Lukko: Ryan Zapolski SaiPa: Jussi Markkanen Tappara: Juha Metsola TPS: Fredrik Norrena Assat: Juuso Riksman

Autor:
NLA-Swiss patch 140

NLA-Swiss patch 14

EHA NHL 14 (Update NHL 09 na NHL 14)NLA-Swiss patch 14 Tento patch je urcen pro fanouš­ky Švýcarské ligy ( NLA). Nahrazuje ve Vašem NHL 14 Slovenskou extra­li­gu a stá­vá se plno­hod­not­ne hra­tel­nou ligou v sezo­ne. Slovenská extra­li­ga je pone­chá­na pou­ze na základ­ní zápa­sy s jed­ním uni­ver­zál­ním ledem. Tento patch obsa­hu­je upra­ve­né sou­pis­ky 1.1. Vzdy uz budou vydá­vá­ny u EHA i sou­pis­ky pro Vaše NHL 14 s SWISS patchem, tak­že se nemu­sí­te obá­vat strá­ty Vasí nové ligy do budouc­na.Obsahuje:Aktuální sou­pis­ky +...

Autor: