Kritiky.cz > Recenze knih > Rozumbrádkové - kniha - recenze - 100 %

Rozumbrádkové - kniha - recenze - 100 %

52ce9bd7

Rozumbrádkové byd­lí v maleb­ném údo­lí vyso­ko v horách. Jsou to tako­ví drob­ní člo­víč­ko­vé s hus­tý­mi vla­sy. Celým pří­bě­hem pro­chá­zí tři Rozumbrádkové – Hlavěnka, Vtipálek, Mudra. Jednou k nim domů při­jde pous­tev­ník Nespleta. S ním budou člo­víč­ci řešit, jak vynést kocou­ra, myš a zrní po jed­nom na půdě. Rozumbrádkové se potka­li tře­ba i s Chytrolínem, což je tako­vý jako­by obchod­ník u pří­vo­zu. Ten je chtěl svým způ­so­bem pod­vést, ale nako­nec se nechal napá­lit od Vtipálka.

Jednou se Rozumbrádkové vyda­li ke staré­mu a opuš­tě­né­mu hra­du, kte­rý trů­nil v horách nad jejich údo­lím. Málem je však sme­te utr­že­ný kámen, jen tak tak sta­či­li usko­čit. Bohužel pro ně, uvíz­nou a dohod­nou se, že budou čekat na pomoc, ale Hlavěnka nezpa­ni­ka­ří a dosta­ne nápad, jak by se moh­li odtam­tud dostat do hra­du. Vymyslí vel­mi dob­rý způ­sob za pomo­ci ostat­ních. A v hra­du zaži­jí dal­ší dob­ro­druž­ství.

Najdou hla­do­mor­nu a zase se dosta­nou do pas­ti a budou muset pře­mýš­let, jak z toho ven. Rozumbrádkové mají ve svém údo­lí strýč­ka Bručouna, kte­rý jim jed­nou takhle začal vyprá­vět o tom, že kdy­si dáv­no se v jejich údo­lí obje­vo­va­li lhá­ři. Lidé byli roz­dě­le­ni na dva dru­hy – keca­lo­vé a práši­lo­vé. Každá sku­pi­na žila na jiné stra­ně údo­lí. Musel v tom být ale pořá­dek – keca­lo­vé lha­li ráno a práši­lo­vé večer.

Tato pohád­ko­vá kni­ha je roz­dě­le­ná na 22 kapi­tol – dob­ro­druž­ství. V kaž­dém pří­bě­hu je při­da­ná hádan­ka. Tu mají šan­ci čte­ná­ři roz­luš­tit. Pro děti je to dob­ré i v tom, že si můžou tří­dit smys­ly – tro­chu si budou namá­hat hla­vič­ky, jak se říká. Kromě toho jsou tu i pře­krás­né ilu­stra­ce. Celkový design nebo teda vzhled kni­hy je super. Má 80 stran.

Věnovalo nakla­da­tel­ství Šulc-Švarc.

 • Autor: Lukáš Fišer
 • Ilustrace: Yvett Breburdová
 • Žánr: dět­ské
 • Nakladatelství: Šulc-Švarc
 • Datum vydá­ní: 2013


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
 • Rozumbrádkové a zlatý pohár - kniha - recenze11. května 2017 Rozumbrádkové a zlatý pohár - kniha - recenze Rozumbrádkové nás přišly oblažit druhý dílem, ve kterém se tentokrát budou snažit získat zlatý pohár. Ještě než začnou s jeho hledáním, tak trochu napálí Mudru s čištěním bot. Tři […]
 • Robin - kniha - recenze - 100 %15. dubna 2017 Robin - kniha - recenze - 100 % Robin je krásný pes, rasou foxteriér, ale chováním nepředvídatelné individuum. Pořídili ho dvě dospělé děti – Alena a Honza – svým rodičům, aby se jim po nich nestýskalo, když už opustili […]
 • Pečeme zdravě a chutně - kniha - recenze - 100 %29. března 2017 Pečeme zdravě a chutně - kniha - recenze - 100 % Remoska měla nedávno, lépe řečeno vloni, výročí – 60 let. Právě kvůli těmto kulatinám vyšla speciální kuchařka s recepty koncipovanými přímo do ní. Tahle kuchařská kniha se hodí jak […]
 • Paleček krále Jiřího - kniha - recenze - 100 %27. dubna 2017 Paleček krále Jiřího - kniha - recenze - 100 % Paleček zažil mnoho příběhů a mockrát pomohl nevinným a dá se říci obětem. Například, když pomáhal sedlákovi Kolínovi, kterému se ztratilo jeho krásné telátko z chlívku a Kolín neměl ani […]
 • Čertice Andělka - kniha - recenze - 100 %31. března 2017 Čertice Andělka - kniha - recenze - 100 % Andělka Hezoučká – tak zní jméno jedné holčičí čertice. Sice vypadá jako andílek, ale má v sobě něco divokého. V téhle půvabné dětské knížce ji najdete ve třech příbězích. Hned v tom […]
 • Průvodce českou společností aneb hvězdy trochu jinak - kniha - recenze - 100 %13. dubna 2017 Průvodce českou společností aneb hvězdy trochu jinak - kniha - recenze - 100 % Tahle kniha je takový průřez zážitků a výroků slavných nebo známých lidí. Kniha je rozdělená na specifické kapitoly. Žertíky a vtípky začínají hned zostra – hereckou legendou Jiřinou […]
 • Moje nezbedné štěně - Hry s Lumpíkem - kniha - recenze - 100 %30. března 2017 Moje nezbedné štěně - Hry s Lumpíkem - kniha - recenze - 100 % Holly Webb patří mezi oblíbené anglické autorky pohádek. V jedné z knih stvořila roztomilé, ale trochu neposlušné štěně – Lumpík. Její majitelkou je Hela, malá holčička se svojí maminkou a […]
 • Terezka a Majda na horách - kniha - recenze25. dubna 2017 Terezka a Majda na horách - kniha - recenze Terezka je malá holčička a právě se chystá na hory se svými rodiči a sestrou Katkou. Velmi se těší, avšak začátek není zrovna nejideálnější. Na místo určení, čili tam, kde budou bydlet, […]
 • S úsměvem - kniha - recenze - 100 %25. dubna 2017 S úsměvem - kniha - recenze - 100 % Tato mini knížečka obsahuje v drtivé většině básničky, avšak najde se zde i několik pohádek, například Příliš mnoho štěstí škodí. Převozník převáží skupinu lidí přes moře z jednoho ostrova […]